Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT [September 8, 2020]

Nyheder om Bibliotekernes Data og It

Kort nyt siden sidst

Vi håber, at I alle har nydt jeres sommerferie og er godt tilbage på arbejdet.

I KOMBIT ser vi frem til et kommende halvår, hvor det forhåbentlig igen bliver muligt for os at komme ud og møde jer medarbejdere på bibliotekerne. Blandt andet vil vi deltage på bibliotekernes netværksmøder - uanset om de bliver fysiske eller virtuelle.

I KOMBIT er vi på FBS-området især optaget af at implementere ØiR-debitorintegration version 3, som desværre er blevet udskudt, grundet et behov for afklaringer af arbejdsgange. Vi arbejder på at Københavns Kommune tester løsningen i oktober, hvorefter vi kan begynde udrulningen af de øvrige kommuner. Det kan I læse mere om i nyhedsbrevet.

På FBI er der mange opgaver. Vi arbejder f.eks. lige nu på at sætte forskellige tiltag i søen, der alle skal bidrage til et nyt Bibliotek.dk, som forhåbentlig giver lånerne en bedre oplevelse, og derved kan inspirere til mere og ny læsning. Mere om det nye Bibliotek.dk i nyhedsbrevet.

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du som altid velkommen til at skrive til bibsys@kombit.dk.

God læselyst.

Den nye ændringsportal er lukket

I vores april-nyhedsbrev bragte vi en nyhed om, at vi havde indkøbt en ny portal til at indmelde og udstille ændringsønsker fra bibliotekerne. Levetiden viste sig desværre at være meget kort, da vi for nylig var nødt til at lukke for portalen igen. Det skyldes kort fortalt, at EU-domstolen i sommeren 2020 underkendte Privacy Shield-ordningen, hvorfor vi ikke længere kan bruge løsningen. Vi arbejder selvfølgelig på at finde en ny løsning, men indtil videre foregår det manuelt. Læs mere om processen på kombit.dk/bdirettelser.

Status på debitorintegrationen til FBS

Som nævnt er arbejdet med FBS' ØiR-integration version 3 desværre udskudt.

Udover arbejdet med at få tilpasningerne til overdragelse af fordringer til gældsstyrelsen (Skat) på plads, så har det også været nødvendigt at få styr på håndteringen af indbetalinger. Indbetalinger er omfattet af Kasse- og Regnskabsregulativet, hvilket kunne have den konsekvens, at FBS skal udvides med afstemnings- og bogføringsfunktioner, hvis det forsat skal være muligt at foretage indbetalinger i FBS.

KOMBIT har efter møde med repræsentanter fra biblioteker, kommuner og systemleverandører vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at udvide FBS med funktioner, der allerede findes i debitorsystemerne.

Konsekvensen heraf er, at alle mellemværender skal overføres fra FBS til debitorsystemerne. Det giver den klare fordel, at funktionaliteten holdes adskilt og samtidig at alle udeståender, betalingsmåder mv. vil fremstå ensartet for borgere og medarbejdere for alle kommunens øvrige fagsystemer, der anvender kommunens debitorsystem. Det har blot taget noget tid at få alle afklaringer på plads.

End-to-end testen i Københavns Kommune er derfor blevet flyttet fra september til oktober. Denne test involverer både Københavns Kommune, FBS/Cicero og Københavns Kommunes debitorleverandør (KMD).

Vi glæder os meget til at kunne melde ud, at alle test forløber godt, og at også idriftsættelsen i Københavns Kommune er gennemført.

Sideløbende arbejder vi selvfølgelig på en plan for alle øvrige kommuner.

FBS tips & tricks

Hver uge offentliggør Systematic et nyt tip til FBS/Cicero. Du finder Ugens Tip under fanen Nyheder i F1 i FBS-klienten og i Cicero Connect.

Her er de seneste tips:

3. Søgeformularen / Simpel søgning

4. Søg på materialer hvor afdeling, opstilling eller delopstilling er tom

5. Visning af antal poster, materialer, lånere mm.

6. Fjern unødvendige hovedfunktioner eller faneblade

7. Hop mellem materialevisning og visning af bibliografisk post

8. Slet en placering ved masserettelse

FBS releases

Her finder du en oversigt over de seneste releases på FBS. Siden bliver løbende opdateret, når der kommer nye releases. Vi opfordrer derfor til, at I holder øje med siden.

Nyt Bibliotek.dk

Som nævnt arbejder KOMBIT og DBC i øjeblikket på videreudvikle og modernisere Bibliotek.dk.

Bibliotek.dk blev etableret i sin første udgave i år 2000 og er baseret på en teknologi, som ikke længere supporteres fra november 2021. Derfor skal det ny bibliotek.dk styrkes på de områder, hvor grænsefladen ikke længere lever op til nutidens brugeres behov. Tilbagebetaling af den tekniske gæld er således et selvstændigt formål.

Det nye bibliotek.dk skal på den baggrund:

 • Give adgang til det samlede udbud af bibliotekernes fysiske og digitale materialer
 • Understøtte forskellige brugeres søgebehov, som skal kunne tilgås af andre veje end forsiden
 • Præsentere værker/materialer i en form, der giver mening for brugerne
 • Være et sted, hvor man får opfyldt sit informationsbehov, stimuleret sin læselyst og blive inspireret til at bruge sit bibliotek endnu mere
 • Være kravsættende i forhold til den underliggende infrastruktur, så funktioner kan genbruges
 • Understøtte udviklingen af lokale hjemmesider og sites

Målene for nyt bibliotek.dk er at det endvidere skal:

 • Bidrage til at forbedre bibliotekernes udlånstal for fysiske og digitale materialer
 • Give tydelig værdi for borgerne

Det skal bemærkes, at bibliotek.dk fortsat ikke skal "konkurrere" om lånerne. Fokus for kommunerne er fortsat, at borgerne møder folkebiblioteket via kommunens bibliotekssite.

KOMBIT og DBC arbejder lige nu på at sætte forskellige tiltag i søen, der alle skal bidrage til et nyt bibliotek.dk. Bibliotekerne bliver involveret bl.a. gennem Prioriteringsudvalget og FBI faggruppen.

Zpunkt lukker

Zpunkt, der bruges enkelte steder på biblioteksområdet til at udveksle data, lukker pr. 11/1 2021. De biblioteker som stadig har behovet for udveksling af data via Z39.50-protokollen, skal i stedet bruge Zgateway. Læs mere om Zgateway i DBCs nyhed om emnet.

FBI releases

Siden sidste nyhedsbrev, har der været en del ændringer og udvidelser i FBI. Mange har handlet om teknisk gæld og opdatering af integrationer mellem forskellige systemer, men der er også tilkommet ny funktionalitet som f.eks:

 • Registrering af firstAccessionDate
 • Mulighed for rettelser af flere indgange i VIP på samme tid
 • Mulighed for nedarving i SMAUG

Derudover er KOMBIT i dialog med DBC, der fremover vil udstille ændringer i infrastrukturkomponenter direkte på deres hjemmeside. Mere om det i næste nyhedsbrev.


Summary: I KOMBIT ser vi frem til et kommende halvår, hvor det forhåbentlig igen bliver muligt for os at komme ud og møde jer medarbejdere på bibliotekerne. Blandt andet vil vi deltage på bibliotekernes netværksmøder - uanset om de bliver fysiske eller virtuelle.
Publication Year:2020
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:September 8, 2020
Publisher:KOMBIT
Company:
Company: KOMBIT
Products: Cicero
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/25484/nyheder-om-bibliotekernes-data-og-it

DocumentID: 25484 views: 146 Created: 2020-09-08 11:41:50 Last Modified: 2023-11-30 17:52:44.