Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT [April 7, 2017]

Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem

Velkommen til nyhedsbrevet fra FBS.

I marts måned har vi i FBS haft meget fokus på at forbedre driften af FBS, og det ser heldigvis ud til, at anstrengelserne har båret frugt, og at udfordringerne med performance er ved at være løst. Det kan du læse om længere nede i dette nyhedsbrev, hvor vi også fortæller om det ekstraordinære styregruppemøde i Fællesskabet FBS, der blev afholdt den 24. marts, hvor det blandt andet blev besluttet at justere borgerprisen for FBS.

I marts har FBS budt velkommen til hele ni nye kommuner. De og andre kan længere nede i nyhedsbrevet nyde godt af gode råd fra en af de kommuner, der har været på FBS længst, nemlig Rebild Kommune.

60 kommuner nu på FBS

I marts har Ikast-Brande, Ballerup, Billund, Hvidovre, Aalborg, Odder, Halsnæs, Hørsholm og Varde Kommuner taget FBS i brug. Velkommen til jer. De ni nye kommuner betyder, at i alt 60 kommuner nu har taget FBS i drift.

På grund af påsken bliver der knapt så travlt i april, hvor fire nye kommuner vil kaste sig over FBS.

De fire kommuner er Ringkøbing-Skjern, Roskilde, Tønder og Slagelse.

Vi ønsker jer en god proces.

Se udrulningsplanen her.

Husk FBS årsmøde 20. april 2017

Den 20. april 2017 afholder FBS årsmøde i Fredericia. Mange har allerede tilmeldt sig, men en del kommuner mangler stadig.

Deadline for tilmelding er den 5. april 2017. Vær opmærksom på, at hver kommune max. kan sende to deltagere. Vi anbefaler, at det er biblioteks- og skolechefen, der kommer med til mødet.

Årsmødet finder sted torsdag den 20. april 2017 kl. 10.00 – 14.00 - Messe C - Vestre Ringvej 101 - Fredericia.

Du tilmelder dig via dette link.

Borgerprisen for FBS justeres

På et ekstraordinært styregruppemøde den 24. marts 2017 besluttede styregruppen for Fællesskabet FBS at ændre prisen for FBS til kr. 6,87 pr. borger. Det er en stigning på 87 øre i forhold til den pris, der blev meldt ud i juli 2016, men indenfor den ramme på kr. 4,75 – 7,00, som blev meldt ud i tilslutningsaftalen fra 2013.

Baggrunden for prisændringen er, at erfaringerne fra den tid FBS har været i drift samt analyser af behovene i årene fremover viser, at der blandt andet er behov for flere midler til driftsmodning, videreudvikling og projektstyring.

Månedens FBS-kommune: Rebild

I Rebild Kommune gik man over til FBS fra Integra i april 2016 og var dermed kommune nr. fire på FBS.

Her fortæller Bibliotekschef Lone Skov om erfaringerne med løsningen efter næsten et år i drift.

Hvad har I travlt med på FBS lige nu?

Der er stadig opgaver i Cicero med at tilrette bibliotekets arbejdsprocesser i forhold til det nye system. Vi får jo løbende releases, som vores cicero-ansvarlige bruger tid på at sætte sig ind i og forsøge at drage fordel af. Vi har været pilotkommune i projektet og derfor har der været en del, som ikke var klar, da vi gik over og vi har måttet vente på at komme i gang med fx gebyrer og regninger. Så der har vi haft en ordentlig oprydningsopgave, som heldigvis stort set er ovre nu.

Hvad er de største udfordringer for jer i FBS lige nu?

Der opstår hele tiden små uforudsete ting i materialehåndteringen, som vi må forholde os til. Overordnet er vi nu meget tilfredse med Cicero, og synes det hele er gået godt.

Hvilke fordele har I oplevet i forbindelse med overgangen til FBS?

Først og fremmest har vi fået et let, enkelt og smidigt materialevalg, og medarbejderne i teknisk afdeling fortæller, at det er enkelt og nemt at indgå nye materialer. Vi oplever også, at systemet giver en hurtigere håndtering af fx modtagelse af transitmaterialer.

Har I nogle råd eller tips til andre i forbindelse med overgangen til eller brugen af FBS?

At organiseringen er på plads og at der afsættes ressourcer på både folke- og skolebiblioteker. Ikke kun i overgangen, men også længere henne i driftsprocessen er det vigtigt, både at koordinere på tværs og at afsætte de fornødne ressourcer.

Forbedringer i driften

Efter måneders udfordringer med lange svartider og ustabil drift blev der den 9. marts 2017 i forbindelse med release 1.5.4 implementeret ændringer, som løste en stor del af problemerne.

Før release 1.5.4 havde FBS en gennemsnitlig svartid på 310 ms,, mens vi efterfølgende er kommet ned på en svartid på 197 ms.

Efterfølgende er der heller ikke blevet konstateret påvirkninger af driften i forbindelse med konvertering af nye kommuner.

Vi arbejder på at introducere yderligere forbedringer med release 1.6.0.

Udvalg i arbejdstøjet

På seneste styregruppemøde i februar blev der nedsat en række udvalg, der skal hjælpe med at undersøge og analysere videreudviklingsønsker og komme med forslag til prioriteringer. Det arbejde er nu i gang, og analysegruppen for skoleportalen holdt mandag den 27. marts 2017 deres første møde. Resultatet blev en liste på 12 ønsker, som nu skal kvalificeres yderligere. Den 18. april 2017 mødes gruppen igen for at prioritere listen.

Videreudviklingsudvalget holder første møde den 19. april 2017. Her vil der være fokus på resultaterne fra den brugertilfredshedsundersøgelse, der blev gennemført i januar. Særligt vil udvalget skulle tale om, hvordan vi kan forbedre FBS' brugerflade, fx hvordan vi kan begrænse antallet af klik i løsningen og anvendelse af genvejstaster

Den 23. maj 2017 mødes videreudviklingsudvalget igen for at prioritere og indstille ønsker til styregruppen, som herefter kan vedtage, at de skal sættes iværk.

Du kan læse mere om udvalgene her.

Udfordringer med rapporter

Det har desværre vist sig, at de indleverede rapporter til Danmarks Statistik indeholder fejl. Derfor vil det blive nødvendigt at indberette alle rapporterne igen, når fejlene er rettet. Når rapporterne er klar til indberetning skal "headeren" fjernes inden afsendelse til DST. Dette gælder for alle folkebiblioteker, der er overgået til FBS i 2016.

Lige nu arbejder Systematic på at forbedre performance, og dette arbejde har første prioritet. Vi vender tilbage med yderligere information, når vi ved, hvornår det bliver muligt at trække nye rapporter.

KOMBIT er i løbende dialog med Danmarks Statistik om indberetninger, og de er derfor orienteret om udfordringerne.

De rapporter, der omhandler bestandsindberetningen til Slots- og Kulturstyrelsen er ikke fejlbehæftede.

Indhold i kommende releases

I de seneste måneder har der været meget fokus på at få forbedre oppetider og performance af FBS. Det har betydet, at det har været nødvendigt at rykke lidt rundt i indholdet af kommende releases og tilføje en mindre release 1.8, som skal være leveret senest i oktober 2017.

Funktionerne i de to kommende releases 1.7 og 1.8 vil blive idriftsat inden følgende datoer:

  • Release 1.7 den 6. juli 2017
  • Release 1.8 den 12. oktober 2017

Der udgives nye releases ca. hver 14. dag. Funktionerne i hver enkelt releases leveres altså løbende, og releasedatoen skal derfor ses som den dato, hvor alle funktioner i pågældende release senest vil være leveret.

Se en liste over, hvilke funktioner der vil være med i de kommende releases her.


Summary: I marts måned har vi i FBS haft meget fokus på at forbedre driften af FBS, og det ser heldigvis ud til, at anstrengelserne har båret frugt, og at udfordringerne med performance er ved at være løst. Det kan du læse om længere nede i dette nyhedsbrev, hvor vi også fortæller om det ekstraordinære styregruppemøde i Fællesskabet FBS, der blev afholdt den 24. marts, hvor det blandt andet blev besluttet at justere borgerprisen for FBS.
Publication Year:2017
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:April 7, 2017
Publisher:KOMBIT
Company:
Company: KOMBIT
Products: Fælles Bibliotekssystem
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/22402/nyhedsbrev-fra-faelles-bibliotekssystem

LTG Bibliography Record number: 22402. Created: 2017-04-07 05:22:08; Last Modified: 2022-06-03 13:59:55.