Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT [June 21, 2017]

Nu åbner FBS-ændringsportalen

21. juni 2017. Nu åbner den nye FBS-ændringsportal. Portalen skal gøre det lettere at indberette og arbejde med videreudviklingsønsker

I dag åbner den nye FBS-ændringsportal. Portalen vil gøre det lettere for FBS-brugere at indberette videreudviklingsønsker og følge med i arbejdet med at vurdere og prioritere dem.

Det betyder samtidig, at det er slut med at bruge mailen bibsys@kombit.dk til indmelding af ændringsønsker. Udover at lette arbejdet for de, der indmelder, vil ændringsportalen gøre det nemmere for KOMBIT at arbejde med indmeldte ændringsønsker, og ikke mindst vil ændringsportalen give brugere af FBS adgang til informationer om allerede indmeldte ønsker.

Du finder ændringsportalen her.

To-tre brugere fra hver kommune

Af hensyn til ressourcer og overblik i de enkelte kommuner skal hver kommune udpege to til tre personer, som har adgang til portalen og melder ønsker ind på vegne af alle kommunens brugere. Mange kommuner har allerede meldt navne ind – og tak for det. En del mangler dog stadig, og de kan melde navnet ind via dette link. Du kan se, hvilke kommuner der allerede har meldt navne ind, og hvem der har adgang til portalen i din kommune her.

Du kan først logge ind på portalen, når du har modtaget en mail om, at du har fået adgang. Allerede indmeldte brugere får adgang i løbet af i dag – onsdag den 21. juni 2017. Herefter vil vi samle jeres tilbagemeldinger og brugere og oprette dem i puljer ca. hver anden uge – næste gang vi opretter brugere på ændringsportalen er den 29. juni, og derefter vil vi oprette igen efter sommerferien i begyndelsen af august.

Videreudviklingsudvalget kvalificerer og prioriterer

Når et ønske er meldt ind via ændringsportalen bliver det undersøgt af KOMBIT – blandt andet bliver det tjekket, at vi forstår, hvad ønsket går ud på, at der er tale om et ønske og ikke en fejl, og at der ikke allerede er lignende ønsker i portalen. Herefter bliver det synligt for alle i portalen.

Grunden til, at antallet af brugere af portalen er begrænset til to til tre personer fra hver kommune er, at det er vigtigt, at alle ønsker hurtigt og nemt kan kvalificeres for væsentlighed og relevans, og fra begyndelsen er beskrevet fyldestgørende.

Alle registrerede brugere, der er logget ind, har adgang til en like-knap, hvor de kan tilkendegive, hvis de er meget enige i et indmeldt ønske. Antallet af likes kan give videreudviklingsudvalget og styregruppen en ide om den brede interesse i kommunerne, men naturligvis vil antallet af likes kun give en indikation og er en blandt en lang række af faktorer, der gør om et ønske bliver udviklet og hvornår.

De indmeldte ændringsønsker bliver regelmæssigt sendt videre til FBS' videreudviklingsudvalg, som har til opgave at kvalificere ændringsønsker og sende dem i forslag i styregruppen, som står for den endelige godkendelse. Videreudviklingsudvalget kan i deres arbejde gøre brug af underudvalg med større fagviden indenfor specifikke områder. Du kan læse mere om videreudviklingsudvalget her: www.kombit.dk/fbs-videreudviklingsudvalg

Hvis styregruppen godkender ændrings- og videreudviklingsønsker bliver de sendt videre til udvikling. Forslagsstillerne får besked via ændringsportalen, og det vil løbende fremgå af KOMBITs hjemmeside på www.kombit.dk/bibliotek, hvilke nye funktioner eller ændringer de kommende releases vil indeholde.

Dette kan du se i portalen

Det er kun brugere, der er oprettet og logget ind i portalen, der kan se, hvilke ønsker ens egen kommune har meldt ind. Alle brugere – også de der ikke er logget ind – har dog adgang til at se alle indmeldte ønsker. I listen er angivet en status. Her er der følgende muligheder:

Ikke vurderet – afventer: Denne status betyder, at ønsket er indmeldt, og at KOMBIT har screenet det og gjort det synligt i portalen.

Vurderet – afventer: Denne status betyder, at ønsket har været i videreudviklingsudvalget, som har vurderet, at ønsket bør vente og ikke er blevet prioriteret til at komme med i næste eller i kommende releases.

Vurderet – analyseres: Ved denne status har ønsket været i videreudviklingsudvalget, som har sendt det videre til yderligere analyser og eventuelt derefter til godkendelsen i styregruppen.

Vurderet – accepteret: Dette betyder, at styregruppen har accepteret ønsket og sendt det videre til udvikling.

Vurderet – afvikles ikke: I dette tilfælde har styregruppen vurderet ønsket og afvist det.

Featuren er udviklet: Når ønsket er udviklet, vil det være synligt i portalen med denne status – i hvert fald i et stykke tid.

Brugeren, der har indmeldt et ønske, får en mail, hver gang ønsket skifter status. Hvis ønsket bliver afvist, vil brugeren desuden få en begrundelse for hvorfor.

Tidligere indmeldte ønsker skal overføres

Der er lige nu omkring 400 ønsker, som tidligere er meldt ind via bibsys@kombit.dk, og som nu skal overføres til ændringsportalen. Dette er nødt til at ske manuelt, og det vil i sagens natur komme til at tage lidt tid.

Hvis man som bruger ønsker at kunne følge med i ønsket og vil hjælpe os med at få det hurtigt ind i portalen, er man meget velkommen til selv at skrive det ind. Ellers vil vi i løbet af de kommende måneder sørge for at få dem overført. Ingen ønsker bliver således glemt i forbindelse med overgangen til den nye portal.


Summary: Nu åbner den nye FBS-ændringsportal. Portalen skal gøre det lettere at indberette og arbejde med videreudviklingsønsker
Publication Year:2017
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:June 21, 2017
Publisher:KOMBIT
Company:
Company: KOMBIT
Products: Fælles Bibliotekssystem
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/22699/nu-abner-fbs-aendringsportalen

LTG Bibliography Record number: 22699. Created: 2017-06-21 03:47:37; Last Modified: 2022-06-03 13:58:39.