Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT [November 21, 2018]

Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem

Hele fællesskabets formand

Efter styregruppens konstituerende møde i september blev det klart, at Steffen Nissen fra Odense Kommune bliver ny styregruppeformand for Fællesskabet FBS.

Steffen Nissen er 54 år og sekretariatschef i Odense Biblioteker og Borgerservice og har været ansat her i otte år. I Odense sidder han blandt andet med i chefgruppen og er formand for Odense Biblioteker og Borgerservices udviklingsforum. Tidligere har han i mange år arbejdet på Syddansk Universitet.

Som styregruppeformand ser Steffen Nissen det først og fremmest som sin opgave at at skabe samarbejde:

"Præmissen for at være styregruppeformand er jo, at man er det for alle. FBS er et samarbejde med mange forskellige biblioteker af forskellig størrelse, opbygning og funktioner, og det er vores opgave at skabe et samarbejde med alle interessenter og sikre at alle interesser plejes."

Af den grund vil Steffen Nissen blandt andet prioritere at få knyttet PLC-området tættere til FBS.

"Det er jo rigtigt positivt, at vi nu har fået en skolechef med i styregruppen i form af Lars Hende Svenson fra Kolding Kommune, og vi skal helt sikkert fortsætte dialogen med PLC-området, så de føler at de bliver lyttet til."

Med udrulningen af FBS godt overstået mener Steffen Nissen, at den nye styregruppes første opgave bliver at kigge på strategier og overveje om prioriteringerne stadig er korrekt. På mange måder mener han, at FBS har været en succes med en løsning, der nu er i brug i 98 kommuner. Nu er det blevet tid til at kigge fremad:

"Vi bliver nødt til at tage et kig på strategien. Har vi den rigtige prioritering i forhold til der, hvor vi står nu, og holder udviklingsstrategien stadig vand?"

Desuden mener den nye formand, at styregruppen skal arbejde for at finde en model, der kan håndtere de rigtigt mange ændringsønsker, der kommer fra brugerne. Og så nævner han, at der ligger nogle vigtige konkrete opgaver umiddelbart forude, som styregruppen skal have fokus på. Det drejer sig blandt andet om statistik og integrationer til økonomisystemer.

Hovedsigtet med Steffen Nissens arbejde som styregruppeformand bliver imidlertid langsigtet:

"Helt generelt kan man jo sige, at vores mål nu er at få udviklet FBS godt frem til næste udbud. Vi skal have et godt system, som vi kan bringe videre mod genudbuddet. Og der ser jeg det som min rolle at binde de forskellige ender sammen og sikre at alle interessenter bliver hørt".

94 ønsker gennem videreudviklingsudvalg

Videreudviklingsudvalget for FBS holdt møde den 24. oktober. Her behandlede udvalget blandt andet de 94 ændringsønsker, som var indsendt til fbsændringsønsker.dk i perioden fra maj til september 2018.

De personer, der har indsendt ønskerne har fået besked om behandlingen og ønskernes status på Ændringsønskeportalen er opdateret.

Videreudviklingsudvalget hjælper FBS med at kvalificere og prioritere de indkomne ændringsønsker. Siden fbsændringsønsker.dk blev oprettet i sommeren 2017 er der blevet indberettet i alt 578 ændringsønsker. Heraf har de 565 været behandlet af videreudviklingsudvalget. De resterende 13 ønsker er ønsker, der er indrapporteret siden den 1. oktober 2018.

PLC-medarbejdere inviteres til netværksmøder

Til januar vil der stå videndeling og inspiration på programmet, når FBS på baggrund af mange ønsker fra brugere afholder netværksmøder for medarbejdere i de pædagogiske læringscentre.

Videndelingen på møderne vil blive faciliteret af Bent Sejersen fra IKT Digital, Aarhus Kommune og Leif Vindbjærg Nielsen fra PLC – Pædagogik & Læring, Vejle Kommune.

Derudover vil møderne også indeholde indlæg fra KOMBIT og Systematic om processen for videreudviklingen af FBS og om de ændringer, som er på vej. Der vil blive rig mulighed for både at stille spørgsmål og bidrage med input og refleksioner

Du kan læse mere om møderne, og hvordan du tilmelder dig her.

Nye krav til debitorintegration kan have betydning for lancering

Vi har fra FBS tidligere meldt ud, at næste version af debitorintegrationen vil kunne tages i brug i Q1 2019. I forbindelse med at Gældsstyrelsen skal udvikle erstatningen for EFI – PSRM – har de opstillet nye indberetningskrav for overdragelse af fordringer for inddrivelse fra debitorsystem til SKAT/PSRM. Det kan betyde, at ØiR-projektet er nødt til at ændre debitorintegrationen, og hvis det sker, vil det have konsekvenser for, hvornår FBS kan implementere integrationen. FBS og ØiR-projektet vil melde ud, så snart vi kender en evt. ny dato for test af FBS.

Dette bliver indholdet i release 1.13

Release 1.13 er nu i gang og udrulles i perioden frem til den 8. januar 2019. Det betyder, at vi kan se frem til følgende ændringer:

. Oprette, ændre og slette filial

Filialer vil fremover kunne oprettes, ændres og slettes af systemadministratorer på FBS.

. Ny statistikrapport "Udlån per kommune"

Med denne rapport vil kommunen kunne udtrække en opgørelse over folkebibliotekets udlån til lånere bosat uden for kommunen med henblik på opkrævning af mellemkommunal betaling.

. Specialhåndtering af reservationer

Det bliver muligt i FBS at angive, at reservationer fra udvalgte lånergrupper skal håndteres specielt.

. Opfyldelse af booking med andet faustnummer

Advis, hvis en booking bliver opfyldt med et materiale, som ikke er identisk med det faustnummer, som bookingen er oprettet på.

. Lukkedage forlænger afhentningsfrist.

. Validering af mobilnumre

Sikring af at mobilnumre, som indtastes i FBS indeholder landekode.

Der vil komme releases på følgende datoer:

. 20.11.2018

. 04.12.2018

. 08.01.2019

Årsmøde den 10. april 2019

Datoen for FBS' årsmøde 2019 ligger nu fast. Mødet henvender sig til chefer fra biblioteker og skoleområdet og kommer i år til at foregå i Esbjerg den 10. april 2019. Vi vil udsende yderligere informationer og link til tilmelding i begyndelsen af 2019, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Tips & Tricks

Vidste du, at det er muligt at ændre, hvilke funktionsområder og funktioner der skal være synlige i FBS?

Hvis du vil se hvordan, kan du klikke her.

Undersøgelse peger på behov for ændringer til statistikmodul

I slutningen af oktober udsendte KOMBIT et spørgeskema til kommunerne om statistikfunktionerne i FBS' statistikmodul og kommunernes behov for statistik. 77 kommuner har besvaret undersøgelsen og mange tak for det.

Resultatet af undersøgelsen viser, at 60 % af respondenterne ikke mener, at statistikmodulet lever op til kommunens behov. Knap 80 % tilkendegiver, at der er behov for opdateringer, forbedringer og nye rapporter. 74 % svarer, at de ønsker mulighed for selv at kunne definere og oprette ad-hoc rapporter, og 44 % ønsker at få adgang til at hente data til eget datawarehouse/statistikmodul.

55 % udtrykker tilfredshed/rimelig tilfredshed med rapportgenerering og fremsendelse af rapporter til Danmarks Statistik, men en del giver udtryk for, at denne opgave burde udføres centralt. For bestandsindberetningen til Slots- og Kulturstyrelsen er tilfredsheden på 63 %.

KOMBIT takker for de mange besvarelser, som vil blive inddraget i det videre arbejde med statistikmodulet og dets funktioner.


Summary: Efter styregruppens konstituerende møde i september blev det klart, at Steffen Nissen fra Odense Kommune bliver ny styregruppeformand for Fællesskabet FBS.
Publication Year:2018
Type of Material:Press Release
LanguageEnglish
Date Issued:November 21, 2018
Publisher:KOMBIT
Company:
Company: KOMBIT
Products: Fælles Bibliotekssystem
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/23850/nyhedsbrev-fra-faelles-bibliotekssystem

DocumentID: 23850 views: 16 Created: 2018-11-21 08:12:50 Last Modified: 2022-08-10 22:57:49.