Library Technology Guides

Document Repository

Overijsselse Bibliotheek Dienst kiest voor nieuw bibliotheek automatiseringssysteem BICAT van leverancier HKA

Press Release: Huijsmans en Kuijpers Automatisering [January 1, 2002]

Copyright (c) 2002 Huijsmans en Kuijpers Automatisering

Abstract: Na een voorbereidingstijd van twee jaar heeft de RvC besloten om per 1 januari 2002 het BiCAT-systeem van leverancier HKA VOF als geautomatiseerd bibliotheeksysteem in te voeren.


Na een voorbereidingstijd van twee jaar heeft de RvC besloten om per 1 januari 2002 het BiCAT-systeem van leverancier HKA VOF als geautomatiseerd bibliotheeksysteem in te voeren.

Wat er aan vooraf ging

Op 1 januari 2002 stopt de huidige leverancier ALSi onherroepelijk met het onderhoud op het bibliotheeksysteem. De OBD maakte de volgende afweging: met ALSi verder of met een ander systeem en een andere leverancier de toekomst tegemoet.

Begin 1999 heeft de Raad van Bestuur de sectormanager Facilitaire Dienst (FD) opgedragen een projectgroep te formeren die tot taak had een leverancier te selecteren voor een geautomatiseerd systeem.

De projectgroep is samengesteld uit medewerkers die het systeem beheren (OBD) en door gebruikers van het systeem (klanten OBD).

Dit heeft geresulteerd in de volgende samenstelling:

 • dhr. M. Mentink: projectmedewerker ICT
 • mevr. C. Vonk: eerste medewerker FD-BMC
 • dhr. J. Kooistra: hoofd facilitaire zaken OB Zwolle
 • dhr. Ganzeboom: hoofdbibliothecaris bibliotheek Borne
 • dhr. J.R. Buurman: systeembeheerder bibliotheeksysteem
 • dhr. B.R. Arends: sectormanager FD (projectleider)

De projectgroep heeft een Programma van Eisen (PvE) geformuleerd die als uitgangspunt voor de offerte van de leveranciers moest dienen. Het PvE is voor commentaar naar alle bibliotheken en naar de sector BW gestuurd. Na verwerking van de reacties heeft de projectgroep een definitief PvE vastgesteld.

Een aantal van de geselecteerde bedrijven brachten offerte uit. Het betrof hier onder andere:

 • ALS International Netherlands BV
 • Geac Benelux BV
 • HKA Vof
 • Sisis Informationssysteme GmbH

Op basis van de offertes heeft de projectgroep de volgende acties ondernomen:

 • de offertes zijn vergeleken met het PvE
 • er zijn bezoeken afgelegd aan bibliotheken die werken met bovengenoemde systemen
 • de offertes zijn vergeleken op functionaliteit, sterkten/zwakten en kansen/ bedreigingen, de toereikendheid van de bestaande infrastructuur en de noodzakelijke investeringen en onderhoudskosten.

Conclusie

De projectgroep kwam tot de conclusie dat HKA op alle onderdelen het best scoort.

In haar eerste rapportage sprak de projectgroep haar voorkeur voor HKA uit. Na de onderhandelingen met de leveranciers werd de keuze en het vertrouwen in HKA alleen nog maar sterker. Het Bikat-systeem van HKA is gebruikersvriendelijk en flexibel.

Het jaar 2001 geldt als implementatiejaar. Dat de keuze voor een nieuw systeem veel werk met zich meebrengt zal iedereen duidelijk zijn. In januari zal de projectgroep alle werkzaamheden, scholingsmomenten, ombouwen van balies en het opnieuw labelen van materialen in kaart brengen in een draaiboek.

De OBD organiseert voor de besturen, hoofdbibliothecarissen, schooldirecties en mediathecarissen op dinsdag 30 januari een bijeenkomst waar een toelichting wordt gegeven op de gemaakte keuze en de vervolgstappen. HKA zal een presentatie verzorgen. Nadere informatie hierover volgt nog.

Geef uw reactie op de keuze van het nieuwe bibliotheek automatiseringssysteem

Permalink:
View Citation
Publication Year:2002
Type of Material:Press Release
Language Dutch
Issue:January 1, 2002
Publisher:Huijsmans en Kuijpers Automatisering
Company: Huijsmans en Kuijpers Automatisering
Libraries: Overijsselse Bibliotheek Dienst
Subject: System announcements -- selection
Record Number:18383
Last Update:2013-10-04 11:55:18
Date Created:2013-10-04 11:50:18