Library Technology Guides

Document Repository

Finske biblioteker styrkes - konkurrenter slår sig sammen i bibliotekssektoren

Press Release: Axiell [December 20, 2007]

Copyright (c) 2007 Axiell

Abstract: Axiell Bibliotek AB styrker sin position i Finland med opkøbet af det finske firma Akateeminen Tietopalvelu ATP Oy. Samarbejdspartneren er det finske firma ATP Oy, som har over 200 finske folkebiblioteker som kunder – et antal, der modsvarer det antal, Axiell’s finske virksomhed Ab Axiell Kirjastot Oy har.


Axiell Bibliotek AB styrker sin position i Finland med opkøbet af det finske firma Akateeminen Tietopalvelu ATP Oy.

Samarbejdspartneren er det finske firma ATP Oy, som har over 200 finske folkebiblioteker som kunder – et antal, der modsvarer det antal, Axiell's finske virksomhed Ab Axiell Kirjastot Oy har.

Med købet af ATP Oy, forstærkes ledelsen af Axiell's finske firma. Janne Rouhiainen bliver ny direktør for Ab Axiell Kirjastot Oy. Han er i dag direktør for ATP Oy. Seppo Lindström fra Ab Axiell Kirjastot Oy fortsætter i ledelsen.

Med det nye samarbejde i Finland opnås der nye synergimuligheder, hvor det er muligt at tage konkurrencen op med de store internationale leverandører, som findes i Finland. Det finske selskab Ab Axiell Kirjastot Oy vil nu være i stand til at fastholde udviklingen på nordisk niveau og stadig tilføre nordiske

biblioteksaspekter. Det finske selskab kan udnytte de fælles ressourcer og den samlet set større ekspertise kan komme de finske biblioteker til gode, da de to firmaer kan koncentrere sig om yderligere og hurtigere udvikling af nye services og funktioner.

Som et konkret resultat af det nye samarbejde samles de finske udviklingsressourcer i et firma i Finland, hvilket vil forstærke udviklingen yderligere.

Det er derfor en glæde for begge partnere at kunne annoncere det nye samarbejde, som vil starte ved årsskiftet 2007/2008.

Axiell Bibliotek AB's administrerende direktør Jerk Sintorn siger: "Det er et meget interessant partnerskab vi har indgået med ledelsen af ATP Oy. De har vist deres styrke i et fremgangsrigt lederskab og nu ser vi frem til at samle vore fælles kræfter i dannelse af et stærkt selskab i Finland.

Jeg er helt sikker på, at de finske biblioteker vil vinde ved dette samarbejde. Bibliotekerne vil få nye muligheder for et endnu stærkere samarbejde mellem hinanden."

Janne Rouhiainen, Direktør og medejer af ATP OY udtaler: "Jeg er meget glad for, at Finland nu får en bibliotekssystemvirksomhed, der er tilstrækkelig stor til at klare de fremtidige produkter og til at kunne fastholde systemudviklingen her i Finland. De fælles fremskridt i biblioteksfeltet har krævet kapacitet og styrke, og til trods for at ATP er en stabil og rentabel virksomhed, så har vi set os om efter en international partner. Et nordisk firma som Axiell er den bedst tænkelige partner for os, fordi det udelukkende fokuserer på bibliotekssystemer".

Axiell Bibliotek er den førende leverandør af IT-systemer og –ydelser til de nordiske biblioteker, og også en af de seks største virksomheder i verden inden for denne sektor. Axiell er en leverandør, der udelukkende retter sig mod biblioteker som målgruppe, og som fokuserer på biblioteksudvikling. Axiell udvikler højteknologiske bibliotekssystemer i tæt samarbejde med kunderne. Udover biblioteksstyringssystemer sælger Axiell RFID og selvbetjeningsautomater til biblioteker i samarbejde med Bibliotheca A/S.

Læs mere på www.axiell.com

Akateeminen Tietopalvelu ATP Oy

Akateeminen Tietopalvelu ATP Oy er en finsk virksomhed, som har specialiseret sig i bibliotekssystemer. Dets produkter er benyttet af mere end 200 folkebiblioteker i Finland. Fokuset har ligget på udvikling af innovative Microsoft-baserede produkter, som dækker bibliotekernes behov i dag.

Permalink:
View Citation
Publication Year:2007
Type of Material:Press Release
Language English
Issue:December 20, 2007
Publisher:Axiell
Company: Axiell
Subject: Mergers and acquisitions
Record Number:15395
Last Update:2012-12-29 14:06:47
Date Created:2011-01-30 13:37:07