Library Technology Guides

Product and Company News and Announcements

Press Release: Teknikhuset [May 23, 2012]

Teknikhuset växer och knoppar av

Teknikhuset har med produkten CS Library tagit avsevärda marknadsandelar i både Sverige och Finland, och det finns ett stort intresse från den norska biblioteksmarknaden. Som ett led i utvecklingen har Teknikhusets spetskompetens och produkter inom biblioteksområdet knoppats av till ett nytt bolag, Open Library Solutions AB ("OLS").

Från och med 2012-05-01 tar det nya bolaget över all produktutveckling, försäljning och marknadsföring av produkterna CS Library och Audio Index Bibliotek.

Det nya bolaget samägs av Teknikhuset Holding och det norska bolaget Bibliotekenes IT-Senter AS ("Bibits"). Bibits är den största leverantören på den norska biblioteksmarknaden och har närmare 2000 installationer med biblioteksystemen Mikromarc och Aleph.

För Teknikhuset betyder avknoppningen en möjlighet att ytterligare fokusera på kärnverksamheten - tjänster inom området digital kommunikation. Avknoppningen innebär också att Teknikhuset fortsättningsvis kan koncentrera sig på utvecklingen av publiceringsplattformen Content Studio.

Frågor kring OLS och dess verksamhet besvaras av Oscar Stenberg, VD OLS AB, mobil 070-619 10 09, oscar.stenberg@openlibrarysolutions.se.


Summary: Teknikhuset har med produkten CS Library tagit avsevärda marknadsandelar i både Sverige och Finland, och det finns ett stort intresse från den norska biblioteksmarknaden. Som ett led i utvecklingen har Teknikhusets spetskompetens och produkter inom biblioteksområdet knoppats av till ett nytt bolag, Open Library Solutions AB
Publication Year:2012
Type of Material:Press Release
LanguageSwedish
Date Issued:May 23, 2012
Publisher:Teknikhuset
Company:
Company: Teknikhuset
Products: CS Library
Subject: Mergers and acquisitions
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/24014

LTG Bibliography Record number: 24014. Created: 2019-02-15 14:06:07; Last Modified: 2019-02-15 14:06:08.