Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT [July 5, 2016]

Nyheder fra FBS - juli 2016

05. juli 2016. Sommerferien banker på, og vi vil benytte chancen for at sige tak for dette halvår og give en kort status for arbejdet med FBS.

Med sommerferien lige udenfor døren, vil vi gerne sige tak for dette halvår og give en kort status for arbejdet med FBS - Fælles Bibliotekssystem.

20 kommuner er nu kommet i gang med at bruge Fælles Bibliotekssystem. Dermed er vi nu begyndt at kunne høste de første erfaringer fra løsningen i brug, og det fører blandt andet til, at vi ændrer lidt i måden supporten fungerer på og i KOMBITs involvering i ibrugtagningsforløbet.

Optimering af supportressourcer

Erfaringerne fra de første måneder i drift viser, at der lige nu bliver brugt uforholdsmæssigt mange ressourcer på support – ressourcer som i stedet kunne være brugt på forbedringer af løsningen. Derfor ønsker vi at optimere den måde supporten fungerer på.

Systematic er i øjeblikket i gang med at optimere deres system Cherwell, så det blandt andet bliver muligt for brugerne at se relevante fejl, der allerede er blevet indberettet.

Desuden vil vi fremover bede ansatte i kommunerne om i første omgang at kontakte deres egne superbrugere, hvis det er muligt. Vi kan nemlig se, at rigtigt mange af de ting, der i dag bliver indberettet til supporten, er ting der relativt nemt ville kunne løses lokalt i kommunen.

Supporten hører også fra brugere, der ikke ved, hvem der er superbruger i deres egne kommuner. Det er derfor vigtigt, at I husker at melde ud til alle relevante personer, hvem der er superbrugere hos jer.

Modificeringer i ibrugtagningsforløbet

De seneste måneder har vi i KOMBIT været rundt og tale med mange af de projektledere, der har været igennem ibrugtagningsforløbet. Den viden det har givet os, vil blandt andet blive brugt til at optimere processen for implementeringen i kommunerne, og den måde Systematic og vi søger at støtte op om kommunens arbejde i den forbindelse.

Et led i dette arbejde er en opdatering af drejebogen for organisation og kontrakter. I denne kan kommunen blandt andet hente vejledning og gode råd til, hvordan man bedst muligt opbygger en organisation, der kan forberede og gennemføre overgangen til FBS. Du finder drejebogen her.

Klarhed omkring procedure omkring indmelding af ændringsønsker

Nu hvor en række kommuner er gået i drift, har vi også revurderet processen omkring indmelding af ændringsønsker. Hvis du eller dine kolleger har et ændringsønske, beder vi jer skrive det til til mail-adressen bibsys@kombit.dk med "ændringsønske" i emnefeltet og en præcis beskrivelse af ønsket, og hvorfor I har behov for ændringen.

Vi arbejder i øjeblikket på at skaffe en bedre løsning til indmelding af ændringsønsker og vil komme med yderligere information efter sommerferien.

KOMBIT vil løbende opsamle og analysere de indmeldte ændringsønsker for at videregive dem til den kommende styregruppe for Fællesskabet FBS. Det bliver herefter styregruppens opgave at vurdere og prioritere blandt ændringsønskerne.

Valg til styregruppen for Fællesskabet FBS

Husk at det er den 10. juli 2016, der er deadline for indmeldelse af kandidater til den kommende styregruppe for Fællesskabet FBS. Selve valget til styregruppen vil finde sted i august, såfremt der er flere kandidater, end der er pladser. Du kan læse mere om valget og se hvem der er kandidater her.

Tak for det gode samarbejde

Heldigvis kan vi konstatere at langt de fleste af de kommuner, der har taget FBS i brug er glade for løsningen, selvom der naturligvis stadig er børnesygdomme, som vi arbejder med at få fjernet.

Vi vil gerne benytte chancen for at sige et stort tak til alle de kommuner, der har været pionerer i forhold til at få taget løsningen i brug. Det har i nogen tilfælde været en stor opgave, og vi er imponeret over det engagement og den velvilje, der er blevet udvist fra chefer og medarbejdere i de pågældende kommuner. Uden jer ville det ikke være muligt at bygge en god løsning til alle.

Tilbage er der kun at ønske god sommer. Fra FBS-projektets side takker vi for et godt samarbejde i første halvår 2016 og glæder os til at arbejde videre efter sommerferien.


Summary: Sommerferien banker på, og vi vil benytte chancen for at sige tak for dette halvår og give en kort status for arbejdet med FBS. Med sommerferien lige udenfor døren, vil vi gerne sige tak for dette halvår og give en kort status for arbejdet med FBS - Fælles Bibliotekssystem.
Publication Year:2016
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:July 5, 2016
Publisher:KOMBIT
Company:
Company: KOMBIT
Products: Fælles Bibliotekssystem
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/21737

LTG Bibliography Record number: 21737. Created: 2016-07-05 05:11:24; Last Modified: 2016-07-05 05:13:06.