Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: Systematic Group [January 18, 2015]

Systematic Library and Learnng og Cicero er nye navne på markedet

Systematic Group overtog Dantek 1. juli 2014. Her blev Dantek en selvstændig forretningsenhed, der nu skilter med tilhørsforholdet til Systematic Group med navneskiftet til Systematic Library & Learning. Med opkøbet blev Systematic over natten Danmarks største leverandør af digitale bibliotekssystemer og fik samtidig også ansvaret for leverancen af det nye nationale Fælles Bibliotekssystem, der rulles ud til alle folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (tidligere kendt som skolebiblioteker) i 90 % af de danske kommuner fra sommeren 2015. Så forandringens vinde blæser på flere områder i bibliotekssektoren. Den romerske filosof og politiker Cicero lægger navn til kernen i det nye Fælles Bibliotekssystem, som leveres af Systematic i 2015.

"Med det nye navn signalerer vi, at Systematic nu er en væsentlig spiller med IT-løsninger, der understøtter fremtidens biblioteker og folkeskoler. Folkebibliotekerne udvider i disse år med en række nye services og længere åbningstider. Samtidig kommer vidensdeling og formidling til at spille en mere central rolle både her og i de pædagogiske læringscentre. Det skaber et behov for nytænkende og innovative IT-løsninger, hvilket ligger lige til os. Så vi satser benhårdt på at blive den foretrukne leverandør af IT-løsninger til formidling og vidensdeling til biblioteks- og læringsområdet, både nationalt og internationalt ", siger Michael Holm, CEO i Systematic.

Systematic har gennem mange år erfaring med softwareudvikling af offentlige IT-projekter og har en bred international kundekreds. Når det kombineres med Danteks mere end 25 års arbejde indenfor biblioteksområdet, giver det Systematic Library & Learning et stærkt afsæt til at blive en global spiller med IT-løsninger til biblioteks- og læringsområdet.

Med Cicero som navnefader til kernen i det nationale Fælles Bibliotekssystem

Det Fælles Bibliotekssystem er et samlet bibliotekssystem med central funktionalitet for danske folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre, som blandt andet understøtter samarbejdet mellem bibliotekerne. Det gør fælles drift og systemadministration mulig, samtidig med at der kan trækkes data fra andre kommunale systemer, så der er attraktive økonomiske gevinster at hente for kommunerne.

IT-platformen, der er kernen i det nationale Fælles Bibliotekssystem, udvikles af Systematic. Den har nu fået navn efter den romerske filosof og retoriker Cicero, som knyttes tæt til dannelse, forandring, formidling og tilgængeliggørelse –

De eksisterende løsninger til biblioteksområdet fra Dantek og betjeningen af de eksisterende kunder fortsætter som hidtil, samtidig med at Systematic Library & Learning ruster sig til nye markeder med det nye organisatoriske set up og nye produkter i pipelinen

- Martin Brøchner-Mortensen, Vice President, Systematic Library & Learning

helt i tråd med ideen om folkebiblioteket, der bidrager til dannelsen af befolkningen ved at gøre kultur og viden tilgængelig og ideen om skolebiblioteket, der fungerer som pædagogisk læringscenter.

Foreløbigt rulles løsningen ud til ca. 1.500 biblioteker og og pædagogiske læringscentre i de 88 kommuner, som har valgt at være en del af det Fælles Bibliotekssystem, og der melder sig løbende nye kommuner under fanerne. På Horsens Kommunes Biblioteker gik systemet som planlagt i pilotdrift i november 2014, og den endelige udrulning starter i sommeren 2015.

Fakta om det nye nationale Fælles Bibliotekssystem - CICERO:

  • Effektiv arbejdsgangsunderstøttelse
  • Mulighed for fælles processer og øget tværkommunalt samarbejde
  • Brugervenlig og intuitiv løsning med et moderne tidssvarende udtryk
  • Reducerer driftsomkostninger for de enkelte kommuner
  • Det nye bibliotekssystem bygges primært til back-office funktioner, understøttelse af beholdningsregistrering, status for de enkelte materialer, indkøb, stregkode- og RFID læsere samt en række andre funktioner til de mere end 28 mio. udlån årligt alene på folkebibliotekerne
  • Understøtter Danskernes Digitale Bibliotek
  • Åben platform baseret på anerkendte standarder
  • Det nationale Fælles Bibliotekssystem kom i udbud fra KOMBIT i marts 2013, og aftalen blev vundet af Dantek i august 2013, men overgik med opkøbet til Systematic.

Læs mere om Systematic Library and Learning og det nye Fælles Bibliotekssystem på www.dantek.dk. Fra udgangen af januar vil Systematic Library & Learning være at finde på www.systematic.com.


Summary: Her blev Dantek en selvstændig forretningsenhed, der nu skilter med tilhørsforholdet til Systematic Group med navneskiftet til Systematic Library & Learning. Med opkøbet blev Systematic over natten Danmarks største leverandør af digitale bibliotekssystemer og fik samtidig også ansvaret for leverancen af det nye nationale Fælles Bibliotekssystem, der rulles ud til alle folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (tidligere kendt som skolebiblioteker) i 90 % af de danske kommuner fra sommeren 2015. Så forandringens vinde blæser på flere områder i bibliotekssektoren. Den romerske filosof og politiker Cicero lægger navn til kernen i det nye Fælles Bibliotekssystem, som leveres af Systematic i 2015.
Publication Year:2015
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:January 18, 2015
Publisher:Systematic Group
Company:
Company: Systematic Group
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/23474

LTG Bibliography Record number: 23474. Created: 2018-05-17 11:08:27; Last Modified: 2018-05-17 11:09:43.