Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT [June 29, 2017]

Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem

Med sommeren godt i gang er det tid til at gøre status for første halvdel af 2017 og kigge frem mod de opgaver, der venter i andet halvår. Den første sommermåned i 2017 har vi i FBS blandt andet brugt på at få gjort ændringsportalen klar og på at arbejde med økonomi- og fakturaintegration. Vi har også travlt med at forberede den nye supportstruktur, som vi fortæller mere om efter sommerferien.

Tre ud af fire kommuner bruger nu FBS og de resterende kommer på frem til og med november 2017. Anden halvdel af 2017 vil også byde på udvikling af den sidste del af kravspecifikationen, og dermed kan arbejdet med at prioritere og sætte gang i videreudvikling begynde for alvor.

I anledning af sommeren har vi optaget en video med en sommerhilsen fra projektlederen for FBS Jesper Munch Jespersen. Den kan du se længere nede i nyhedsbrevet.

73 kommuner bruger nu FBS

I juni måned har vi budt velkommen til Gentofte, Svendborg og Solrød Kommuner. Velkommen til jer - vi håber, at I har haft en god proces.

Udrulningen holder nu sommerferie frem til uge 34, hvor det går løs igen med Frederikshavn, Læsø og Frederiksberg. Herefter bliver det på og omkring Fyn det foregår, når Kerteminde, Assens, Faaborg-Midtfyn, Nordfyn, Odense og Langeland Kommuner kommer på i ugerne 34 og 35.

Se udrulningsplanen her.

Styregruppen vurderer videreudvikling

Den 8. juni 2017 afholdt styregruppen for Fællesskabet FBS styregruppemøde. På dagsordenen var blandt andet godkendelse af videreudviklingsønsker og drøftelser om agencystruktur og kommunikation.

Næste møde i styregruppen er den 19. sept. 2017.

Du kan læse mere om styregruppemødet, og hvilke ændringsønsker der blevet besluttet i referatet for mødet.

Sommerhilsen fra projektlederen for FBS

I en ny video gør Jesper Munch Jespersen, der er projektleder for FBS i KOMBIT, status for projektet, og fortæller, hvilke opgaver der venter efter sommerferien 2017. Se den ved at klikke på billedet ovenfor

Ændringsportalen er åbnet

Efter nogen startvanskeligheder er ændringsportalen nu blevet åbnet, og de første ønsker er allerede begyndt at komme ind.

57 kommuner har indtil nu meldt ind, hvem fra deres kommuner, der skal have adgang til at indmelde ønsker. De resterende skal melde navnene ind via dette link.

De over 400 ønsker, som tidligere er blevet meldt ind via bibsys@kombit.dk, er ikke glemt og vil blive lagt ind i ændringsportalen i løbet af de kommende måneder. Hvis man som bruger ønsker at kunne følge med i ønsket og vil hjælpe os med at få det hurtigt ind i portalen, er man dog også meget velkommen til selv at skrive det ind.

Du kan læse mere om ændringsportalen og proceduren fra indberetning til godkendelse her.

Månedens FBS-kommune: Aabenraa

For godt halvandet år siden tog Aabenraa FBS i brug som den anden kommune i Danmark.

Lederen af digital formidling på Aabenraa Bibliotek, Bente Skøtt Christiansen, fortæller her om, hvordan det er at arbejde i FBS, også når det er blevet hverdag igen.

"Aabenraa tog Cicero i anvendelse i september 2015, så vi er jo ved at være erfarne brugere.

Det første halve år var – som alle vidst ved – udfordrende, men i dag har vi et system, som vi er glade for. Men træerne gror jo sjældent ind i himlen, og vi har da også en hel del ønsker til fremtidig udvikling og fejlrettelse.

Især glæder vi os rigtig meget til, at brugergrænsefladen får en make-over, får aktive links på tværs af systemet og genvejstaster i langt større udstrækning end i dag. Vi har ikke haft arbejdsskader (vi har alle mouse-trappere), men de mange klik er tidskrævende og et evigt irritationsmoment.

Sammenhængen med Brønden fungerer godt, og vi glæder os til, at også "ikke-katalogiserede" materialer kan komme med i vores søgning, ligesom det i dag foregår på hjemmesiden.

Vi har fået flere nye medarbejdere på de snart to år, og de har haft let ved at bruge Cicero i det daglige arbejde. Det beviser, at systemet er intuitivt, giver et godt overblik og kun har det væsentlige med.

Mange ting er blevet lettere: Vi har fået bedre plukliste-muligheder, hjemkaldelser udsendes automatisk, der er forbedringer i fjernlån osv. Det er svært at sætte ord på det nu, når vi har brugt systemet så længe…

Men som sagt er der stadig plads til udvikling: Brugergrænsefladen, genvejstaster, at "bortkommet" er en status med for mange betydninger, vi mangler detaljerede oplysninger i lånerstatus ved gebyr, mulighed for rykkersystem ved ordrer og manuel oprettelse af fjernlån.

Det er bare nogle af emnerne på vores ønskeliste. Men vi har jo om nogle den erfaring, at systemet hele tiden bliver bedre. Så vi væbner os med tålmodighed."

Nyt fra driften

Siden medio marts måned har FBS' svartider ligget et godt stykke under minimumskravene. Anvenderne af FBS oplever dog stadig svartidsproblemer, som primært skyldes ændringer i datahåndteringen i "Brønden" hos DBC. Vi analyserer pt. problemerne, for at se, om vi enten kan omgå udfordringerne eller finde en løsning sammen med DBC. Endnu er der ikke en tidslinje på dette, men vi vil gøre, hvad vi kan, så hurtigt vi kan.

To incidents i maj

Maj 2017 bød på to større incidents, henholdsvis torsdag d. 4. maj og lørdag den 20. maj. Den 4. maj oplevede vi utilsigtet nedetid på ca. 10 minutter på grund af manglende reservekøling i forbindelse med service på køleanlægget. TDC Hosting har siden lavet tiltag, der sikrer, at dette ikke sker igen.

Den 20. maj oplevede vi først lange svartider i ca. halvanden time, hvorefter vi helt mistede forbindelsen til systemet i ca. to timer. Årsagen var en databasefejl, som i skrivende stund stadig bliver undersøgt. Systematic fik ikke informeret hverken brugerne af systemet eller KOMBIT om situationen, og det har medført en præcisering i procedurerne for at sikre, at incidentprocessen også overholdes ved hændelser uden for måleperiode 1, som er arbejdsdage mellem 6:30-19:00.

Stadig forbedringspotentiale

Informationsniveauet fra FBS' Service Desk er stigende, men vi er også enige om, at det kan blive bedre. Flere kommuner har indsendt konstruktive forslag til mulige løsninger. Det drejer sig fx om at få et klart overblik over sager med kategorisering, prioritet og håndteringsforløb. Vi samarbejder med Systematic om at søge at forbedre informationsniveauet og vil løbende fortælle om nye tiltag - fx her i nyhedsbrevene.

Nyt driftmiljø venter

Som vi tidligere har meldt ud, har vi besluttet at overgå til et nyt driftsmiljø. Det lader vente lidt på sig, men vi har aftalt med Systematic, at vi skal have flyttet FBS over på den nye platform, inden vi

starter med konvertering af nye kommuner i medio august.

Debitor- og fakturaintegration

FBS har i løbet af foråret 2017 samarbejdet med blandt andet Serviceplatformen i KOMBIT og de forskellige leverandører om at få muliggjort integration til debitor- og fakturaløsninger. Nu er der nyt i sagen.

Du kan læse mere om tidsplan og muligheder her.

Nyt på vej om support

Pr. 1. oktober sker der en ændring i den måde supporten fungerer på i FBS. I den forbindelse vil vi i august informere om den nye model og om processen for udpegning af supportberettigede brugere. Derudover vil kommunerne modtage inspirationsmateriale om den gode supportorganisation.


Summary: Med sommeren godt i gang er det tid til at gøre status for første halvdel af 2017 og kigge frem mod de opgaver, der venter i andet halvår. Den første sommermåned i 2017 har vi i FBS blandt andet brugt på at få gjort ændringsportalen klar og på at arbejde med økonomi- og fakturaintegration. Vi har også travlt med at forberede den nye supportstruktur, som vi fortæller mere om efter sommerferien.
Publication Year:2017
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:June 29, 2017
Publisher:KOMBIT
Company:
Company: KOMBIT
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/22735/nyhedsbrev-fra-faelles-bibliotekssystem

LTG Bibliography Record number: 22735. Created: 2017-06-29 11:20:01; Last Modified: 2022-06-03 13:58:19.