Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT [December 19, 2018]

Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem

Julehilsen fra projektet

Tusind tak for et godt år 2018. Vi har igen i år haft travlt, og jeg synes at vi har nået en række vigtige resultater.

Vi fik Hjørring kommune med i Fællesskabet FBS og har derfor nu samtlige kommuner med i fællesskabet.

I ti måneder i træk har vi haft en høj grad af tilgængelighed og driftseffektivitet. Vi har ingen kritiske fejl i løsningen og antallet af åbne fejl er ganske få. Det er et rigtig godt resultat, og dejligt at tænke på, når vi sidste år netop oplevede store udfordringer med svartider og stabilitet i løsningen. Vi er derfor på det rigtige spor, nu.

Inden længe vil Skoleportalen blive opgraderet til Cicero Surf. Hermed sikrer vi, at medarbejdere på de pædagogiske læringscentre og elever på folkeskolerne får et langt mere brugervenligt værktøj. Vi tror og håber, at den brugervenlige løsning bliver godt modtaget og vil bidrage til øget tilfredshed blandt disse brugere. Overgangen til Cicero Surf forventer vi sker i løbet af 1. kvartal 2019, og kommunerne får mere information i det nye år.

FBS har også fået en model for udstilling af data. Dermed bliver systemet fremover dataleverandør til relevante parter, herunder kommuner og Bibliotekernes Business Intelligence (BIBI). Når løsningen er etableret, vil FBS dagligt overføre data til de relevante parter. Arbejdet med at udstille data til BiBi via Serviceplatformen er prioriteret højt, og vi forventer at løsningen implementeres i løbet af 1. kvartal 2019.

Mange kommuner ser frem til at vi går over til den nye debitorintegration version 3. Vi er desværre forsinkede med denne opgave. Forsinkelsen skyldes, at KOMBIT står over for nye krav fra Gældsstyrelsen om håndtering af fordringer. Vi forventer derfor at implementere denne integration i 3. kvartal. Jeg vil derfor anbefale kommunerne at tage den eksisterende debitorintegrationsløsning version 1 i brug. Københavns kommune har allerede valgt at gøre dette.

Videreudviklingen i 2019 vil blandt andet have fokus på forbedringer af ledelsesinformationsrapporterne i FBS-løsningen. Derudover vil vi få afklaret, hvilke tiltag der skal gennemføres for at sikre en bedre teknisk understøttelse af KOMBI-biblioteker.

I 2018 har vi også deltaget i en række møder med kommunerne. Denne del af vores arbejde lægger vi særligt vægt på. Her får vi overdraget relevant viden til kommunerne og lærer om brugsmønstre for og behov hos bibliotekernes medarbejdere. Vi håber på, at I fortsat inviterer os til disse møder.

Vi vil som sædvanlig gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse af FBS i 2019. Den vil blive sendt ud i januar, og vi håber selvfølgelig på, at brugertilfredsheden af FBS-løsningen flytter sig mærkbart.

Til sidst vil jeg blot sige tak for samarbejdet i 2018 og ønske jer en glædelig jul og et godt nytår.

Jesper Munch Jespersen

Projektleder for FBS, KOMBIT

Styregruppemøde

Styregruppen for FBS afholdt møde den 28. november 2018, hvor de blandt andet havde en længere drøftelse om strategi og talte om videreudvikling.

Du kan læse referatet fra mødet her.

Drift i året, der gik

Heller ikke i de sidste måneder af 2018 oplevede vi væsentlige udfordringer på driften og dermed har hele 2018 været kendetegnet ved god stabilitet i systemet.

Det kan vi naturligvis takke driftsteamet i Systematic for, og vi ved, at de vil arbejde målrettet på at fortsætte de gode takter i 2019.

Brugertilfredshedsundersøgelse

I januar bliver det endnu engang tid til udsendelse af den årlige FBS-tilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen bliver sendt ud i midten af januar med svarfrist ca. to uger efter.

På grund af implementeringen af Cicero Surf vil vi i år ikke spørge detaljeret ind til oplevelsen af Skoleportalen. I stedet vil der blive flere spørgsmål til selvbetjeningsklienten F12.

Resultaterne af undersøgelsen bliver offentliggjort i februar, når FBS' styregruppe har haft mulighed for at behandle dem.

Cicero Surf

I 2019 opgraderer vi Skoleportalen (Cicero Web) til Cicero Surf.

Cicero Surf adskiller sig fra Skoleportalen (Cicero Web) på en række områder blandt andet:

  • Cicero Surf er udviklet i et 100 % responsivt design, dvs. den tilpasser sig den enhed, den vises på.
  • Målgruppen for Cicero Surf er elever, og løsningen har fokus på både elever i de mindste klasser og i de ældste klasser, undervisere og borgere i alle aldersgrupper.
  • Ved reservation/booking logger brugeren ind via reservationsbilledet.
  • Reservation- og booking vises samtidigt, og der er et væsentligt bedre workflow i booking
  • Brugergrænsefladen er væsentligt mere intuitiv end i Cicero Web og den er i det hele taget nemmere at bruge.

Brugerne kan glæde sig

I efteråret 2018 - da det skulle besluttes om FBS skulle overgå til Cicero Surf - blev systemet præsenteret for en række repræsentanter fra de pædagogiske læringscentre (PLC) ved en workshop hos Systematic. Blandt repræsentanterne var Bent Sejersen fra Aarhus.

Og selvom Bent Sejersen understreger, at han endnu ikke har set hele systemet, mener han, at brugerne kan glæde sig:

"Umiddelbart synes jeg, at det ser ud til at blive en væsentlig forbedring. Vi får et væsentligt mere lækkert design og en langt bedre indholdsvisning."

Cicero Surf gør oplysninger nemt tilgængelige

Blandt de ting som Bent Sejersen mener vil gøre det nemmere for brugerne er, at det med det samme bliver muligt at se hele placeringen af bogen. På samme vis bliver det muligt at klikke på emneord, så man kan søge direkte videre. Samlet set sparer det klik, og gør det nemmere og hurtigere for brugerne at finde, hvad de ønsker.

Bent Sejersen fortæller:

"Med Cicero Surf bliver de oplysninger, der er tastet ind i systemet mere tilgængelige. Og jeg synes umiddelbart, at det ser rigtigt nemt ud at finde det man skal bruge".

Ser frem til at teste

Blandt andre ting som Bent Sejersen nævner som fordele ved Cicero Surf er, at man ved klik på en titel nu kan se hele serien, og at man kan sortere med relevans - fx det nyeste materiale først. Bent Sejersen ser frem til at blive pilotkommune og dermed kunne få lov at teste Cicero Surf op mod kommunens egne data:

"Jeg glæder mig rigtigt meget til at at teste det nye system. Og jeg synes det siger rigtigt meget om løsningen, at man har besluttet, at det ikke er nødvendigt at lave en brugervejledning. Simpelthen fordi det er så intuitivt, at en brugervejledning er unødvendig."

PLC-netværksmøder

Den 10. og den 16. januar 2019 bliver der afholdt netværksmøder for PLC i henholdsvis Slagelse og Vejle. Der er kommet rigtig mange tilmeldinger til møderne, og vi glæder os til at møde en masse engagerede PLC-medarbejdere og få en dialog omkring fremtid, ønsker og behov på PLC-området.

Formiddagen på møderne vil gå med en session om tips og tricks til medarbejderne på pædagogiske læringscentre, mens eftermiddagen blandt andet vil byde på en introduktion til Cicero Surf.

DDBs forsideservice

Det er desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt at skifte til DDBs forsideservice i det Fælles Bibliotekssystem (Cicero LMS og Cicero Web), Cicero Surf og Cicero Move. DDB, KOMBIT og Systematic arbejder på at ændre Cicero suiten, så det bliver muligt at ændre URL'en til forsideservice.

Så snart vi har yderligere information om, hvornår dette er muligt, vil vi melde det ud til kommunerne, dog ved vi allerede, at det tidligst bliver muligt med den næste release af Fælles Bibliotekssystem d. 8. januar 2019.

ITK Development har udviklet servicen og varetager også drift og supportspørgsmål.

FBS leverer data til andre

Fælles Bibliotekssystem (FBS) får en model for udstilling af data. Dermed bliver systemet fremover dataleverandør til relevante parter, herunder kommuner og Bibliotekernes Business Intelligence (BIBI). Det står fast efter at styregruppen for FBS på deres møde den 28. november 2018 godkendte, at der etableres en infrastruktur til udstilling af data fra FBS,

Når løsningen er etableret, vil FBS dagligt overføre statistikdata og transaktionsdata til de relevante parter. Statistikdata leveres direkte til BIBI, mens transaktionsdata sendes til Danmarks Statistik, som anonymiserer dem, inden de videresendes til BIBI. Arbejdet med at udstille data til BiBi via Serviceplatformen er prioriteret højt, og vi forventer at gå i gang med udviklingen i begyndelsen af 2019.

ØiR

I nyhedsbrevet fra november fortalte vi om Gældsstyrelsens krav til KOMBITs ØiR-projekt. Det står nu klart, at de nye krav til ØiR-projektet vil medføre ændringer til integrationen. Ændringerne skal først specificeres af ØiR-projektet og herefter testes og implementeres af leverandørerne af debitorsystemer. Det betyder, at FBS tidligst kan tage den nye debitorintegration i brug i Q3 2019.

De længere udsigter for implementering af den nye debitorintegration betyder, at KOMBIT nu anbefaler biblioteker og kommuner at tage den nuværende debitorintegration i brug. Kontakt FBS-projektet på bibsys@kombit.dk før I går på. KOMBIT vil arbejde videre med implementering af den nye proces for mellemværender, som i høj grad bygger på princippet om at lade opkrævningsprocessen foregå i debitorsystemet.

Københavns Kommune tog den nuværende debitorintegration i brug onsdag den 12. december 2018. I januar vil vi opdatere vores hjemmeside med mere uddybende information om debitorintegrationen og den nye proces for mellemværender.

Udfordringer ifm. Microsoft 365

Kommuner, som er skiftet til Microsoft er løbet ind den problemstilling, at der ikke kan afsendes mails fra FBS og udlånsautomaterne, da Microsoft opfatter disse mails som spam.

Exchange Online tjekker alle udgående e-mails for spam, og blokerer for de brugere, som de detekterer, udsender spam fra deres miljø. Dette sker for at beskytte Microsoft mod at havne på diverse spamlister.

Når Microsoft detekterer en "spammer" bliver den givne bruger blokeret og kan ikke sende e-mails, før it-afdelingen har fjernet blokeringen, hvilket skal ske kontinuerligt.

KOMBIT er i dialog med en af kommunerne på Microsoft 365 omkring opsætning af Office 365 mailserveren med henblik på at undgå, at mails fra FBS blokeres.

Vi beder jer videregive denne information til jeres it-afdeling, således at de er orienteret inden et evt. skift til Microsoft 365.

Tips & Tricks: Linjeskift i printskabelon til materialelabel

I FBS udskrives både materialets hovedtitel og undertitel på materialelabelen.

Hovedtitel og undertitel indeholder tilsammen ofte flere tegn, end der er plads til på materialelabelen.

Det er ikke muligt at fjerne undertitlen i printskabelonen, da hovedtitel og undertitel udgør et samlet dataelement.

Mange af jer vælger derfor manuelt at redigere materialelabelen og fjerner undertitlen inden udskrift.

Dette kan være en tidskrævende proces, når der er mange materialer, som skal have nye labels fx i forbindelse med omrokeringer i de fysiske samlinger.

Vejen Kommunes Biblioteker har redigeret standardskabelonen til materialelabel. I Vejens printskabelon indsættes linjeskift, hvis titlen er på mere end 50 tegn.

Med tak til Vejen Kommune er her printskabelonen til inspiration.


Summary: Tusind tak for et godt år 2018. Vi har igen i år haft travlt, og jeg synes at vi har nået en række vigtige resultater.
Publication Year:2018
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:December 19, 2018
Publisher:KOMBIT
Company:
Company: KOMBIT
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/23895/nyhedsbrev-fra-faelles-bibliotekssystem

LTG Bibliography Record number: 23895. Created: 2018-12-19 07:13:06; Last Modified: 2022-06-03 13:47:31.