Library Technology Guides

Document Repository

Onderlinge verrekening

Press Release: OCLC [January 24, 2003]

Copyright (c) 2003 OCLC

Abstract: In de loop van 2002 heeft de KB op verschillende wijzen te kennen gegeven zich opnieuw te bezinnen op haar taken inzake het beheer van de deposito's voor bibliotheken die niet deelnemen aan het systeem van onderlinge verrekening.


In de loop van 2002 heeft de KB op verschillende wijzen te kennen gegeven zich opnieuw te bezinnen op haar taken inzake het beheer van de deposito's voor bibliotheken die niet deelnemen aan het systeem van onderlinge verrekening.

Daarbij werd uitgegaan van de veronderstelling dat op korte termijn een oplossing gevonden zou worden voor het probleem van tariefsdifferentiatie.

Het afgelopen jaar heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden tussen OCLC PICA en de KB waarbij diverse mogelijkheden zijn onderzocht. Voor de meest efficiŽnte en toekomstvaste oplossing dienen er technische aanpassingen in het systeem zelf te worden aangebracht, maar dat vergt een zorgvuldig voorbereidingstraject.

Om deze periode te overbruggen en ervoor te zorgen dat het IBL voor de huidige ca. 330 depositohoudende bibliotheken in de tussentijd ongehinderd kan doorlopen, is OCLC PICA bereid om met ingang van 1 februari 2003 het beheer van de deposito's over te nemen van de KB. Vooralsnog zonder ingrijpende veranderingen, maar in afwachting van de technische oplossing, waarin tariefsdifferentiatie voor alle bibliotheken mogelijk is en facturatie door het systeem wordt afgehandeld, wordt niet uitgesloten dat op enig moment daarvoor een geringe administratieve vergoeding zal worden gevraagd.

Om een goede voortgang te waarborgen, zijn de nodige stappen gezet, waarbij het uitgangspunt is dat er op dit moment zo min mogelijk verandert voor de betrokken bibliotheken.

  • De KB zal de administratie per 1 februari 2003 overdragen aan OCLC PICA.
  • Alle deposito-houdende bibliotheken zijn op de hoogte gesteld van deze overdracht en hebben de nodige informatie ontvangen zodat zij zonder onderbreking aanvragen kunnen blijven indienen in het NCC/IBL-systeem met behoud van het stelsel voor onderlinge verrekening.
  • OCLC PICA zal de ontwikkeling van het NCC/IBL-systeem op het punt van de tariefsdifferentiatie inplannen.
  • OCLC PICA zal in het NCC/IBL-systeem de factuuradressen van de deposito-bibliotheken aanpassen. Wij verzoeken u om zelf na te (laten) gaan of er nog aanpassingen nodig zijn in een eigen factureringssysteem.
  • Op enig moment in 2003 zal het mogelijk zijn een nieuw deposito-account bij OCLC PICA te openen.

Neem voor meer informatie contact op met de OCLC PICA Customer Service Desk in Leiden, telefoon 071 5246600

Permalink:
View Citation
Publication Year:2003
Type of Material:Press Release
Language Dutch
Issue:January 24, 2003
Publisher:OCLC
Company: OCLC
Record Number:18449
Last Update:2013-10-13 08:05:55
Date Created:2013-10-13 08:04:03