Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT [March 5, 2018]

Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem

Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem

Velkommen til denne måneds nyhedsbrev fra FBS.

I denne måned kan vi præsentere resultaterne fra den brugerundersøgelse, som rigtig mange hjalp os ved at svare på i januar. Vi fortæller også om kommende ændringer i FBS og om programmet for årsmødet i april.

FBS årsmøde den 11. april

Den 11. april 2018 afholder FBS årsmøde i Vejle. Mødet vil vare fra kl. 10:00 til 14:00 og på dagsordenen er en gennemgang af årsrapporten. Desuden vil der være indlæg fra en kommune om organisering og oplæg fra DBC og Systematic.

Årsrapporten vil blive udsendt inden påske, så der vil være tid til at læse den inden mødet. Årsmøde og årsrapport er beskrevet i paragraf 9.5 og 11 i vedtægterne for FBS.

Alle kommuner kan sende to personer til årsmødet og fra KOMBITs side opfordrer vi til, at både folkebibliotek og PLC-området får mulighed for at være repræsenteret. Bemærk af årsmødet afholdes dagen før det bibliotekspolitiske topmøde i Herning den 12. og 13. april 2018.

Tilmelding til FBS' årsmøde skal ske senest 20. marts 2018 via dette link.

Resultater af brugerundersøgelse

I januar 2018 gennemførte FBS for anden gang en brugerundersøgelse. Næsten 1500 brugere har svaret på undersøgelsen.

Resultaterne af undersøgelsen viser en samlet tilfredshed på 2,8 på en skala fra 1 til 5 for FBS-LMS og på 2,9 for Skoleportalen. Det er en fremgang fra 2017, hvor resultatet på begge områder var 2,6.

Igen i år viser undersøgelsen at ansatte på pædagogiske læringscentre er markant mindre tilfredse med FBS end de ansatte på folkebibliotekerne. Tilfredsheden med support og med hjælpen fra superbrugerne i kommunerne er meget høj blandt alle grupper.

Resultaterne af undersøgelsen vil blandt andet blive brugt i forbindelse med prioritering af videreudvikling.

Læs mere om brugerundersøgelsen.

På trods af de gode takter er der stadig driftsmæssige udfordringer, der skal løses, før FBS helt er der, hvor vi skal være. Derfor har Systematic sammen med Microsoft et dedikeret team, der har til opgave at finde og løse de sidste udfordringer, der er med infrastrukturplatformen.

Genvej til Cicero mangler

Mange af jer oplever, at genvejen til Cicero forsvinder efter opdatering af Java. I "Cicero LMS Installationsvejledning" afsnit 6.3 er der en vejledning til, hvordan man kan genskabe genvejen til Cicero. I samme vejledning afsnit 6.2 kan I også finde hjælp til, hvad I kan gøre, hvis Cicero er langsom, og afsnit 6.1. beskriver, hvordan I evt. kan afhjælpe langsom opstart. Vejledningen findes på fbsudrulning.dk. Spørg evt. jeres systemadministrator om hjælp, hvis I finder vejledningerne lidt for "tekniske".

Det er også muligt at starte bibliotekssystemet fra en genvej, som linker direkte til Java Web Start-filen. Denne genvej, vil ofte være mere stabil, ulempen er, at genvejen ikke har det sædvanlige Cicero-ikon, og at det kræver lidt indsigt at finde frem til adressen på ikon-filen.

Cicero-ikonet er dog uden betydning for funktionaliteten.

 • Højreklik et vilkårlig sted på Skrivebordet.
 • Vælg Ny Genvej (øverst nr. 2)
 • Indsæt denne adresse: https://cicero-fbs.com/cicero/webstart/launch.jnlp og klik på Næste
 • Navngiv genvejen Cicero og klik på Udfør
 • Der er nu oprettet et genvej på skrivebordet – bemærk genvejen har ikke det sædvanlige Cicero-ikon.

I løbet af foråret afvikles den nuværende klientinstallation (Java Web Start) og hermed burde ovenstående problemer ikke længere forekomme.

I vil blive grundigt informeret, når den nye klientinstallation er klar til udrulning.

Ændringer på vej til FBS

I den kommende tid vil FBS blandt andet blive opdateret med disse ændringer:

 • Afvikling af Java Web Start
 • Mulighed for at tilføje lånernavn og lånergruppe på afhentningsnoter (beregnet for PLC)
 • Søgehistorik og kombinering af CQL-søgninger i LMS (klienten)
 • Mulighed for at ændre afhentningssted for reservationer fra Låner-fanen i LMS (klienten)
 • Udvidelse af standardvisningsformatet for bibliografiske poster i LMS (klienten) med klikbare ukontrollerede emneord, lix- og lettal
 • Debitorintegration - håndtering af eksisterende mellemværender
 • Rettighedsstyring (mulighed for at styre adgang til lånerinformation baseret på lånerens tilhørsfilial)
 • Opdateringer mod DBC-services (OpenSearch 5.0, OpenAgency 2.34 og OrderReceipt 1.3)

Styregruppen for FBS godkendte på deres møde den 21. februar også ændringen "Mulighed for at knytte noter til reservationer". Denne ændring forventes bestilt inden længe.

Figursyede skabeloner til lokalposter

Mandag den 5. marts giver DBC adgang til en række nye lokalpostskabeloner i FBS.

Skabelonerne er til alle jer, der ikke er folkebiblioteker. Folkebibliotekerne vil dog i løbet af kort tid også få adgang til de nye skabeloner.

Ændringen kræver ingen handling fra bibliotekernes side.

Læs hele DBCs nyhedsmail her.

Releases holder flyttedag

Releases i FBS sker i dag om torsdagen. Fra og med release 1.9.5 i uge 12 vil releases imidlertid istedet foregå om tirsdagen.

Skiftet sker blandt andet for at give kommunerne flere dage til opfølgning på ændringer til FBS-løsningen inden weekenden efter en release.

GDPR og FBS

Den 25. maj 2018 træder en ny europæisk persondataforordning i kraft - The General Data Protection Regulation - ofte forkortet GDPR. GDPR stiller nye krav til virksomheders indsamling og håndtering af data om EU-borgere.

Som forberedelse af GDPR har KOMBIT gennemgået alle projekter herunder FBS. Den viser, at FBS grundlæggende er klar til GDPR. Vi vil snart udsende mere konkret information om GDPR ift. FBS-løsningen. Du kan læse mere om GDPR-projektet i KOMBIT her.

Fakturaintegration for brugere af ØS Indsigt

EG er nu færdige med udviklingen af ØS Indsigt i forhold debitor- og fakturasnitfladerne. Det betyder, at fakturaintegrationen kan tages i brug.

Funktionaliteten er testet sammen med KOMBIT og Systematic i uge 7 og 8, og EG har informeret kommunerne om ændringerne.

Mens fakturaintegrationen altså kan tages i brug nu, afventer debitorintegrationen fortsat videreudvikling af FBS. For at fakturaintegrationen kan tages i brug, skal kommunen oprette en serviceaftale, og der skal bestilles en konfiguration af servicen på Serviceplatformen. Dette sker via en bestillingsblanket, som er ved at blive opdateret. Hvis din kommune ønsker at komme i gang med fakturaintegration i forhold til ØS Indsigt nu, kan du skrive til bibsys@kombit.dk

Ændringsønsker fremsendt til bibsys

Da KOMBIT i sommeren 2017 satte ændringsønskeportalen fbsændringsønsker.dk i drift, meddelte vi samtidig, at vi ville inddatere alle ændringsønsker, som var fremsendt til bibsys@kombit.dk, hvis ændringsønskerne stadig var aktuelle og ikke allerede var oprettet på ændringsønskeportalen.

Da dette arbejde tog længere tid en beregnet, udsendte vi i efteråret 2017 en nyhedsmail, hvor vi meddelte, at de kommuner, som have lyst til at give en hånd med kunne få returneret deres ændringsønsker og evt. selv oprette dem på ændringsønskeportalen, hvis de stadig var relevante.

Mange tog imod tilbuddet, men vi har stadig mere end 300 mails liggende i bibsys-postkassen fra før juni 2017, som skal screenes for aktualitet og dubletter og evt. oprettes på fbsændringsønsker.dk.

I FBS-projektet må vi nu erkende, at der ikke er ressourcer til både at følge op på de snart 400 ændringsønsker, som er oprettet på ændringsønskeportalen og til at screene og inddatere de ændringsønsker, som er fremsendt til bibsys@kombit.dk. Vi har derfor besluttet at returnere de fremsendte ændringsønsker til afsenderne, som så har mulighed for selv at oprette ændringsønsket på fbsændringsønsker.dk, hvis ændringsønsket stadig er aktuelt og ikke i forvejen er oprettet på portalen.

Tak for hjælpen.


Summary: I denne måned kan vi præsentere resultaterne fra den brugerundersøgelse, som rigtig mange hjalp os ved at svare på i januar. Vi fortæller også om kommende ændringer i FBS og om programmet for årsmødet i april. FBS årsmøde de
Publication Year:2018
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:March 5, 2018
Publisher:KOMBIT
Company:
Company: KOMBIT
Products: Fælles Bibliotekssystem
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/23303/nyhedsbrev-fra-faelles-bibliotekssystem

DocumentID: 23303 views: 69 Created: 2018-03-21 16:40:28 Last Modified: 2023-05-25 16:36:50.