Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT [December 17, 2019]

Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem

Opløsning af Fællesskabet FBS

Som varslet i sidste nyhedsbrev, valgte styregruppen for Fællesskabet FBS den 21. november 2019 at følge indstillingen om opløsning af Fællesskabet FBS. Det betyder, at projekt Fælles Bibliotekssystem overgår til det nye setup for governance - Bibliotekernes Data & IT (BDI) - pr. 1. januar 2020, som også omfatter Fælles Biblioteksinfrastruktur.

Tak for jeres høringssvar i forbindelse med høringen om opløsningen af Fællesskabet FBS.

Her finder I et notat vedrørende høringen.

Nye tilslutnings- og databehandleraftaler

Kommunerne har i den forbindelse for nylig modtaget en række aftaler til underskrift. Det drejer sig om:

  • Tilslutningsaftale på FBI (Korrigeret version udsendt 11. december 2019).
  • Tilslutningsaftale på FBS (Udsendt 12. december 2019)
  • Databehandleraftale på FBS (Udsendt 6. september 2019)

Desuden har FFU-bibliotekerne modtaget en tilslutningaftale til FBI den 13. december 2019.

I det følgende får I mere information om de forskellige aftaler. Kontakt gerne bibsys@kombit.dk hvis jeres kommune mod forventning ikke har modtaget aftalerne.

Tilslutningsaftale på Fælles Biblioteksinfrastruktur (FBI)

Den 28. oktober modtog kommunerne en tilslutningsaftale på FBI. Desværre er KOMBIT efterfølgende blevet opmærksomme på en fejl i bilag 1, hvorfor vi har været nødsaget til at trække denne aftale tilbage. Kommunerne modtog derfor den 11. december en ny tilslutningsaftale. I kan læse nærmere i den mail, som I har modtaget sammen med aftalen. Vi beklager ulejligheden.

Vi vil bede om aftalen retur senest den 13. januar 2020.

Ny tilslutningsaftale på FBS

I forlængelse af beslutningen om at nedlægge Fællesskabet FBS har KOMBIT udsendt nye tilslutningsaftaler til kommunerne, hvoraf Fællesskabet ikke længere fremgår. Aftalen er i form lidt anderledes end den gamle, som var en af de tidligste tilslutningsaftaler, som KOMBIT lavede.

Prisen er fortsat den samme, og FBS fortsætter med at være et selvstændigt projekt med en selvstændig økonomi. Tilslutningsperioden er dog fremover ensrettet for alle kommuner, og ikke som før, hvor de enkelte aftaler udløb afhængig af, hvornår den enkelte kommune havde tilsluttet sig eller taget FBS i brug.

Vi vil bede om aftalen retur senest den 13. januar 2020 (samme dag som FBI-aftalen).

Databehandleraftaler på FBS

KOMBIT udsendte i september nye databehandleraftaler til FBS, da der blandt andet er tilføjet en ny datastrøm fra FBS til Danmarks Statistik, som kommunerne selv kan åbne og lukke for i FBS. På trods af at aftalen blev sendt ud i september, mangler vi fortsat over 30 aftaler, og vi henstiller derfor til, at de sidste kommuner får underskrevet. Det er et problem både for KOMBIT som databehandler og kommunen som dataansvarlig, hvis instruksen til KOMBIT ikke er opdateret med den aktuelle databehandling.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående bedes I rette henvendelse til bibsys@kombit.dk.

Kommende arrangementer

Netværksmøder for PLC-medarbejdere

I marts afholder vi igen to netværksmøder målrettet medarbejdere tilknyttet de pædagogiske læringscentre. Her vil fokus være tips og tricks i brugen af Cicero Surf. I kan allerede nu tilmelde jer de to netværksmøder:

. København, den 3. marts 2020

I læse mere og tilmelde jer via dette link. Tilmeldingsfristen er 18. februar 2020.

. Vejle, den 9. marts 2020

I kan læse mere og tilmelde jer via dette link. Tilmeldingsfristen er 18. februar 2020.

FBS årsmøde

Datoen for FBS årsmødet er nu fastlagt. Vi vil derfor opfordre jer til at sætte et stort kryds i kalenderen den 15 april 2020. I modtager en invitation og link til tilmelding i starten af det nye år.

I begyndelsen af 2020 modtager alle FBS-brugere en brugertilfredshedsundersøgelse af FBS. Undersøgelsen er vigtig for os, så vi kan se, om vi er på rette kurs, samt modtage input i forhold til brugernes oplevelser og ønsker i forhold til FBS.

Vi håber derfor, at I vil deltage. Resultaterne vil blive præsenteret på årsmødet.

Driftsstabilitet i FBS i 2019

Igen i år har vi haft en høj grad af driftsstabilitet i FBS, hvilket er helt afgørende for bibliotekerne. I det meste af året har vi haft en høj grad af driftseffektivitet og tilgængelighed. Vi har ingen kritiske fejl i løsningen, og antallet af åbne fejl er ganske få. Vi er naturligvis opmærksomme på, at der har været nedbrud, og de altid opleves forstyrrende. Derfor har vi også særligt fokus på sådanne hændelser sammen med vores leverandør, hvor vi drøfter og aftaler tiltag, der skal forhindre tilsvarende nedbrud fremover.

Ny funktionalitet i FBS

I det følgende kan I læse et udsnit af den seneste måneds nye funktionalitet i FBS.

Tilføj EAN, CVR og P-nummer til bibliotek oprettes som låner

Det er nu muligt at tilføje EAN, CVR og P-nummer for bibliotekslånere. Informationerne importeres også via VIP-synkroniseringen. Ved release af denne funktionalitet importeres alle bibliotekslånere igen, så informationerne bliver opdateret (evt. eksisterende bibliotekslånere bliver opdateret, ikke slettet og genoprettet).

Dynamisk dato ved abbonnement af statitstik

Når man opsætter abonnementer på rapporter i rapportservicen, er det muligt at vælge, hvilken periode rapporten skal dække. De nye parametre vil tage udgangspunkt i det tidspunkt rapporten bliver genereret i forhold til hvilken værdi, der er valgt. For eksempel hvis man vælger "sidste år" den 8. december, vil rapporten indeholde data fra 8. dec. 2018 – 8. dec. 2019.

Bemærk: Hvis både Periode og "Periode_i_dage" angives, vil det være værdien i Periode_i_dage der benyttes til at generere rapporten (Day offset in Subscriptions in SSRS in Cicero Statistic module).

Rettet en fejl ved fremsøgning af lånere på fødselsdato, hvor et foranstillet '0' blev ignoreret, hvilket kunne resultere i et forkert søgeresultat.

  • Specielt for Cicero Surf:
  • E-ressourcer vises ikke længere, når man søger efter bookbare materialer i Cicero Surf.
  • Der er rettet en fejl i Cicero Surf, hvor editering af en booking periode kunne låse kalenderen, så man ikke kunne gemme denne ændring.
  • Cicero Surf understøtter nu visning af bibliografisk information på fjernlånsreservationer og lån, såfremt informationen findes på fjernlånet.

Dokumentationen er desuden blevet opdateret.

It-konsulent til FBS

- Er det dig, eller en du kender?

Som nævnt i sidste nyhedsbrev er vi på jagt efter en ny it-konsulent til FBS-teamet i KOMBIT. Vi søger en kvalitetsbevist it-konsulent, som godt kunne tænke sig at anvende sine it-falige kompetencer, samt interesse/erfaring inden for biblioteksområdet, til at udvikle bibliotekernes it-løsninger og skabe sammenhæng på tværs af biblioteker og andre institutioner. Lyder det som noget for dig, eller kender du en, som kunne være interesseret? Så læs mere og ansøg her.

Indtil vi får en ny it-konsulent ombord, vil I måske opleve, at der er lidt længere svartider end normalt. Vi håber på jeres forståelse i denne periode


Summary: Som varslet i sidste nyhedsbrev, valgte styregruppen for Fællesskabet FBS den 21. november 2019 at følge indstillingen om opløsning af Fællesskabet FBS. Det betyder, at projekt Fælles Bibliotekssystem overgår til det nye setup for governance - Bibliotekernes Data & IT (BDI) - pr. 1. januar 2020, som også omfatter Fælles Biblioteksinfrastruktur.
Publication Year:2019
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:December 17, 2019
Publisher:KOMBIT
Company:
Company: KOMBIT
Products: Cicero
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/24756/nyhedsbrev-fra-faelles-bibliotekssystem

DocumentID: 24756 views: 118 Created: 2019-12-17 18:45:20 Last Modified: 2023-11-27 08:08:28.