Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT [January 19, 2018]

Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem

Status på driften af FBS

December var første måned, hvor vi tydeligt kunne se effekten af de seneste måneders arbejde med at stabilisere driften af FBS. Selvom vi oplevede to databasefejl tidligt på morgenen henholdsvis d. 20. og 31. december, så var det for den resterende tid en måned med stabil drift, et stort antal forespørgsler (godt 142 millioner) og en gennemsnitlig svartid på 182 millisekunder, hvilket er næsten en halvering i forhold til november.

Vi er endnu ikke færdige med vores "Service Improvement Program", da vi stadig har udfordringer omkring driften af vores databaser, og det nedsatte task force forbliver aktivt, til problemerne er løst, og vi kan gå i "normal" drift.

Datoer for kommende releases

Datoerne for de kommende releases i FBS ligger nu fast. Det bliver:

ReleaseRelease dato
1.9.011.01.2018
1.9.125.01.2018
1.9.208.02.2018
1.9.322.02.2018
1.9.522.03.2018
1.10.0 19.04.2018

Husk, at I om mandagen forud for releasen på http://fbsudrulning.dk/vejledninger/ kan finde en foreløbig release note og tilhørende vejledninger. Her vil I altid kunne læse om releasens planlagte indhold og om hvilke ændringer I evt. skal foretage, når releasen er rullet ud.

Integration til EG ØS Indsigt

Vi arbejder lige nu på at planlægge og udføre integrationstest for debitor- og fakturaintegrationerne til EG. Når tests er gennemført kan EG rulle opdateringen ud i kommunerne.

Fakturaintegrationen kan herefter benyttes med det samme. Debitorintegrationen afventer stadig udvikling af CPX0117 Debitorintegration - Håndtering af eksisterende mellemværender.

Fejl i fakturaintegration for iMusic-fakturaer

Nogle kommuner har oplevet problemer med fakturaintegrationen for fakturaer fra iMusic.

Vi er oplyst, at fejlen er rettet i den release af Serviceplatformens, der sættes i produktion mandag d.18-01-2018..

Ændringer på vej i FBS

Nedenfor kan du læse om de ændringer, der er besluttet, og som du vil kunne opleve i FBS i de kommende releases.

Genvejstaster

De længe ønskede og meget efterspurgte genvejstaster i LMS (Cicero-klienten) er på trapperne.

Mulighed for at genbruge tidligere søgehistorik

En anden meget efterspurgt ændring, som KOMBIT har bestilt, er muligheden for at anvende søgesessionens tidligere søgesæt til en ny CQL-søgning (fx S2 AND kat).

Ændring af afhentningssted for aktive reservationer

Når en låner ønsker at ændre afhentningssted på en allerede oprettet reservation, sker det i øjeblikket fra den bibliografiske post (F2 – Søg bibliografisk post/fly-in), men i løbet af i år vil ændring af afhentningssted også kunne udføres fra F2 – Låner/fly-in)

Vedligeholdelse af biblioteker i lånerregisteret

En af de sidste funktioner, som mangler i opfyldelsen af kravspecifikationen, er mulighed for automatisk opdatering af biblioteker i lånerregistret med informationer fra VIP-basen, den funktion som tidligere var kendt under navnet "VIP som webservice". Systematic forventer, at funktionen bliver rullet ud med 1.9.1 (26. januar). Det bliver valgfrit for bibliotekerne, om I vil slå funktionen til.

Husk FBS brugerundersøgelsen

Igen i år gennemfører FBS en brugerundersøgelse. Svarene i undersøgelsen bliver blandt andet brugt i prioriteringen af videreudviklingsønsker til FBS.

Undersøgelsen er åben frem til og med tirsdag den 24. januar. Hvis du endnu ikke har besvaret undersøgelsen kan du finde den via linket nedenfor. Husk også at fortælle dine kolleger om undersøgelsen.

Hvis du sender undersøgelsen videre er det meget vigtigt, at det er præcis nedenstående url du sender videre, da der bliver genereret en unik url, når du klikker på linket.

https://survey.enalyzer.com/?pid=g4sf6f6c

Rettigheder til FBS

Flere kommuner har spurgt til, hvilke rettigheder kommunerne har til FBS, og hvordan kommunerne er stillet, når kontrakten med Systematic løber ud.

FBS består af standardprogrammel (Cicero) og kundespecifikke integrationer. Standardprogrammellet udgør hovedparten af løsningen FBS, og omfatter klienten (Cicero LMS), Skoleportalen (Cicero web), og selvbetjeningsklienten.

Når det drejer sig om standardprogrammellet, har Systematic ophavsretten til kildekoden, mens kommunerne har en tidsubegrænset brugsret. Det betyder, at Systematic kan sælge Cicero til andre, hvilket betyder at der så er flere til at betale for videreudviklingen af Cicero.

I forhold til det kundespecifikke programmel har kommunerne ophavsretten til kildekoden, dvs. at kommunerne har ret til at overlade drift, vedligehold og videre-udvikling til en ny leverandør, når kontrakten om FBS udløber i slutningen af 2023.

Systematic har forpligtet sig til at stille standardprogrammellet Cicero til rådighed for andre leverandører på sædvanlige og markedsmæssige licensvilkår i forbindelse med genudbud af FBS. Det vil sige, at andre leverandører har mulighed for at byde ind med en ny løsning, hvori Cicero indgår. Leverandøren vil i så tilfælde skulle lave en licensaftale med Systematic.

Hvad angår udvikling af Systematics standardprogrammel har KOMBIT og Systematic en prismodel, der blandt andet indebærer, at funktionalitet udviklet og designet af Systematic til gavn for alle kunder, tilføres FBS uden yderligere beregning. Endvidere bliver ændringer til Cicero, som er foranlediget fra KOMBIT, men også kan være til glæde for andre kunder, prissat favorabelt med rabat.

Betaling for ikke-kommunale institutioner

I forbindelse med opkrævningen af betaling for ikke-kommunale institutioners anvendelse af FBS for sidste periode er det konstateret, at de udsendte fakturaer ikke har været korrekte. Fejlen er baseret på en forkert fortolkning af opkrævningsgrundlaget. Der blev givet en rabat i de tilfælde, hvor en kommune har flere institutioner, hvilket ikke er korrekt. Jf. aftalen indtræder rabatten kun i de tilfælde, hvor en given institution har lokation på flere matrikler.

Der vil ikke blive opkrævet betaling for tidligere fejlagtige faktureringer, i perioden frem til 31/12-2017. For 2018 og fremadrettet vil der blive opkrævet det korrekte beløb.


Summary: December var første måned, hvor vi tydeligt kunne se effekten af de seneste måneders arbejde med at stabilisere driften af FBS. Selvom vi oplevede to databasefejl tidligt på morgenen henholdsvis d. 20. og 31. december, så var det for den resterende tid en måned med stabil drift, et stort antal forespørgsler (godt 142 millioner) og en gennemsnitlig svartid på 182 millisekunder, hvilket er næsten en halvering i forhold til november.
Publication Year:2018
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:January 19, 2018
Publisher:KOMBIT
Company:
Company: KOMBIT
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/23163/nyhedsbrev-fra-faelles-bibliotekssystem

DocumentID: 23163 views: 16 Created: 2018-01-19 05:24:45 Last Modified: 2022-08-10 19:42:43.