Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT [November 15, 2016]

Nyt fra FBS om blandt andet agencystruktur, opgradering af DDELibra og nye informationsmaterialer

15. november 2016. På baggrund af ønsker og behov i kommunerne har KOMBIT udarbejdet nogle materialer, som skal hjælpe kommunerne i forbindelse med implementeringen af Fælles Bibliotekssystem.

På baggrund af ønsker og behov i kommunerne har KOMBIT udarbejdet tre dokumenter, som skal hjælpe kommunerne i forbindelse med implementeringen af Fælles Bibliotekssystem. Desuden kan du nedenfor finde informationer til kommunerne om opgradering af DDELibra og datavask.

Rettelse til nyhed om releases

I den nyhed vi udsendte mandag den 14. november stod der fejlagtigt, at release 1.6 bliver idriftsat senest til januar 2017. Funktionerne i release 1.6 vil være idriftsat senest den 13. april 2017. Datoen for release 1.5 er 12. januar 2017, som det stod i nyheden.

Notat om agencystruktur

I forbindelse med overgangen til FBS skal kommunen overveje om FBS skal sættes op i ét eller flere separate databaser – kaldet agencies i FBS. I den forbindelse har KOMBIT i samarbejde med DBC og Systematic skrevet et notat, der beskriver de forhold kommunen skal være opmærksom på i den forbindelse.

Notatet indeholder også beskrivelser af, hvordan kommunen kan flytte data i forbindelse med overgangen til FBS. Notatet kan ses her.

Supportmodel beskrevet i drejebog

Den aktuelle supportmodel for FBS er nu blevet beskrevet i en drejebog, som kan ses her.

Husk, at det er kommunens eget ansvar at opbygge en lokal supportorganisation med superbrugere og systemadministratorer, som almindelige brugere kan rette henvendelse til.

Superbrugere og systemadministratorer kan få support hos Systematics Service Desk, når de er blevet oprettet her.

Startpakke klar til nye kommuner i FBS

På baggrund af tilbagemeldinger fra de kommuner, der allerede har taget FBS i brug, har KOMBIT nu lavet en "start-informationspakke" til kommuner, der skal i gang med implementeringsprocessen.

Pakken indeholder nyttige informationer om FBS. Desuden er der en kort præsentations-slideserie, som kan bruges internt i kommunerne - efter relevant lokal tilpasning. Startpakken vil blive sendt til kommuner forud for opstartsmødet og kan også findes på Yammer.

Opgradering til DDELibra version 9.11.60

En del kommuner har spurgt til om de skulle opdatere fra DDELibra version 9.11.50 til version 9.11.60. For at få tid til at tilpasse konverteringsværktøjet til den nye version beder vi kommuner, hvor FBS skal idriftsættes fra nu og frem til medio juli 2017 om ikke at opdatere til 9.11.60.

De kommuner, der ligger til idriftsættelse efter om 8 mdr. dvs. fra og med august 2017 og frem, må gerne opdatere til 9.11.60.

Husk at starte med datavask mv. i god tid

Vi modtager en del spørgsmål til datavask og ansvaret for opgaver i den forbindelse. Selvom kommunen får tilknyttet en implementeringskonsulent fra Systematic, som guider og hjælper igennem ibrugtagningsforløbet, skal man være opmærksom på, at der er en række opgaver i forbindelse med implementeringen, som ikke direkte er en del af projektscopet for Fælles Bibliotekssystem, og som det derfor er kommunens eget ansvar at få udført.

Nogle kommuner vælger at købe Systematic til at udføre nogle af opgaverne. Her kan I se et overblik over tilkøbsservices: https://da.systematic.com/library-learning/services/.

Vedrørende datarettelser efter konverteringer er det aftalt med Systematic, at disse afregnes enten via forbrugt tid eller som fastpris. KOMBIT anbefaler som udgangspunkt, at afregning sker efter forbrugt tid.

Hvis I som kommune ønsker at købe hjælp til løsning af datarettelser (datavask), anbefales det, at der udfærdiges et skriftligt tilbud inden løsning af opgaven indeholdende estimat på forventet timeforbrug. KOMBIT kan rådgive jer om hvorvidt en given opgave/ydelse ligger inden- eller udenfor det eksisterende aftalegrundlag med Systematic.


Summary: På baggrund af ønsker og behov i kommunerne har KOMBIT udarbejdet nogle materialer, som skal hjælpe kommunerne i forbindelse med implementeringen af Fælles Bibliotekssystem.På baggrund af ønsker og behov i kommunerne har KOMBIT udarbejdet tre dokumenter, som skal hjælpe kommunerne i forbindelse med implementeringen af Fælles Bibliotekssystem. Desuden kan du nedenfor finde informationer til kommunerne om opgradering af DDELibra og datavask.
Publication Year:2016
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:November 15, 2016
Publisher:KOMBIT
Company:
Company: KOMBIT
Products: Fælles Bibliotekssystem
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/22015

LTG Bibliography Record number: 22015. Created: 2016-11-15 10:56:42; Last Modified: 2016-11-15 10:58:31.