Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT [September 6, 2016]

Kommunerne har valgt ny styregruppe til FBS

06. september 2016. Valget til den nye styregruppe for Fællesskabet FBS – Fælles Bibliotekssystem – er nu afgjort. 75 ud af i alt 95 stemmeberettigede kommuner valgte at bruge deres stemme.

Fælles Bibliotekssystem - FBS - er en løsning, der indeholder oplysninger om blandt andet lånere, lån og reservationer på skole- og folkebiblioteker. Bag Fælles Bibliotekssystem står et fællesskab bestående af 95 kommuner samt det Danske Bibliotek i Sydslesvig.

I henhold til vedtægterne i Fællesskabet skal FBS - nu hvor løsningen er gået i drift, have en styregruppe, som er valgt blandt kommunerne. Dette valg er nu afgjort og medlemmerne af styregruppen fundet.

Fire valggrupper

Valget foregik i henhold til vedtægterne i fire valggrupper, hvor kommunerne var inddelt efter størrelse. I hver valggruppe skulle der vælges to styregruppemedlemmer og to suppleanter.

Ved stemmelighed skulle valget ifølge vedtægterne foretages ved lodtrækning, og det blev nødvendigt med lodtrækning i valggruppe 1 og til valget som suppleant i valggruppe 4. Lodtrækningen fandt sted i KOMBIT under overværelse af blandt andet projektets projektleder Jesper Munch Jespersen og projektejer Peter Egelund.

Styregruppens sammensætning

De som er blevet valgt til styregruppen er:

 • Kirsten Boelt, Bibliotekschef, Aalborg Kommune
 • Steffen Nissen, Sekretariatschef, Odense Kommune
 • Toke Leth Laursen, Udviklings- og mediechef, Silkeborg kommune
 • Sara Jørgensen, Udviklingschef, Herning kommune
 • Jørgen Bartholdy, Biblioteks- og borgercenterchef, Skanderborg kommune
 • Kristine Nygaard Ledet, Bibliotekschef, Skive kommune
 • Henrik Wendt, Leder af digital udvikling og drift, Tårnby kommune
 • Morten Haggren Brynildsen, Systemadministrator, Rebild kommune

Desuden blev følgende valgt til suppleanter:

 • Per Kjær, Teamleder, Aarhus Kommune
 • René Høtbjerg Øhlenschlæger, Viceleder, Københavns Kommune
 • Mogens Vestergaard, Biblioteks- og Borgerservicechef, Roskilde kommune
 • Michael Thomsen, Sektionschef, Frederiksberg kommune
 • Morten Fogh, Bibliotekschef, Aabenraa kommune
 • Pernille Saul, Afdelingsleder, Guldborgsund kommune
 • Marie Herborn, Kulturcafe- og Bibliotekschef, Ishøj kommune
 • Mette Secher Hede, Bibliotekschef, Mariagerfjord kommune

Vi ønsker tillykke med valget og glæder os til samarbejdet.


Summary: Valget til den nye styregruppe for Fællesskabet FBS – Fælles Bibliotekssystem – er nu afgjort. 75 ud af i alt 95 stemmeberettigede kommuner valgte at bruge deres stemme.Fælles Bibliotekssystem - FBS - er en løsning, der indeholder oplysninger om blandt andet lånere, lån og reservationer på skole- og folkebiblioteker. Bag Fælles Bibliotekssystem står et fællesskab bestående af 95 kommuner samt det Danske Bibliotek i Sydslesvig.
Publication Year:2016
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:September 6, 2016
Publisher:KOMBIT
Company:
Company: KOMBIT
Products: Fælles Bibliotekssystem
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/21851

LTG Bibliography Record number: 21851. Created: 2016-09-06 10:27:58; Last Modified: 2016-09-06 10:33:17.