Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT [June 11, 2017]

Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem

I maj måned har der blandt andet været fokus på, hvilke videreudviklingsønsker der skal stå først i køen, når funktionerne i kravspecifikationen er færdigudviklet i forbindelse med release 1.8. Derfor har der været afholdt møder i videreudviklingsudvalget, og resultatet blev en prioriteringsliste, der bliver sendt videre til vurdering i styregruppen i juni.

Der er også blevet arbejdet videre med ændringsportal, og vi har kigget på releasestrategi. Det kan du læse mere om her i nyhedsbrevet, hvor du også kan læse om, hvilke tanker man lige nu gør sig om FBS i Roskilde Kommune.

69 kommuner bruger nu FBS

I maj måned kunne vi byde velkommen til Kalundborg, Rødovre, Middelfart, Lyngby-Taarbæk og Nyborg Kommuner. Velkommen til jer - vi håber, at I har haft en god proces.

I juni bliver det Rudersdal, Gentofte, Svendborg og Solrød Kommuners tur til at kaste sig ud i FBS. Herefter går der sommerferie i den frem til uge 34, hvor vi begynder på den sidste slutspurt af udrulningen.

Se udrulningsplanen her.

Tre ændringsønsker med i release 1.8

Release 1.8 af Fælles Bibliotekssystem bliver sat i drift frem mod den 12. oktober 2017 og vil indeholde tre videreudviklingsønsker.

Desuden vil release 1.8, som nævnt i tidligere nyhedsbreve, indeholde de sidste resterende to krav fra den oprindelige kravspecifikation. Med releasen bliver udviklingssporet af FBS altså færdiggjort.

Læs mere om hvad release 1.8 vil indeholde.

Længere varsel før nye releases

I FBS arbejder vi med en releasestrategi, hvor ny funktionalitet, forbedringer og fejlrettelser sættes i drift hver 14. dag. Det giver fleksibilitet og sikrer, at brugerne hurtigt kan få glæde af rettelser og nye funktioner.

Inden for den seneste tid har det imidlertid flere gange givet store udfordringer for brugerne, at der er kommet større ændringer, uden at man har haft mulighed for at forberede sig på dem på bibliotekerne. Derfor har KOMBIT og Systematic nu aftalt, at vi bestræber os på, at kommunerne får release note og brugermanual senest fire dage før selve releasen gøres tilgængelig. Det vil altså sige, at I skal have informationerne senest mandagen før en torsdagsrelease.

Hvad har I travlt med ifm. FBS lige nu?

Selve overgangen fra DDE til Cicero gik rigtig godt. Nu er det blevet hverdag, og personalet har travlt med at lære det nye system at kende. Stort set alt skal gøres anderledes, så vi har travlt med at få tilrettelagt nye arbejdsgange, tilrettet notifikationer og udforske mulighederne i systemet. Det kan være lidt svært at få overblik over, hvad der er fejl, og hvad der er udviklingsønsker.

Hvad er de største udfordringer for jer i FBS lige nu?

De mange klik er klart den største udfordring. Blandt andet er materialevalg, indkøb, modtagelse og katalogisering meget tungt og tidskrævende. Fremfinding via pluklister er ikke assistenternes livret, så vi glæder os meget til Cicero Move.

Desuden giver de lange svartider en del problemer. Både for personalet og for brugerne, når der er længere svartider på automaterne med alarmer til følge.

Hvilke fordele har I oplevet i forbindelse med overgangen til FBS?

Det er en fordel, at der katalogiseres direkte i Brønden, så vores tilføjelser til poster + indkøb lynhurtigt slår igennem, så basen er ajour med det samme.

Desuden er Cicero forholdsvis nemt at gå til for nye brugere.

Har I nogle råd eller tips til andre kommuner?

I Roskilde har vi haft et rigtig godt samarbejde med kommunens PLC-konsulent med ugentlige statusmøder suppleret med et par møder med den kommunale it-afdeling.

Inden overgangen gjorde vi rigtig god brug af netværk – både via netværksmøder i regionen, Facebook og kontakt til de biblioteker, der allerede havde skiftet til Cicero. Det var meget givende. Alle tiltag op til og i Frozen zone var beskrevet: Hvem gør hvad og hvornår? Hvordan er betjeningen på det enkelte bibliotek? Hvordan svarer vi lånerne osv? Hvordan melder personalet fejl ind (fx speciel mailadresse), og hvordan samler vi op?

Internt holdt vi informationsmøder undervejs i processen og havde selvfølgelig samlet en god, bred projektgruppe. Desuden havde vi sikret os, at der blev sat tid af til alle de opgaver, der ligger forud for at skifte system, blandt andet datavask.

Efter skiftet til Cicero har jeg sendt en lind strøm af nyhedsmails til alle med aktuel status, nyheder, kendte fejl og workarounds, tips & tricks og skulderklap. Vi har også flere gange om ugen holdt morgensamlinger med videndeling, tips og tricks. Desuden har vi udarbejdet vejledninger til forskellige arbejdsgange fx deponering, kassation, oprettelse af låner osv

Og selvfølgelig vil den vellykkede overgang til FBS blive fejret. :-)

Svartidsproblemer skal meldes til supporten

Vi hører desværre stadig fra kommuner, der oplever svartidsproblemer, når de bruger FBS. Det medfører naturligvis frustrationer, og vi gør, hvad vi kan for at forbedre svartiderne.

De svartidsproblemer, som FBS oplevede i begyndelsen af året skyldtes i høj grad problemer med FBS såvel som kørsler af statistik. Som beskrevet i tidligere nyhedsbreve er vi siden gået i gang med at implementere en handlingsplan, som har medvirket til, at svartiderne er forbedret og nu også lever op til vores krav.

FBS får data fra Databrønden, og hvis der er udfordringer med svartider i Brønden, vil det derfor opleves som forlængede svartider i FBS, også selvom det ikke skyldes problemer i selve FBS. Det er DBC, der står for Brønden, og de analyserer lige nu på mulige forbedringstiltag.

Hvis du oplever lange svartider, er det vigtigt, at du kontakter Systematics support og fortæller om dine oplevelser. Derefter kan Systematic vurdere og analysere, hvad der kan eller skal gøres. Husk også at følge med i driftsnyt på DBC's hjemmeside.

Ændringsportal åbner snart

Tilbage i februar meldte vi ud, at vi snart åbnede for en ny ændringsportal, der skal gøre det nemmere for kommunerne at indberette ændringsønsker og for KOMBIT at behandle ændringsønskerne. Desværre løb ændringsportalen ind i en del udfordringer på vejen, men nu er der lys for enden af tunnelen, og vi går i gang med den endelige test af portalen i denne uge i samarbejde med folk fra Aarhus Kommune.

Når testen er gennemført, bliver portalen åbnet - vi regner med, at det sker i midten af juni. Som udgangspunkt får to personer fra hver kommune adgang til at indberette ændringsønsker via portalen. Vi har derfor brug for at vide, hvem fra din kommune der skal oprettes og dermed kunne indberette ønsker i portalen. Husk at koordinere indbyrdes, hvem der indberetter navnene. Du indberetter navnene via dette link.

Alle de indmeldte personer, samt projektlederne i alle kommuner, vil få direkte besked, når portalen åbner.

Udfordringer med integrationerne mellem FBS og økonomi- og debitorsystemer

I midten af april udsendte vi et notat, der beskrev planerne for at få integrationerne mellem FBS og økonomi- og debitorsystemerne til at fungere. Desværre har testen af overførslerne til debitorsystemerne afdækket en række fejl, og det har derfor været nødvendigt at forlænge testperioderne. Vi vil vende tilbage med en status, så snart vi ved mere om tidsperspektivet og konsekvenserne for kommunerne.


Summary: I maj måned har der blandt andet været fokus på, hvilke videreudviklingsønsker der skal stå først i køen, når funktionerne i kravspecifikationen er færdigudviklet i forbindelse med release 1.8. Derfor har der været afholdt møder i videreudviklingsudvalget, og resultatet blev en prioriteringsliste, der bliver sendt videre til vurdering i styregruppen i juni.
Publication Year:2017
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:June 11, 2017
Publisher:KOMBIT
Company:
Company: KOMBIT
Products: Fælles Bibliotekssystem
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/22655/nyhedsbrev-fra-faelles-bibliotekssystem

LTG Bibliography Record number: 22655. Created: 2017-06-11 12:27:37; Last Modified: 2022-06-03 13:59:03.