Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT [May 14, 2018]

Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem

Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem

Velkommen til denne måneds nyhedsbrev fra FBS.

I denne måned kan vi blandt andet fortælle nyt om den nye databeskyttelsesforordning (GDPR), valget til FBS' styregruppe, folkebiblioteksstatistik og driften af FBS.

Nye databehandleraftaler udsendt

Den nye databeskyttelsesforordning (GDPR) træder i kraft den 25. maj 2018. Derfor vil FBS i løbet af kort tid udsende en samlet status over GDPR-arbejdet i FBS-regi.

Som led i dette arbejde blev der den 26. april 2018 sendt nye databehandleraftaler ud via KLIK. De nye aftaler erstatter de eksisterende på FBS. Ca 20 kommuner har allerede indsendt aftalerne. De resterende kan finde beskrivelser og vejledninger til opgaven i KLIK.

Kommende releases

Lånerimport fra STIL

Det vil senest den 26. juni 2018 (release 1.11.0) igen være muligt at importere UNI-Login data fra STIL til FBS.

Vi arbejder dog på at få ændringen sat i drift så hurtigt som muligt.

Oversigt over det øvrige indhold i release 1.11 og releasedatoer kan ses på KOMBITs hjemmeside.

Fortsat stabil drift i FBS

Driften af FBS blev i april for tredje måned i træk afviklet uden væsentlige forstyrrelser. Systemet har afviklet 151 millioner transaktioner med en gennemsnitlige svartid på 126 ms.

Der blev lagt to nye versioner (releases) på systemet i april:

. 1.10.0 d. 10. april 2018

. 1.10.1 d. 24. april 2018

Udviklingen i antallet af transaktioner (rød ) og svartider (gul) i FBS siden overgangen til ny infrastrukturplatform i august 2017 og frem til og med april 2018. Graferne viser den den positive udvikling på driftseffektiviteten i kølvandet på efterårets og vinterens udfordringer.

Udviklingen i driftseffektivitet i FBS i perioden fra august 2017 til og med april 2018. I begyndelsen af perioden måtte leverandøren betale bod - mens de nu for første gang opnår bonus for god drift.

Nyt om folkebiblioteksstatistik

Indberetning af Folkebiblioteksstatistik for 2016

Danmarks Statistik har nu modtaget samtlige folkebibliotekers filindberetninger for 2016. Folkebiblioteksstatistikken for 2016 vil snarest blive publiceret på Danmarks Statistiks hjemmeside dst.dk

Indberetning af Folkebiblioteksstatistik for 2017

Danmarks Statistik har sat gang i indberetningen af folkebiblioteksstatistikken for 2017. Indberetningen skal være overført til Danmarks Statistik inden fredag den 18. maj 2018.

Følgende filer skal indsendes:

udlaan.txt Opgørelse af udlån

forny.txt Opgørelse af fornyelser

bestmon.txt Opgørelse af bestand af monografier

tilvmon.txt Opgørelse af tilvækst af monografier

afgamon.txt Opgørelse af afgang af monografier

bestser.txt Opgørelse af bestand af seriepublikationer

tilvser.txt Opgørelse af tilvækst af seriepublikationer

afgaser.txt Opgørelse af afgang af seriepublikationer

interin.txt Opgørelse af interurbanindlån

laanere.txt Opgørelse af aktive lånere (8.5.2017-dags dato)

Danmarks Statistik beder bibliotekerne generere filen laanere.txt med startdato 8. maj 2017, og udtrække filen så tæt som muligt på den 7. maj 2018, så data dækker ét helt år.

Alle øvrige filer har startdato 1.1.2017 og slutdato 31.12.2017.

Danmarks Statistik planlægger at udgive Folkebiblioteksstatistikken for 2017 i løbet af sommeren, og arbejder derfor efter en stram tidsplan. Vi skal derfor bede jer om at indberette indenfor tidsfristen og kontakte Danmarks Statistik hurtigst muligt på bibstat@dst.dk, hvis der skulle opstå problemer.

Danmarks Statistik har informeret folkebibliotekerne om indberetningen for 2017 direkte på e-mail fremsendt til bibliotekernes hovedpostkasse. Skulle informationen ikke være nået frem til rette modtager, så kontakt Danmarks Statistik, bibstat@dst.dk

Dispensation ophører

I forbindelse med at den nye Databeskyttelses-forordning træder i kraft 25. maj 2018, bortfalder bibliotekernes dispensation vedrørende "Elektroniske reserverings- og kvitteringsmeddelelser fra bibliotekerne".

KOMBIT er i den forbindelse blevet spurgt hvordan dette skal håndteres i forhold til FBS. Du kan læse KOMBITs vurdering her.

Valget er i gang

Valget til styregruppen for FBS er nu skudt i gang. Du kan læse om valget her. Syv personer har meldt deres kandidatur til valget - på denne side kan du læse, hvem kandidaterne er, og hvad de vil arbejde for.

Selve valget begynder i juni og vil være afgjort til august. Alle kommuner har én stemme.

Overvejelser om optimering af debitorprocesser

Efter planen skal Fælles Bibliotekssystem snart overgå til at benytte en ny snitflade til debitorsystemerne – den såkaldte ØiR Debitor version 3. Det betyder, at der alligevel skal arbejdes med debitorfunktionaliteten i FBS, og i den forbindelse giver det mening at overveje om der er mulighed for at forenkle processerne i bibliotekssystemet.

Derfor samler KOMBIT den 22. maj 2018 en række kommuner for at kigge på, hvordan mellemværender håndteres i bibliotekssystemet, og i høj grad hvordan de håndteres i forhold til kommunens debitorsystem.

Blandt deltagerne på mødet er FBS' videreudviklingsudvalg og repræsentanter fra andre biblioteker og opkrævningskontorer. Vi har lagt vægt på at samle repræsentanter fra kommuner med forskellige organiseringer og debitorløsninger.

Forventningen er, at resultaterne på mødet kan præsenteres for styregruppen for FBS på deres møde den 6. juni 2018.

Tips & Tricks

Søgning af påhængsposter

I forbindelse med konverteringen til FBS har I fået oprettet påhængsposter. En påhængspost er en post, som indeholder lokale data (opstillingsdata og fx supplerende emneord og noter), der afviger fra eller supplerer DBC-posten.

I kan fremsøge alle jeres påhængsposter med:

ln=7xxxxx and (ej=DBC or ej=7*) Bemærk7xxxxx skal erstattes af jeres eget biblioteksnummer)

Rettelser

Når DBC udsender rettelser til fx opstilling, dannes der påhængsposter hos jer, hvis I har beholdning på posten.

Er I kun interesseret i disse påhængsposter kan de fremsøges med:

kk=bkr* eller med kk=bkr201810 (årstal og ugenummer)

Information om rettelserne findes i postens felt 990

I kan finde yderligere information og hjælp på fbsudrulning.dk/vejledninger i quick guiden "Påhængsposter og NY TITEL-poster" og på danbib.dk/fbs i "Vejledning ved posttypeskift/opstillingsændring".


Summary: I denne måned kan vi blandt andet fortælle nyt om den nye databeskyttelsesforordning (GDPR), valget til FBS' styregruppe, folkebiblioteksstatistik og driften af FBS.
Publication Year:2018
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:May 14, 2018
Publisher:KOMBIT
Company:
Company: KOMBIT
Products: Fælles Bibliotekssystem
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/23465/nyhedsbrev-fra-faelles-bibliotekssystem

LTG Bibliography Record number: 23465. Created: 2018-05-15 11:35:29; Last Modified: 2022-06-03 13:48:32.