Library Technology Guides

Document Repository

Fælles Bibliotekssystem går i pilotdrift

Press Release: KOMBIT A/S [November 10, 2014]

Copyright (c) 2014 KOMBIT A/S

Abstract: En væsentlig milepæl i kontrakten for Fælles Bibliotekssystem blev passeret den 3. november 2014. Dantek/Systematic præsenterede første systemleverance i Horsens og åbnede dermed formelt den planlagte pilotdrift.


10. november 2014. En væsentlig milepæl i kontrakten for Fælles Bibliotekssystem blev passeret den 3. november 2014. Dantek/Systematic præsenterede første systemleverance i Horsens og åbnede dermed formelt den planlagte pilotdrift.

Efter præsentationen udtaler Dorte Børresen, der er it-chef i Horsens Kommunebiblioteker:

"Helt i overensstemmelse med masterplanen har Dantek/Systematic i dag præsenteret – og åbnet - for den absolut første version af Fælles Bibliotekssystem.

Versionen indeholder central funktionalitet - "cirkulationsforhold" dvs. udlån, aflevering, søgning, reservering, opret låner mm. Det endelige system begynder nu at tage form, og det ser udmærket ud. "

KOMBIT vil snart informere om fremdrift på tilrettelægning af udrulningen i de kommende to år.

Permalink:
View Citation
Publication Year:2014
Type of Material:Press Release
Language Danish
Issue:November 10, 2014
Publisher:KOMBIT A/S
Company: KOMBIT A/S
Record Number:20010
Last Update:2014-11-10 09:35:04
Date Created:2014-11-10 09:34:52