Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT [October 4, 2018]

Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem

Ny formand for styregruppen for FBS

I august blev der sat navn på de fire poster i FBS' styregruppe, der var på valg i 2018. Det skete ved et valg, hvor alle de tilsluttede kommuner kunne deltage.

Styregruppen holdt konstituerende møde 19. sept. 2018. Her meddelte Jørgen Bartholdy fra Skanderborg Kommune, at han ønsker at udtræde af styregruppen, fordi han har valgt at gå på pension. Jørgen Bartholdy har som styregruppeformand de seneste to år leveret en meget stor indsats for FBS, og det vil vi naturligvis gerne takke for.

Som ny formand for FBS blev Steffen Nissen fra Odense Kommune valgt. Kirsten Boelt fra Aalborg Kommune fortsætter som næstformand.

Også medlemmet Sara Jørgensen fra Herning Kommune har meddelt, at hun forlader styregruppen, fordi hun har fået nyt job.

Det betyder, at den nye styregruppe for FBS består af:

. Steffen Nissen, sekretariatschef, Odense Kommune (formand)

. Kirsten Boelt, bibliotekschef, Aalborg Kommune (næstformand)

. Rebekka Kinimond Carlson, bibliotekschef, Hvidovre Kommune

. Lars Hende Svenson, skolechef, Kolding Kommune

. Anni Bagge Jensen, biblioteksleder, Langeland Kommune

. Lars Bornæs, bibliotekschef, Silkeborg Kommune

. Kristine Nygaard Ledet, bibliotekschef, Skive Kommune

. Henrik Wendt, leder af digital udvikling og drift, Tårnby Kommune

Du kan læse referatet fra det konstituerende styregruppemøde her.

Drift af FBS er fortsat fuldt tilfredsstillende

Driften af FBS fortsatte i september måned de gode takter fra de seneste mange måneder.

FBS har nu kørt med 100 % tilgængelighed og uden hverken A eller B-fejl i syv måneder i træk. A- og B-fejl er de mest kritiske fejl.

Mulighed for flere EAN-nr. i fakturaintegration

Vi har tidligere meldt ud, at man kun kunne konfigurere et EAN-nummer til fakturaintegrationen. Dette er ikke længere tilfældet - det er muligt at konfigurere flere EAN-numre.

For at gøre brug af muligheden skal biblioteket gensende bestillingsblanketten med de ønskede EAN-numre til Serviceplatformen, med cc til bibsys@kombit.dk. Implementeringshåndbogen er opdateret og kan findes her.

Fortæl os, hvis din kommune vil tage debitorintegration i brug snart

I maj 2018 åbnede FBS for at kommuner kunne tage version 1 af debitorintegrationen i brug. Version 1 gør det muligt at sende mellemværender, som er oprettet i FBS, til opkrævning i debitorsystemet. Det er dog endnu ikke muligt at lave to-vejs kommunikation, og det medfører, at opdateringer til mellemværende i debitorsystemet lige nu ikke ajourføres i FBS.

I første kvartal 2019 kommer næste version af debitorintegrationen. Her bliver der mulighed for tovejskommunikation, og der vil komme yderligere funktionalitet, der fx gør det muligt at registrere EAN- og P-nr. på virksomhedslånere og gør det muligt at lave automatisk prisforespørgsel på materialer ved oprettelse af erstatning. Desuden vil vi i forbindelse med den nye version også gentænke processen for mellemværender i FBS på baggrund af input fra kommunerne, og den vil derfor indeholde en ny og mere enkelt proces for mellemværender i FBS. Dette vil vi snart informere mere om.

Endnu har ingen kommuner taget version 1 af debitorintegrationen i brug, og vi har ikke viden om, at nogen planlægger at gøre det. Hvis din kommune planlægger at gå i gang med at bruge version 1, vil vi meget gerne høre fra jer på bibsys@kombit.dk. Hvis det viser sig, at ingen kommuner ønsker at tage version 1, kan vi nemlig reducere kompleksiteten af opgaven, der ligger i at skifte til næste version, og dermed spare omkostninger til processen.

Status på folkebiblioteksstatistik 2016 og 2017

I forbindelse med at alle kommuner har skiftet bibliotekssystem, hvor i alt seks ældre systemer er skiftet ud til fordel for ét Fælles Bibliotekssystem, har Danmarks Statistik konstateret enkelte udsving i data. Det gør det nødvendigt at benytte estimerede data for udvalgte rapporter i konverteringsårene 2016 og 2017. Danmarks Statistik vil selv udsende yderligere information omkring dette.

I og med at alle kommuner nu anvender det samme bibliotekssystem, med samme datamodel, kan vi forvente at de fremtidige statistikrapporter vil være mere ensrettede på tværs af kommuner.

Netværksmøde for kommuner med fællessamlinger

Torsdag den 13. september 2018 afholdt kommuner med fællessamlinger netværksmøde i Vejle. Flere end 30 ansatte fra PLC-området samt repræsentanter for Systematic og KOMBIT deltog i mødet.

Undervejs fik vi en række ønsker og opfordringer med hjem, som vi nu vil arbejde videre med.

Som eksempler kan nævnes:

. Ønsker om kurser i FBS i form af webinarer og e-learning og flere videovejledninger

. Flere forbedringer til Booking

. Forbedringer i Databrøndens nuværende struktur, som deltagere ikke mener understøtter PLC

. Katalogisering af emnekasser

. Hastigheden i LMS (klienten) og Cicero Web

Der blev også udtrykt ønske om, at KOMBIT og Systematic årligt afholder et fællesmøde for PLC'erne, hvor vi gennemgår de funktioner, som FBS er blevet udvidet med i løbet af året samt giver et overblik over kommende nye funktioner i FBS.

Vi er meget glade for at blive inviteret med, når der afholdes netværksmøder. Det giver det os et indblik i jeres hverdag og i de arbejdsgange, bibliotekssystemet skal understøtte. Det er et indblik, som vi har brug for i arbejdet med at videreudvikle FBS. Hvis du vil invitere os med til et netværksmøde kan du skrive til bibsys@kombit.dk

Tips & Tricks: Søgekursus

Christina Lundgren Madsen fra Kalundborg Biblioteker har lavet et søgekursus til nye medarbejdere. Kurset er en oversigt med stort set alt, der er værd at vide i forbindelse med søgning i FBS.

Med tilladelse fra Christina Lundgren Madsen, bringer vi vejledningen til søgning i FBS som denne måneds Tips og Tricks. Mange tak for hjælpen.


Summary: I august blev der sat navn på de fire poster i FBS' styregruppe, der var på valg i 2018. Det skete ved et valg, hvor alle de tilsluttede kommuner kunne deltage.
Publication Year:2018
Type of Material:Press Release
LanguageEnglish
Date Issued:October 4, 2018
Publisher:KOMBIT
Company:
Company: KOMBIT
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/23759/nyhedsbrev-fra-faelles-bibliotekssystem

DocumentID: 23759 views: 20 Created: 2018-10-04 06:03:10 Last Modified: 2022-08-10 22:57:43.