Library Technology Guides

Document Repository

Københavns Biblioteker styrker servicen

Press Release: Axiell [November 24, 2010]

Copyright (c) 2010 Axiell

Abstract: En helt ny it‐aftale sikrer Københavns Biblioteker assistance hele døgnet, hvis der er tekniske problemer med servere og lignende. Aftalen, som bibliotekerne har indgået med leverandøren af bibliotekssystemer, Axiell, skal også sikre mere stabile systemer ‐ til fordel for bibliotekernes mange brugere og medarbejdere.


En helt ny it‐aftale sikrer Københavns Biblioteker assistance hele døgnet, hvis der er tekniske problemer med servere og lignende. Aftalen, som bibliotekerne har indgået med leverandøren af bibliotekssystemer, Axiell, skal også sikre mere stabile systemer ‐ til fordel for bibliotekernes mange brugere og medarbejdere.

Københavns Biblioteker ønsker at styrke den tekniske service på bibliotekerne og har derfor indgået en aftale med Axiell, som skal hoste bibliotekernes server. Desuden skal Axiell også stå for den daglige drift af bibliotekets tekniske system og agere proaktivt ved at overvåge forskellige services.

"Med denne aftale får bibliotekerne mulighed for at samle det hele et sted. Vi er vant til at håndtere driftsopgaver og yde support til kundens applikationer, og så kender vi selvfølgelig vores systemer ud og ind. Det betyder, at vi hurtigt kan afhjælpe eventuelle problemer og mindske generne for brugerne," forklarer Morten Berg, som er administrerende direktør hos Axiell.

Helt konkret medfører aftalen med Axiell en øget service for Københavns Biblioteker, idet eventuelle driftsproblemer og spørgsmål fremover bliver varetaget af det samme firma, som også har leveret bibliotekssystemet, DDElibra til kommunen.

Den nye aftale skal også sikre mere stabile systemer. I dag har brugerne adgang til bibliotekerne døgnet rundt – og det forudsætter jo også, at teknologien fungerer optimalt. Serviceaftalen giver derfor alle medarbejderne hos Københavns Biblioteker adgang til Axiells Servicedesk i en udvidet åbningstid – også i weekenden. Axiell kan netop udnytte deres store viden om systemerne og derigennem forebygge eventuelle problemer, som ville være generende for brugerne.

"Dét at drive servere, sikre back‐up, lave overvågning og reagere døgnet rundt, tror vi på, at bibliotekerne er parat til at give fra sig, hvis det kan ske på en professionel og betryggende måde. Når bibliotekerne uddelegerer de tekniske opgaver, sikrer det jo også, at medarbejderne får mere tid til kerneopgaverne," siger Morten Berg.

For Axiell betyder denne aftale også, at de nu knytter et endnu tættere bånd til bibliotekerne. Traditionelt har Axiell leveret biblioteksløsninger som Arena (det virtuelle bibliotek til brugerne) og DDElibra til biblioteker i både ind‐ og udland, men den nye serviceaftale sikrer et tættere samarbejde med kunderne i hverdagen. Og det tætte samspil giver grobund for at videreudvikle både systemer og servicekoncepter.

"Vi glæder os især til at få mere kundekontakt, forstået på den måde, at vi tror, vi kan lære en masse af at høre, hvad medarbejderne siger om DDElibra. Vi har normalt kun kontakt med kundens tekniske eksperter, så det bliver spændende at høre fra andre sider, hvordan vi kan blive endnu bedre," fortæller Morten Berg.

Permalink:
View Citation
Publication Year:2010
Type of Material:Press Release
Language English
Issue:November 24, 2010
Publisher:Axiell
Company: Axiell
Products: DDE Libra
Record Number:15392
Last Update:2012-12-29 14:06:47
Date Created:2011-01-30 13:28:25