Library Technology Guides

Document Repository

OCLC geeft verklaring over aanklacht

Press Release: OCLC [August 6, 2010]

Copyright (c) 2010 OCLC

Abstract: Op 29 juli jl. hebben SkyRiver Technology Solutions en Innovative Interfaces Inc. een aanklacht ingediend tegen OCLC op grond van vermeende antimededingingsactiviteiten. Wij van OCLC menen dat deze zaak ongegrond is en we zullen het beleid en de werkwijze van het co÷peratief op volle kracht verdedigen. OCLC's algemene juridische adviseurs zullen, in samenwerking met gespecialiseerde juristen, reageren op deze betreurenswaardige actie door SkyRiver en Innovative Interfaces, volgens de procedures en tijdschema's zoals vastgesteld door de rechtbank. Dit proces zal waarschijnlijk maanden duren of zelfs jaren - niet dagen.


6 augustus - "Op 29 juli jl. hebben SkyRiver Technology Solutions en Innovative Interfaces Inc. een aanklacht ingediend tegen OCLC op grond van vermeende antimededingingsactiviteiten. Wij van OCLC menen dat deze zaak ongegrond is en we zullen het beleid en de werkwijze van het co÷peratief op volle kracht verdedigen.

OCLC's algemene juridische adviseurs zullen, in samenwerking met gespecialiseerde juristen, reageren op deze betreurenswaardige actie door SkyRiver en Innovative Interfaces, volgens de procedures en tijdschema's zoals vastgesteld door de rechtbank. Dit proces zal waarschijnlijk maanden duren of zelfs jaren - niet dagen.

In de tussentijd willen we de OCLC leden en alle 72.000 bibliotheken die een of meer OCLC diensten gebruiken, verzekeren dat deze valse beschuldigingen ons niet zullen afleiden van onze huidige plannen en activiteiten. Hiertoe behoren het onderhoud aan en verbetering van bestaande diensten, het volgen van een ambitieuze agenda in onderzoek voor en ondersteuning van bibliotheken en het introduceren van nieuwe online (cloud) diensten. Inderdaad is OCLC sinds 1971 wereldwijd leider in het leveren van bibliothekendiensten in de cloud en de volgende generatie van deze diensten belooft veel als het gaat om verminderen van de kosten voor lid-bibliotheken.

Vermeldenswaard is dat onze huidige strategie stoelt op de gezamenlijke inspanning van bibliothecarissen overal ter wereld, ontwikkeld dankzij voortdurende dialoog en overleg tussen de Board of Trustees, de Global Council en Regionale Councils in Amerika, AziŰ-Pacific en Europa, Midden-Oosten & Afrika. We zullen onze actieve betrokkenheid bij de OCLC leden en bestuursdeelnemers voortzetten wanneer we gezamenlijk met ons co÷peratief de toekomst in gaan.

Inclusie, wederkerigheid, vertrouwen en de hoogste ethische normen hebben in het verleden geleid tot het OCLC samenwerkingsverband en zullen ons begeleiden in de toekomst. Zoals altijd blijven de algemene doeleinden van OCLC om de toegang tot informatie in de wereld te bevorderen en de mate van stijging van de bibliotheekkosten te verminderen, voorop staan."

Werd getekend: Larry Alford, voorzitter van de OCLC Board of Trustees, en Jay Jordan, CEO en president van OCLC.

Permalink:
View Citation
Publication Year:2010
Type of Material:Press Release
Language English
Issue:August 6, 2010
Publisher:OCLC
Company: OCLC
Record Number:14980
Last Update:2012-12-29 14:06:47
Date Created:2010-08-06 07:14:18