Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT [December 9, 2020]

Københavns Kommune har ibrugtaget ØiR Debitor

Efter et succesfuldt testforløb har Københavns Kommune netop sat ØiR Debitor i drift på Fælles Bibliotekssystem (FBS).

Som den første kommune i Danmark ibrugtog Københavns Kommune den 1. december ØiR debitorintegrationen i forbindelse med brugen af Fælles Bibliotekssystem (FBS). Konkret betyder det, at Københavns Kommune nu kan afsende fordringer automatisk fra FBS til kommunens debitorsystem (KMD OPUS).

Sammenhæng på tværs af FBS og debitorsystem

Med ibrugtagningen af ØiR Debitor er det nu muligt at holde både FBS og debitorsystemet opdateret i forhold til fordringer, indbetalinger og manglende indbetalinger. I praksis indebærer det, at ØiR Debitor faciliterer en to-vejs-kommunikation mellem systemerne. Integrationen kan altså både afsende mellemværender mellem borgeren og kommunen, men også modtage information fra debitorsystemet om indbetalinger, afskrivninger og adviseringer om statusskifte på debitorkonti.

Dermed gøres der op med manuel vedligeholdelse, og ansvaret for opkrævning flyttes over til kommunens inddrivelseskontor.

Projektleder i Københavns Kommune, Rikke Meyer, siger:

"Vi har nu sat ØiR Debitor i drift på FBS. Det har været en stor opgave, men en opgave, som betyder, at der nu er langt mere sikre processer omkring borgernes betalinger og større gennemsigtighed i regnskabsprocesserne."

Og fortsætter:

"Processen frem mod, under og efter test har været præget af et rigtig godt og tæt samarbejde, hvor både bekymringer og problemer er blevet drøftet åbent, og udfordringer er blevet løftet og løst. Det har været afgørende for et godt testforløb og i sidste ende et rigtig godt resultat.", fortæller Rikke Meyer.

ØiR Debitor er PSRM-kompatibel

Samtidig bliver det muligt for debitorsystemet at sende inddrivelser på vegne af FBS til SKAT, da ØiR Debitor sørger for at data, som sendes til debitorsystemet, efterlever kravene fra Gældsstyrelsen. Det er en væsentlig værdi, som tilføjes, da kommunerne fremover skal sende fordringer til SKAT, når en given betalingsfrist er overskredet.

Integrationen til KMD OPUS, Fujitsu Prisme og EG

København Kommunes ibrugtagning af ØiR Debitor betyder samtidig, at alle kommuner, der benytter KMD OPUS som økonomisystem, reelt også kan implementere integrationen.

"Efter den succesfulde test med Københavns Kommune er vi i FBS-projektet nu klar til at øge fokus på arbejdet med udrulningsplanerne for resten af kommunerne. Før vi når dertil, er vi nu i dialog med de to øvrige debitorleverandører, Fujitsu og EG. Her håber vi at kunne lande en aftale om at afvikle testforløb og implementering i det nye år", fortæller Katrine Von Freisesleben, Projektleder for Fælles Bibliotekssystem i KOMBIT.

ØiR er vigtigt for gevinstrealiseringen

Økonomi i Rammearkitekturen er en central del af den fælleskommunale infrastruktur, hvor de både understøtter realiseringen af monopolbrudsprojekterne KSD og KY, men også sikrer gevinster for KOMBIT projekter som netop Fælles Bibliotekssystem.

"Vi er rigtig glade for, at Københavns Kommune netop har ibrugtaget ØiR Debitor. Det er noget, vi længe har ønsket skulle ske. Det er frugterne af lang tids arbejde, som nu bliver høstet", fortæller Projektchef i KDI, Sisse Bang, og fortsætter:

"I ØiR-projektet er vi lige nu der, hvor vi ønsker at få bredt ØiR ud så vidt som muligt. Og derfor er det rigtigt vigtigt, at vi nu har et stærkt tegn på, at ØiR integrationerne fungerer, som de skal. Samtidig er ibrugtagningen af ØiR Debitor et stort skridt på vej mod at skabe den nødvendige sammenhængskraft, der skal til for at indløse de fulde gevinster ved brugen af den fælleskommunale infrastruktur".


Summary: Efter et succesfuldt testforløb har Københavns Kommune netop sat ØiR Debitor i drift på Fælles Bibliotekssystem (FBS). Som den første kommune i Danmark ibrugtog Københavns Kommune den 1. december ØiR debitorintegrationen i forbindelse med brugen af Fælles Bibliotekssystem (FBS). Konkret betyder det, at Københavns Kommune nu kan afsende fordringer automatisk fra FBS til kommunens debitorsystem (KMD OPUS).
Publication Year:2020
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:December 9, 2020
Publisher:KOMBIT
Company:
Company: KOMBIT
Products: Cicero
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/25743/kobenhavns-kommune-har-ibrugtaget-oir-debitor

DocumentID: 25743 views: 153 Created: 2020-12-09 05:04:49 Last Modified: 2023-12-07 09:52:40.