Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT [August 3, 2017]

Oversigt over indhold i release 1.8 af FBS

03. august 2017. Fælles Bibliotekssystem udvikles løbende. Se den opdaterede oversigt over indhold i release 1.8 her.

Fælles Bibliotekssystem udvikles løbende, og indholdet i den kommende Release 1.8 ligger nu fast. I forhold til tidligere releases er enkelte funktioner skubbet til denne release. Årsagen til ændringerne er primært, at:

 • Optimeringen af overførslerne til statistikmodulet har været en kompliceret opgave, der har krævet flere ressourcer end først antaget.
 • Ny driftsplatform, hvor vi afventer mailserver til de automatiske rapporter.
 • Afklaringer i forbindelse med integration til debitorsystemet.

Release senest i oktober

I samarbejde med Systematic har vi planlagt og aftalt indholdet i Release 1.8. Funktionerne i denne release bliver idriftsat senest den 12. oktober 2017

Bemærk, at vi udgiver nye releases ca. hver 14. dag. Funktionerne kommer altså løbende, og releasedatoen skal derfor ses som den dato, hvor alle funktioner i senest vil være leveret.

Ny funktionalitet som leveres senest med Release 1.8

 • Opgavestyringssystem, hvor det er muligt at delegere og styre opgaver på forskellige niveauer. Eksempler på opgaver kan fx være materialevalg, materialepleje og pakning af materiale.
 • Opsætning af automatisk generering af standardrapporter og ad hoc rapportering ud fra relevante søgesæt fra systemet.
 • Udtræk af data til brug for forskellige typer af udlånsstatistikker.
 • Udtræk af data til brug for forskellige typer af beholdningsstatistikker.
 • Udtræk af data til brug for forskellige typer af lånerstatistikker.
 • Funktion til at udlåne et klassesæt til en hel klasse af gangen uden at skulle scanne den enkelte elev for hvert udlån. Funktionen er især vigtig for skolerne omkring det nye skoleår.
 • Værge modtager gebyr i stedet for barn: Angivelse af værger i kommunikationen med kommunens debitorsystemet i tilfælde af, at låneren ikke er myndig. I dag sendes sådanne mellemværende ikke til debitorsystemet.
 • "Senest scannet på" er en fremrykning af visning af en del af materialehistorikken, og bibliotekerne vil dermed spare klik på at tilgå historikken. I detaljevisning indsættes et nyt felt "Senest scannet på" – hvis et materiale ikke er, hvor det burde, vil biblioteket umiddelbart kunne se, hvor materialet sidst er "rørt". For materialer (både flydende og faste), som er hjemme og placeret, hvor de bør være, vil feltet "Senest scannet" og feltet "Filial" være identiske.
 • I flere kommuner anvendes RFID læse/skrive software og hardware leveret fra P.V. Supa. Der er således behov for at den administrative klient kan fungere med RFID scannere og tilhørende driver-software fra P.V. Supa.
 • Afvikling af Java Webstart. Installationen af Cicero på klientmaskiner laves om, så FBS-klienten fremover indeholder Java og således vil være uafhængig af, hvilken Java version, der er installeret på klientmaskinen (pc).
 • SIP2 checkin respons, Næste låner. Smartlocker udstyr fra Bibliotheca a/s, som er i brug på Ishøj bibliotek, har et behov for yderligere informationer end de, der er inkluderet i den oprindelige SIP2 specifikation, og som heller ikke er understøttet af FBS SIP2 Profilen.
 • Integration mellem Systemet og Statsbiblioteket (E-Depot). E-depot har til formål, at understøtte bibliotekernes processer med hensyn til kassation af monografisk materiale. Hensigten er, at Statsbiblioteket kun modtager det materiale, som man ønsker at indlemme i depotfunktionen i forhold til bibliotekets definerede normtal for forskellige materialetyper.
 • Opdatering af HoldingItemsUpdate. Formålet med opgraderingen er at bringe overensstemmelse mellem beholdningsoplysningerne i FBS og fælleskataloget Danbib og hermed også bibliotek.dk.

Summary: Fælles Bibliotekssystem udvikles løbende. Se den opdaterede oversigt over indhold i release 1.8 her.
Publication Year:2017
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:August 3, 2017
Publisher:KOMBIT
Company:
Company: KOMBIT
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/22797/oversigt-over-indhold-i-release-1-8-af-fbs

LTG Bibliography Record number: 22797. Created: 2017-08-03 14:33:57; Last Modified: 2022-06-03 13:57:47.