Library Technology Guides

Document Repository

Koha som lokalt cirkulationssystem

[januari 2015]

.

Copyright (c) 2015 Stockholms universitetsbibliotek

Abstract: I februari 2014 fattade ledningsgruppen för Stockholms universitetsbibliotek ett inriktningsbeslut om att lämna Voyager som bibliotekssystem. Eftersom vi inte har kunnat finna något integrerat system (ILS) som motsvarar bibliotekets behov och strategiska riktning, blev beslutet att skapa ett projekt för att undersöka möjligheten till ett nytt cirkulationssystem. Arbetsgruppen som under våren arbetade med projektet fokuserade på två möjliga vägar framåt: att upphandla ett nytt cirkulationssystem eller att implementera en open source lösning. Det framgick snart att det inte fanns något separat cirkulationssystem att upphandla utan att biblioteket skulle bli tvungna att upphandla ett komplett ILS. Istället lades fokus vid open source spåret, där Koha framstod som det främsta alternativet


The full text of this article is restricted

Permalink:
View Citation
Publication Year:2015
Type of Material:Article
Language Swedish
Issue:januari 2015
Publisher:Stockholms universitetsbibliotek
Place of Publication:Stockholm
Show FT:N
Products: Koha
Libraries: Stockholm University
Online access:http://www.sub.su.se/media/1110917/Koha-projektrapport-A4-final.pdf
Download   [ pdf ]
Record Number:20258
Last Update:2015-01-18 09:05:17
Date Created:2015-01-16 15:16:45