Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT [August 31, 2018]

Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem

Valget til styregruppen afgjort

Henover sommeren er der blevet afholdt valg til styregruppen for FBS.

I henhold til vedtægterne er kommunerne opdelt i fire valggrupper efter størrelse, og der var denne gang kampvalg i valggrupperne 1, 2 og 3. I valggruppe 4 - de mindste kommuner - var biblioteksleder Anni Bagge Jensen fra Langeland Kommune eneste kandidat, og der blev derfor ikke afholdt valg i denne valggruppe.

Resultatet i de tre grupper, hvor der var valg, blev:

Valggruppe 1:

Stemmeprocent: 80 %

Valgt: Steffen Nissen, sekretariatschef, Odense Kommune

Suppleant: Ulla-Pia Larsen, afdelingsleder, København Kommune

Valggruppe 2:

Stemmeprocent 82 %

Valgt: Lars Hende Svenson, skolechef, Kolding Kommune

Suppleant: Lars Bornæs, bibliotekschef, Silkeborg Kommune

Valggruppe 3:

Stemmeprocent 67 %

Valgt: Kristine Nygaard Ledet, bibliotekschef, Skive Kommune

Suppleant: Rebekka Kinimond Carlson, bibliotekschef, Hvidovre Kommune

Vi ønsker tillykke med valget og takker for engagementet fra både kandidater og stemmeberettigede.

Du kan læse vedtægterne for FBS her.

Suppleant tager over i styregruppen

Sara Jørgensen fra Herning Bibliotekerne har været et aktivt medlem af styregruppen for FBS siden første valg i 2016. Nu har Sara imidlertid meddelt os, at hun har takket ja til et nyt job som videnskoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune, og at hun derfor forlader styregruppen med øjeblikkelig virkning. Det giver plads til suppleanten i valggruppe 2 Lars Bornæs, som altså overtager Saras plads.

Morten Brynildsen fra Rebild Kommune og Toke Leth Laursen fra Silkeborg Kommune, som begge har været med i styregruppen siden valget i 2016, valgte ikke at genopstille i år. Vi vil gerne sige tak for samarbejdet og indsatsen til Morten, Toke og Sara.

Dermed vil styregruppen for FBS de kommende to år bestå af:

. Anni Bagge Jensen, biblioteksleder, Langeland Kommune

. Henrik Wendt, leder af digital udvikling og drift, Tårnby Kommune

. Jørgen Bartholdy, biblioteks- og borgercenterchef, Skanderborg Kommune

. Kirsten Boelt, bibliotekschef, Aalborg Kommune

. Kristine Nygaard Ledet, bibliotekschef, Skive Kommune

. Lars Bornæs, bibliotekschef, Silkeborg Kommune

. Lars Hende Svenson, skolechef, Kolding Kommune

. Steffen Nissen, sekretariatschef, Odense Kommune

Første møde i den nye styregruppe bliver onsdag d. 19. september 2018.,

Nyt fra videreudviklingsudvalget

Videreudviklingsudvalget for FBS holdt møde den 28. juni 2018. På mødet gennemgik udvalget 248 ændringsønsker.

68 af ønskerne skal nu analyseres nærmere, mens 180 ændringsønsker blev afvist af udvalget.

KOMBIT opdaterer snarest status på de 248 ændringsønsker på fbsændringsønsker.dk og sender tilbagemeldinger til rapportørerne.

Fortsat stabil drift

Driften af Fælles Bibliotekssystem er fortsat god.

I juli måned har den realiserede driftseffektivitet været 100 pct., og servicemålet er derfor opfyldt. Det betyder, at servicemålet for driftseffektivitet nu for sjette måned i træk er opfyldt af leverandøren.

Derudover bør det bemærkes, at der ikke er åbne kritiske fejl i løsningen. Samlet havde Fælles Bibliotekssystem i midten af august 13 kendte fejl - som vel at bemærke er i kategori D.

Fælles Bibliotekssystem på konference

Fælles Bibliotekssystem er nu udrullet i alle kommuner og kører stabilt. Det er heldigvis også blevet bemærket uden for biblioteksverdenen.

Derfor blev FBS i sidste uge inviteret til at holde oplæg på København Universitets konference Gode offentlige it-projekter. Det var styregruppeformænd Jørgen Bartholdy, der præsenterede om FBS og fortalte om projektet - herunder også om de bump vi har mødt på vejen, og hvordan vi er kommet over dem og har fået et færdigt system, der nu kører i 98 kommuner plus Sydslesvig.

Du kan se program og slides fra konferencen her.

Dette bliver indholdet i release 1.12

Release 1.12 udrulles i perioden fra den 7. august til den 2. oktober med to ugers intervaller og forventes at komme til at indeholde disse nye funktioner:

. Oprette, ændre og slette filial

Filialer kan fremover oprettes, ændres og slettes af systemadministratorer på FBS.

. Rettighedsstyring

Det bliver nu muligt at opsætte regler for det administratives personales adgang til lånerinformationer, fx spærre for PLC-ansattes adgang til lånerinformationer på andre PLC'er i kommunen.

. Udvidelse af standardvisningsformatet for bibliografiske poster

Tilføjelse af lix- og letal samt ukontrollerede emneord i standardvisningsformatet.

. Ny statistikrapport "Udlån per kommune"

Med denne rapport kan kommunen udtrække en opgørelse over folkebibliotekets udlån til lånere bosat uden for kommunen med henblik på opkrævning af mellemkommunal betaling.

. Afhentningsfilial angivet i ISO18626

FBS anvender den afhentningsfilial, som er angivet i bibliotek.dk bestillingen.

. Ændringer til udskrivning af klasseliste med stregkoder

Der indsættes sideskift og overskrift efter hver klasse, så der kan udskrives stregkodelister for flere klasser på én gang.

. Oversigt over udlånte materialer til lånergruppe udvides med materialets pris (beregnet til PLC-området)

Mulighed for at få vist materialets pris i "Oversigt over udlånte materialer til lånergruppe (F5 Lister --> Udlån).

. Specialhåndtering af reservationer

Muligt i FBS at angive, at reservationer fra udvalgte lånergrupper skal håndteres specielt.

. Udvidelse af printskabelon for saldoopgørelse

Printskabelon for saldoopgørelse kan udvides med oprettelsesdatoen for mellemværende, materialets afleveringsfrist og materialets afleveringsdato hvis denne findes.

. Parallelreservation udstilles i Web API

Muliggør at låner, som default, ikke skal tage stilling til udgave ved bestilling af materiale i DDBCMS.

. Opfyldelse af booking med andet faustnummer

Advis, hvis en booking bliver opfyldt med et materiale, som ikke er identisk med det faustnummer, som bookingen er oprettet på.

. Validering af mobilnumre

Sikre, at mobilnumre, som indtastes i FBS indeholder landekode.

. Opdatering af integrationer mod DBC-services

Opdatering af OpenAgency til version 2.34 og OrderReceipt til version 1.3 (release 1.11.1).

. Reservationsnoter

Muligt at påføre, ændre og slette en note på reservationer (release 1.11.1).

Tips & Tricks: Sortering

Vi modtager ofte ændringsønsker på sortering i FBS, men det er allerede muligt at sortere i listevisninger.

Fremgangsmåden står beskrevet i Cicero LMS – brugervejledning afsnit 3.1:

"Listevisninger i Cicero kan sorteres ved at klikke på et af kolonnehovederne. Herved sorterer du rækkerne efter de data, kolonnen indeholder. Ved endnu et klik bliver de sorteret i omvendt orden. For at få rækken til sin oprindelige rækkefølge klikkes en tredje gang.

Ønsker du at sortere efter flere kolonner på samme tid, skal du holde Shift (⇧) inde på tastaturet og klikke på kolonnehovederne i den rækkefølge du vil prioritere dem i."


Summary: I henhold til vedtægterne er kommunerne opdelt i fire valggrupper efter størrelse, og der var denne gang kampvalg i valggrupperne 1, 2 og 3. I valggruppe 4 - de mindste kommuner - var biblioteksleder Anni Bagge Jensen fra Langeland Kommune eneste kandidat, og der blev derfor ikke afholdt valg i denne valggruppe.
Publication Year:2018
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:August 31, 2018
Publisher:KOMBIT
Company:
Company: KOMBIT
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/23692/nyhedsbrev-fra-faelles-bibliotekssystem

DocumentID: 23692 views: 16 Created: 2018-08-31 05:41:00 Last Modified: 2022-08-10 22:57:11.