Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT [June 17, 2017]

Status på FBS debitorintegration og fakturaintegration

16. juni 2017. FBS har i løbet af foråret 2017 samarbejdet med blandt andet Serviceplatformen i KOMBIT og de forskellige leverandører om at få muliggjort integration til debitor- og fakturaløsninger.

FBS har i løbet af foråret 2017 samarbejdet med blandt andet Serviceplatformen i KOMBIT og de forskellige leverandører om at få muliggjort integration til debitor- og fakturaløsninger. Opgaven har dels været at få implementeret manglende funktionalitet i integrationen og at få afhjulpet fundne fejl, dels at gennemføre et teknologisk løft på Serviceplatformen.

Den manglende funktionalitet og fejl i debitorintegrationen har berørt både FBS og Serviceplatformen, hvilket har betydet, at implementering og aftestning er trukket ud. Sammen med Randers Kommune og Fujitsu har vi de seneste fire uger gennemført et testforløb af debitorintegration og fejlrettelser. Denne test blev afsluttet i sidste uge med et succesfuldt resultat. I forbindelse med testen er der fundet en fejl, der skal rettes i FBS, før debitorintegrationen kan sættes i drift. Fejlen bliver rettet hurtigst muligt

For kommuner, der bruger KMD Opus

I forbindelse med at KOMBITs Serviceplatform fornyligt er blevet løftet teknologisk, har der desværre været nogle sideeffekter, herunder at FBS debitorintegration ikke fungerer mod KMD Opus. Som løsning på dette problem, er det i samråd med KMD, blevet besluttet at ændre den tekniske integration mellem KOMBIT Serviceplatform og KMD til at anvende KMD KFS-grænsefladen.

KMD har nu tilrettet integrationen for deres komponenter og den tilsvarende tekniske øvelse er gennemført på Serviceplatformen. Ændringen betyder samtidig, at vi får ensrettet den måde som FBS afleverer og henter data til KMD, for henholdsvis debitor- og faktura-data.

Denne omlægning har ingen indflydelse på den teknologiske grænseflade til Fujitsu Prisme og den planlagte grænseflade mod EG ØS.

Kommuner, der bruger KMD Opus, kan derfor bestille og anvende fakturaintegration fra nu af. Debitorintegration kan bestilles nu og anvendes, når ovennævnte fejl er rettet.

Hvordan bestiller KMD Opus kunder integrationen hos KMD?

Når en KMD Opus-kommune ønsker at anvende fakturaintegration, skal der bestilles en OPUS Bilags-integration. I bestillingen skal man huske af angive "opus.bilag.fbs integrationen", således at EAN-numre i KMD Opus markeres, og den tilsvarende integration for KMD KFS.

Da det er vigtigt, at integrationen i KMD Opus/KMD KFS ikke aktiveres, før integrationen er klar på Serviceplatformen, så fakturaer ikke "strander" i en periode, vil FBS-projektet koordinere dette. Dvs. at der i bestillingen til KMD skal bemærkes, at integration ikke må aktiveres, før der gives grønt lys fra FBS-projektet.

Debitorintegrationen bestilles på normal vis hos KMD og angives som OPUS debitor, med bemærkning om at det er integration fra FBS.

De kommuner, der allerede har bestilt integrationen hos KMD, skal ikke gøre noget, da de blevet flyttet over på den ændrede tekniske integration.

I forhold til økonomi hos KMD for anvendelse af integrationerne, har KOMBIT fået oplyst følgende fra KMD:

Økonomien for de nye KFS snitflader er de samme som for alle andre KFS-snitflader:

  • Engangsudgift: Oprettelse for én snitflade pr. time (det vil tage 1 max. 2 timer): kr. 1.625,00 + moms
  • Løbende udgift: Drift/vedligehold pr. måned pr. snitflade: kr. 194,45 + moms

Vedr. OPUS Bilag: Her vil der blive sendt data begge veje, det betyder, der er to stk. snitflader.

Vedr. OPUS Debitor: Her er der kun trafik den ene vej, det betyder, der er én snitflade.

For kommuner, der bruger Fujitsu Prisme:

Kommuner, der bruger Fujitsu Prisme, kan på linje med KMD Opus-kommuner nu bestille og anvende fakturaintegration og bestille debitorintegration.

For fakturaintegrationen mod Fujitsu Prisme er der observeret en fejl i løsningen, der bevirker at godkendelse af en faktura i en række situationer ikke kan afleveres til Fujitsu Prisme. Fejlen er indmeldt, og fejlsøgning/fejlretning sker efter standardprocessen for løsning af fejl i produktion.

Når en Fujitsu Prisme-kunde ønsker at anvende integrationerne, opsætter kommunerne selv disse i Fujitsu Prisme, på lige fod med andre integrationer.

For kommuner, der bruger EG ØS

I forhold til EG ØS er der ikke indgået nogen aftale omkring implementering af debitor- og fakturaintegrationen. KOMBIT er i øjeblikket i dialog med EG omkring etablering af aftalegrundlag, men indtil dette er på plads, kan FBS-projektet ikke komme med nogen konkrete datoer for, hvornår de nævnte integrationer kan anvendes. De tidligere udmeldte datoer omkring EG er derfor ikke korrekte.

Konfiguration/opsætning af integrationer i FBS

Opsætning og konfiguration af integrationer i FBS er beskrevet i "Cicero – LMS opsætning", der findes på http://fbsudrulning.dk/vejledninger/#/Opsætning?id=44

Bestilling af integrationer på Serviceplatformen

Bestilling af integrationerne på Serviceplatformen sker ved at udfylde denne formular og sende til: helpdesk@serviceplatformen.dk med kopi til bibsys@kombit.dk


Summary: FBS har i løbet af foråret 2017 samarbejdet med blandt andet Serviceplatformen i KOMBIT og de forskellige leverandører om at få muliggjort integration til debitor- og fakturaløsninger.FBS har i løbet af foråret 2017 samarbejdet med blandt andet Serviceplatformen i KOMBIT og de forskellige leverandører om at få muliggjort integration til debitor- og fakturaløsninger. Opgaven har dels været at få implementeret manglende funktionalitet i integrationen og at få afhjulpet fundne fejl, dels at gennemføre et teknologisk løft på Serviceplatformen.
Publication Year:2017
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:June 17, 2017
Publisher:KOMBIT
Company:
Company: KOMBIT
Products: Fælles Bibliotekssystem
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/22673/status-pa-fbs-debitorintegration-og-fakturaintegration

LTG Bibliography Record number: 22673. Created: 2017-06-17 03:58:59; Last Modified: 2022-06-03 13:58:44.