Library Technology Guides

Document Repository

Sensis chooses VubisSm@rt

Press Release: Infor Library and Information Solutions [August 28, 2001]

Copyright (c) 2001 Infor Library and Information Solutions

Abstract: The Documentation & Information center of Sensis has chosen the VubisSm@rt system. Sensis is the organization for care, education and services for visually impaired and people with a visual and mental handicap in the South of the Netherlands. The main office is located in Grave, Noord-Brabant. The Documentation & Information center takes care of the specialist literature for approximately 900 co-workers.


s-Hertogenbosch, August 28, 2001 The Documentation & Information center of Sensis has chosen the VubisSm@rt system. Sensis is the organization for care, education and services for visually impaired and people with a visual and mental handicap in the South of the Netherlands. The main office is located in Grave, Noord-Brabant. The Documentation & Information center takes care of the specialist literature for approximately 900 co-workers.

Because Sensis deals with people with a visual handicap, adjustments in the software were necessary. All screens must be presented magnified. Transparent labels must not become transparent textboxes with a focus. The screen lay-out becomes less pretty, but becomes more practical to use for visually impaired persons. Another important issue is that the product has to be 100% keyboard controlled, that is to say all fields in the software must be approachable with the keyboard, without using the mouse.

Geac closely worked together in this project with TOVG (Technical Research-center Visually Handicapped), a cooperation between Sensis and Visio. TOVG distinguishes as a knowledge-center for computer aids for visually impaired and keeps up with evolutions in magnifying software, speech software, braille readingrulers and screen-reading-software.

s-Hertogenbosch, 28 augustus 2001 Het Documentatie- & Informatiecentrum van Sensis heeft gekozen voor het VubisSm@rt pakket van Geac. Sensis is de organisatie voor zorg, onderwijs en diensten aan mensen met een visuele beperking en mensen met een visuele en verstandelijke handicap in Zuid-Nederland. Het hoofdcentrum is gevestigd in Grave, Noord-Brabant. Het Documentatie- & Informatiecentrum verzorgt voor de circa 900 medewerkers de vakliteratuur.

Aangezien Sensis te maken heeft met medewerkers met een visuele handicap, zijn diverse aanpassingen in het pakket noodzakelijk. Zo moeten alle schermen vergroot weergegeven kunnen worden. De transparante labels moeten niet transparante textboxen worden die focus krijgen. De opmaak van het scherm wordt weliswaar door deze maatregel minder fraai, maar is functioneler voor het gebruik van het pakket door visueel gehandicapte mensen. Een ander belangrijk item is dat het pakket 100% 'keyboard controlled' moet zijn, met andere woorden, alle velden in het pakket dienen benaderd te kunnen worden met het toetsbord zonder dat er een muis aan te pas komt.

Geac heeft in dit traject nauw samengewerkt met TOVG (Technisch Onderzoekscentrum Visueel Gehandicapten), een samenwerkingsverband tussen Sensis en Visio. TOVG profileert zich als een kenniscentrum op het gebied van computer hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperkingen en volgt derhalve de ontwikkeling van vergrotingssoftware, spraaksoftware, brailleleesregels en schermuitleessoftware.

Permalink:
View Citation
Publication Year:2001
Type of Material:Press Release
Language English
Issue:August 28, 2001
Publisher:Infor Library and Information Solutions
Company: Infor
Products: Vubis Smart
Libraries: Aangezien Sensis
Record Number:13469
Last Update:2012-12-29 14:06:47
Date Created:2008-08-16 11:22:08