Library Technology Guides

Product Directory

Cicero

This dashboard brings together data, trends, news, and other resources from Library Technology Guides describing the product and the libraries in which it has has been implemented, its geographic presence, statistics of sales and installations, and satisfaction ratings from libraries that use it.

Cicero is an Integrated Library System offered by Systematic.

Cicero product logo
Systematic

Cicero has been installed in 93 libraries, spanning 430 facilities or branches)

Cicero implementations by Type of Library

[Data source: statistics derived from the libraries.org directory of libraries]

More Detailed View

More Detailed View


Distribution of Cicero sites by Country

[Data source: statistics derived from the libraries.org directory of libraries]

View Map of Library Installations


System migration patterns for Cicero

[Data source: statistics derived from the libraries.org directory of libraries]

More Detailed View

More Detailed View

View Report of Cicero Selections and De-Selections


View detailed annual sales report for Cicero


News Anouncements for Cicero

Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem
December 17, 2019 - Som varslet i sidste nyhedsbrev, valgte styregruppen for Fællesskabet FBS den 21. november 2019 at følge indstillingen om opløsning af Fællesskabet FBS. Det betyder, at projekt Fælles Bibliotekssystem overgår til det nye setup for governance - Bibliotekernes Data & IT (BDI) - pr. 1. januar 2020, som også omfatter Fælles Biblioteksinfrastruktur.

Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem
November 6, 2019 - Den 9. oktober 2019 udsendte KOMBIT en høring til alle bibliotekschefer vedr. opløsning af Fællesskabet FBS som forening. Projektet foreslås videreført efter KOMBITs almindelige projektmodel, da dette vil være en forudsætning for at kunne etablere et fælles governance-setup for FBS og biblioteksinfrastrukturen i forbindelse med KOMBITs overtagelse af bestillerfunktionen til DBC.

Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem
June 29, 2019 - Folketinget behandlede godkendte L 183 - Forslag til lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed den 23. april 2019. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med et planlagt salg af den statslige aktiepost i DBC A/S til KL.

Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem
March 1, 2019 - afsluttes, når de bestilte funktionalitetsudvidelser, som var en forudsætning for opgraderingen af Cicero Web til Cicero Surf er leveret.

Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem
June 28, 2018 - I denne måned kan du blandt andet læse en sommerhilsen fra projektleder Jesper Munch Jespersen, blive klogere på hvordan man arbejder med videreudvikling i Systematic og få information om kommende releases.

View all news announcements about Cicero