Library Technology Guides

Document Repository

Joris E.J. van Bergen voorzitter Raad van Commissarissen OCLC PICA

Press Release: OCLC [September 15, 2003]

Copyright (c) 2003 OCLC

Abstract: augustus 2003 voorzitter is. Hij volgt in beide functies Dr. C. Datema op, die vanaf 1 oktober 1996 bestuurlijk bij Pica betrokken is geweest en sinds 1 juli 1998 de functie van voorzitter vervulde.


augustus 2003 voorzitter is. Hij volgt in beide functies Dr. C. Datema op, die vanaf 1 oktober 1996 bestuurlijk bij Pica betrokken is geweest en sinds 1 juli 1998 de functie van voorzitter vervulde.

De Raad van Commissarissen bestaat verder uit de heren Jay J. Jordan, President en Chief Executive Officer van OCLC Inc. en Rick J. Schwieterman, Vice-President en Chief Financial Officer, eveneens van OCLC Inc. Stichting Pica bezit 40% van de aandelen van OCLC PICA B.V.; OCLC Inc. 60%.

De heer van Bergen studeerde technische natuurkunde aan de Technische Hogeschool te Delft en volgde de SIOO Beroepsopleiding in de organisatiekunde. Hij werkte zeven jaar bij Philips in Eindhoven, eerst als systeemanalist en vervolgens als organisatieadviseur. Daarna volgden diverse functies bij de overheid, waaronder het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en twee gemeentes. In oktober 1991 werd hij lid van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven. Sinds september 1997 vervult hij zijn huidige functie van vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Zijn portefeuille bevat financiŽn, ICT, personeel en organisatie en facility management.

Daarnaast is hij sinds mei 2002 voorzitter van de Stichting SURF, de samenwerkingsorganisatie op het gebied van ICT in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in Nederland.

OCLC PICA is het resultaat van de integratie van Pica B.V. en OCLC Europe, the Middle East and Africa. OCLC PICA heeft tot doel de belangrijkste samenwerkingsorganisatie voor bibliotheken in Europa te worden. Het hoofdkantoor bevindt zich in Leiden. In Birmingham en Parijs zijn regionale service centra gevestigd. OCLC PICA biedt een scala aan innovatieve, technologisch hoogwaardige producten en diensten voor bibliotheekmedewerkers en -gebruikers.

OCLC Online Computer Library Center Inc. is een non-profit organisatie die voor meer dan 43.500 bibliotheken in 86 landen diensten verleent op het gebied van geautomatiseerde catalogisering, retrieval, interbibliothecair leenverkeer en conservering.

Permalink:
View Citation
Publication Year:2003
Type of Material:Press Release
Language Dutch
Issue:September 15, 2003
Publisher:OCLC
Company: OCLC
Record Number:18437
Last Update:2013-10-13 07:41:11
Date Created:2013-10-13 07:41:08