Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: Axiell [December 20, 2017]

Marks kommun väljer Axiell för satsning på digital läsning för sina 4000 elever

Marks kommun satsar på digital läsning för sina 4000 elever som nu får tillgång till över 13 000 titlar som enkelt både kan lånas och laddas ner och strömmas till datorn, mobilen eller plattan. Kommunen fortsätter att satsa på att tillhandahålla ett skolbibliotek i världsklass och väljer att samarbeta med Axiell för sin fortsätta investering i läsande och lärande. Welib är ett digitalt skolbibliotek där lärare enkelt kan dela skolans resurser med eleverna och jobba med självpublicering.

Skolbiblioteket WeLib kommer att omfatta böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.

WeLib är skolbiblioteket som är anpassat för skolan. Det är enkelt att söka, arbeta och dela skolans samlade resurser och stimulera till ökad läsning. Lärare kan också enkelt skapa ämnesrelevanta samlingar och koppla dessa mot specifikt innehåll i kursplanerna för respektive årskurs och ämne.

– Att låta skolbiblioteket vara en del av skolans digitalisering och öka tillgängligheten till skönlitteratur genom e-böcker och ljudböcker visar på engagemang, säger Joachim Läckberg, säljchef Axiell. Skolbibliotek är en viktig resurs i lärandet och med WeLib vill vi flytta det närmre både eleven och läraren.

Therese Gustafsson Blank har tillsammans med kollegan Elin Johansson utifrån DIK:s kriterier för Skolbibliotek i världsklass tagit fram ett strategiförslag för kommunen om hur arbetet ska gå till.

– Vi kommer att sträva efter att renodla skolbibliotekarietjänsterna i så hög grad som möjligt, och jag är övertygad att genom en tydligare struktur och ökad samverkan kommer vi att nå vårt mål att ha ett skolbibliotek i världsklass i Marks kommun, säger Therese Gustafsson Blank, Bibliotekarie och skolbibliotekssamordnare, Bibliotek Mark.

Över 25% av Sveriges elever har nu WeLib som skolbibliotekslösning. Förutom Marks kommun finns även Stockholms Stad, Malmö Stad, Linköpings kommun och Trollhättans kommun bland de kommuner som har valt att satsa på ett skolbibliotek för ett modernt lärande.


Summary: Marks kommun satsar på digital läsning för sina 4000 elever som nu får tillgång till över 13 000 titlar som enkelt både kan lånas och laddas ner och strömmas till datorn, mobilen eller plattan. Kommunen fortsätter att satsa på att tillhandahålla ett skolbibliotek i världsklass och väljer att samarbeta med Axiell för sin fortsätta investering i läsande och lärande. Welib är ett digitalt skolbibliotek där lärare enkelt kan dela skolans resurser med eleverna och jobba med självpublicering.
Publication Year:2017
Type of Material:Press Release
LanguageSwedish
Date Issued:December 20, 2017
Publisher:Axiell
Company:
Company: Axiell
Products: WeLib
Subject: System announcements -- selection
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/23259/marks-kommun-valjer-axiell-for-satsning-pa-digital-lasning-for-sina-4000-elever

DocumentID: 23259 views: 54 Created: 2018-02-24 01:37:06 Last Modified: 2023-11-21 22:46:27.