Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT [September 7, 2017]

Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem

Velkommen til første nyhedsbrev fra FBS efter sommerferien.

Lige før sommerferien lancerede vi en ny procedure til indmelding af ændringsønsker, og de kommende måneder vil byde på nye retningslinjer for support. Det kan du læse mere om i dette nyhedsbrev, og her vil du også kunne finde gode råd til organisering og kommunikation i forbindelse med de ændrede processer. Vi har også fået vores kollega Pernille Saul til at fortælle, hvad der sker, når I indsender ændringsønsker via den nye portal, og Solrød Kommune fortæller, hvordan de har oplevet overgangen til FBS.

Desuden har vi lidt tips og tricks, og vi giver en status for integration til debitor- og fakturaløsninger.

God læselyst.

76 kommuner bruger nu FBS

I juni måned kunne vi byde velkommen til Rudersdal, Gentofte, Svendborg og Solrød Kommuner og efter sommerferien blev det i august Frederikshavn, Læsø og Frederiksberg Kommuners tur.

I disse dage byder vi velkommen til Fynbibs seks kommuner: Kerteminde, Assens, Faaborg-Midtfyn, Nordfyn, Odense, Langeland. Alle kommunerne har nu godkendt konvertering og idriftsættelse.

Velkommen til jer - vi håber, at I har haft en god proces.

I løbet af september tager Holstebro, Høje Taastrup, Skive, Helsingør, Syddjurs og Dragør Kommuner FBS i brug.

Rigtig god overgang til jer - vi glæder os til at byde jer velkommen på FBS.

Se udrulningsplanen her.

Nyt driftsmiljø

Mandag den 14. august 2017 overgik FBS til et nyt driftsmiljø. Det betyder blandt andet mere end en tredobling af antallet af applikationsservere, en væsentlig forbedring af databaseserveren samt forbedrede skaleringsmuligheder. Det nye driftsmiljø sikrer driften af FBS i mange år fremover.

Overgangen skete uden væsentlige problemer, men der opstod udfordringer for nogle af vores trediepartsleverandørers selvbetjeningsautomater. Det er midlertidigt løst, og KOMBIT og Systematic arbejder sammen med de påvirkede trediepartsleverandører om at finde en permanent løsning, som vi forventer er på plads primo oktober 2017.

Vi vil gerne takke kommunerne for deres hjælp og tålmodighed undervejs.

Ny supportmodel

Den 1. oktober 2017 ændrer vi supportmodellen for FBS. Det betyder, at antallet af personer, der kan kontakte Systematics Service Desk bliver begrænset, og alle kommuner skal derfor tage stilling til, hvem fra deres kommune, der skal være supportberettiget bruger.

Der er to primære årsager til ændringen:

. FBS-styregruppen og KOMBIT ønsker, at understøtte stærkere supportorganisationer internt i kommunerne, så viden om FBS bedre kan deles og udnyttes på tværs.

. FBS-styregruppen og KOMBIT ønsker at sikre, at de penge kommunerne bruger på FBS i videre udstrækning end i dag bruges på udvikling fremfor på vederlag til supporten.

Implementeringen af den nye supportmodel i kommunerne vil være en god anledning til at få kigget supportorganisationerne efter i sømmene og få optimeret samarbejdet på tværs af folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Her er en liste over, hvad processen frem mod implementeringen af den nye supportmodel bør indeholde:

. Afklar via FBS-ejerskabet i kommunen og på tværs af folkebiblioteker og PLC'er, hvilke medarbejdere der skal kunne indmelde fejl til Systematic Service Desk.

. Evaluér kommunens egen supportorganisation – er der behov for en justering? – Ved medarbejderne hvem de kan kontakte, og hvem der er supportberettiget bruger?

. Kommunikér ud til egen organisation, hvilke ændringer den nye supportmodel medfører. Synliggør ansvar og roller i den interne supportorganisation,

. Indmeld navne, svarende til det antal supportberettigede brugere, der er tildelt til kommunen, senest 15. september 2017

. Hold jer løbende ajour med nyheder fra KOMBIT via nyhedsbrevet og Yammer.

Som hjælp til arbejdet med at implementere den nye supportmodel har KOMBIT udarbejdet en mindre implementeringshåndbog, som du kan læse her. Her finder du også de link, du skal bruge til at indmelde, hvem der skal være supportberettigede brugere i din kommune.

Månedens FBS-kommune: Solrød

I Solrød Kommune gik man over til FBS fra DDELibra lige før sommerferien.

Her fortæller udviklingschef Ricki Elsgaard fra Solrød Bibliotek, hvordan overgangen til FBS gik i Solrød.

Hvad har I travlt med ifm. FBS lige nu?

Der mange små og større rettelser i systemet, som skal udføres. Lige nu handler det om at få materialevalgslister, leverandører og ordrer til at fungere optimalt. Vi bliver tit spurgt af kollegaerne om alle mulige ting fra saldoopgørelser, ændringsønsker til hvor finder jeg et DK5-nummer i denne post?

Vi stiller løbende på forskellige parametre i systemet, så det stemmer overens med virkeligheden.

Ellers forsøger vi at holde os orienteret om nye releases og ændringer og få det formidlet videre til vores kollegaer på biblioteket.

Hvad er de største udfordringer for jer i FBS lige nu?

Den største udfordring lige nu er at få vores Lyngsøe-automater til at virke korrekt. Efter overgangen til Cicero er der en masse opsætninger, som automaterne ikke gemmer, og på afleveringsbonerne kan lånerne ikke længere se, fx hvor mange bøger de har i udlån og evt. gebyrer. Lyngsøe siger at det ikke kan lade sig gøre med Cicero, da der ikke kan foretages et lånertjek ved aflevering. Så der er en masse forklaringer til brugerne og kollegaerne om ændringerne, hvad der arbejdes med osv. Generelt er det ikke altid enkelt at få 3.partsudstyret til at virke korrekt med Cicero fx StaffMates og labelprintere, men langsomt får vi bugt med de fleste fejl.

Hvilke fordele har I oplevet i forbindelse med overgangen til FBS?

Integrationen til CPR-registret og digitalpost er virkelig godt, og det at vi nu selv kan trimme en masse ting i systemet giver en større frihed. Vi har altid været driftet af større biblioteker, men nu har vi på en måde mere føling med, hvilke parametre der kan stilles på.

Har I nogle råd eller tips til andre kommuner?

Gennemtænk hele jeres FBS projekt-organisering i god tid inden i konkret skal i gang.

Medtænk skolerne helt fra starten, og få bibragt de ansvarlige herfra en tidlig forståelse af, at der også for skolerne ligger et stort og ukendt arbejde forude, som man som (projekt)leder skal sørge for at de har rum til at kunne varetage udover deres faste arbejdsopgaver. "Tving" skolerne til at udpege en projektansvarlig for skoleområdet og sørg for at have en kontinuerlig kontakt til denne.

Brug alle de gode videndelingsfora der findes på forskellige platforme, og udnyt jeres netværks kompetencer til fx at købe eller få ekstra personaleoplæring i Cicero, eller til alle de nye opsætninger i Cicero, der kan være en udfordring for selv den skarpeste systemadministrator. Her er det rart at have en ved siden af sig der har prøvet det før.

Og efter frozen zone kan man med fordel aftale, hvilken struktur man i sit bibliotek eller på sin(e) skole(r) vil have for hvordan alle de spørgsmål, opdagede fejl, irritationer og undren over det nye system som ens kolleger med garanti har, skal behandles, så de i den periode formentlig pressede systemadministratorer ikke "forstyrres" hele tiden.

TIPS & TRICKS: Adgangsplatformen – sømløs adgang til e-Ressourcer

I nær fremtid bliver det sådan, at en biblioteksbruger kun skal logge på én gang – ét sted, og ikke skal logge sig individuelt på både eReolen og Filmstriben for se en film eller låne en e-bog

Det kræver først og fremmest, at folkebiblioteket i FBS under F7 Serveropsætning, kategorien Låner sætter værdien i Integration til DBC's CULR til True, og at e-Ressourcerne anvender Adgangsplatformen til styring af login.

Det er tjenesten Adgangsplatformen, som er hovedkomponenten i smidigere adgang til digitale tjenester fra bibliotekets hjemmeside. Bag denne ligger bl.a. CULR (Core User Library Registry) med koblingen mellem brugerID og bibliotek, samt SAOU (Service for Authentication and Objects) med koblingen imellem biblioteket og de tilgængelige e-ressourcer.

Når eksport til CULR er aktiveret i FBS, afleverer FBS løbende lokale brugerID'er (lånernumre) samt lånernes betjeningskommunenummer til CULR-databasen. Hver gang biblioteksbrugeren logger sig ind på bibliotekets hjemmeside, sender systemet så en forespørgsel til Adgangsplatformen, som returnerer en cookie. Cookien er afgørende for, at brugeren uhindret kan gå videre til eReolen og Filmstriben uden at skulle autentificere sig igen.

DBC vedligeholder Adgangsplatformen og de tilhørende services, og selv om Adgangsplatformen ikke er implementeret i alle grænsefladerne endnu, anbefaler DDB, at folkebibliotekerne allerede nu aktiverer CULR i FBS.

Adgangsplatformen kan indtil videre kun anvendes af folkebiblioteker.


Summary: Lige før sommerferien lancerede vi en ny procedure til indmelding af ændringsønsker, og de kommende måneder vil byde på nye retningslinjer for support. Det kan du læse mere om i dette nyhedsbrev, og her vil du også kunne finde gode råd til organisering og kommunikation i forbindelse med de ændrede processer. Vi har også fået vores kollega Pernille Saul til at fortælle, hvad der sker, når I indsender ændringsønsker via den nye portal, og Solrød Kommune fortæller, hvordan de har oplevet overgangen til FBS.Desuden har vi lidt tips og tricks, og vi giver en status for integration til debitor- og fakturaløsninger.
Publication Year:2017
Type of Material:Press Release
LanguageEnglish
Date Issued:September 7, 2017
Publisher:KOMBIT
Company:
Company: KOMBIT
Products: Fælles Bibliotekssystem
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/22881/nyhedsbrev-fra-faelles-bibliotekssystem

LTG Bibliography Record number: 22881. Created: 2017-09-07 19:54:11; Last Modified: 2022-06-23 20:48:45.