Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT [June 15, 2016]

Indhold i kommende releases i FBS

15. juni 2016 -- Fælles Bibliotekssystem udvikles løbende med ny funktionalitet. Frem til 12. januar 2017 kommer der tre nye releases.

Fælles Bibliotekssystem udvikles løbende og foreløbigt er de tre næste releases af løsningen er planlagt. De tre releases 1.3, 1.4 & 1.5 vil blive lanceret inden følgende datoer:

 • Release 1.3 d. 7. juli 2016
 • Release 1.4 d. 13. oktober 2016
 • Release 1.5 d. 12. januar 2017

Der udgives nye releases ca. hver 14. dag. Funktionerne i hver enkelt releases leveres altså løbende, og releasedatoen skal derfor ses som den dato, hvor alle funktioner i pågældende release senest vil være leveret.

På denne side finder du en oversigt over alle kendte fejl og ændringsønsker til FBS.

Ny funktionalitet som leveres senest med Release 1.3

 • Biblioteket Kommer-funktionalitet gør det muligt at betjene lånere, som ikke har mulighed for at selv at komme på biblioteket.
 • Fjernlån: For bortkomne materialer er det muligt for at gennemføre erstatningsforløb for fjernlånt materiale.
 • Materialevalg: Filtrering og sletning fra en materialevalgsliste, kopiering og genbrug af materialevalgslister samt bedre mulighed for auto-oprettelse af materialevalgslister.
 • Booking arbejdsgange forbedret: Autoopfyldelse af bookinger, hvis PLC/PC ikke har stregkoder på bookingmaterialer, aflevering af et antal materialer fra oversigten af bookinger og søgning på bookinger via titel.
 • Standardpriser på materialer: Anvendelse og administrering af standardpriser i tilfælde af et materiale ikke har en pris eller en pris på 0 kr i forbindelse med oprettelse af erstatning.
 • Reservationsregler: Angivelse på hvilke filialer, filialens materialer kan opfylde reservationer. Løser problemet med at materialer skal være flydende for at opfylde reservationer på andre filialer, end der hvor de er opstillet.
 • KMD OPUS Integration gør det muligt udveksle information om lånermellemværende og faktura på ordrer med KMD OPUS økonomisystemet.
 • Notifikationer: Mulighed for at konfigurere hvilken standard-notifikationsprotokol, der skal anvendes i tilfælde a,f at låneren ikke har en foretrukken kommunikationsvej.

Ny funktionalitet som leveres senest med Release 1.4

 • CMS API – Filial filtrering: Udvidelse af CMS API til fx bibliotekets hjemmeside, så udvalgte filialer kan filtreres fra ved forespørgsel på beholdning.
 • Filial filtrering i brugerfladen: Filtrering i brugerfladen på udvalgte felter, så der vises data, der er relevant for den filial, hvor brugeren er logget på.
 • Hierarkier: Visning af bibliotekets opstillingsstruktur i et hierarki, så det hjælper brugeren til at vælge brugte opstillinger ved søgninger og registrering af materialer. Det er hovedsageligt til brug i biblioteker/skolebiblioteker, hvor strukturen ikke er ensartet på tværs.
 • Statistik til Kulturstyrelsen: Udtræk af rapporter til i forbindelse med rapportering til Danmarks Statistik / Kulturstyrelsen og udarbejdelse af egne rapporter via den indbyggede Microsoft SQL Server Report Builder.
 • Dobbeltpostkontrol: I forbindelse med oprettelse af en ny bibliografisk post, foretages en kontrol i Brønden, som søger at identificerer bibliografisk poster i Brønden, som den nye post kunne være et duplikat af. Brugeren får mulighed for at vurdere og vælge, om der er tale om en dublet, eller der ér tale om en ny bibliografisk post.
 • Flydegrupper og låneregler: Administration af flydegrupper for materialer samt rettighedsstyring på filialniveau, så det kan angives på lånergruppen, om låneren har rettighed til at låne, reservere og booke fra en filial.
 • Integration til IMS: Integration til Lyngsoe Systems IMSsystem, som gør det muligt for biblioteker at anvende intelligent materialestyring sammen med FBS.
 • Skoleportal inspirationslister: På skolebiblioteksportalen er det muligt at se top 25 for udlån på skolen, foretage emnebaseret navigering og der visning af nyheder.
 • Posttypeskift / om katalogisering: I forbindelse med at fælles poster i Brønden opdateres, kan de i visse situationer betyde, at et bibliotek skal tage eksplicit stilling til om man ønsker at følge ændringen eller ej. Det bliver muligt at fremsøge disse ændringer og vælge at anvende ændringen eller at anvende lokale tilpasninger.
 • Fast afleveringsdato for taskebøger: Angivelse af fast afleveringsdato på materialegrupper. Typisk til brug for at angive en fast afleveringsdato for udlån på taskebøger.
 • Automatisk filialvalg, i input felter, hvor filial kan vælges, er som default valgt den filial brugeren er logget på i klienten
 • Indkøb – Valg+ Services: Understøttelse af modtagelse og oprettelse af materialevalgslister via en Valg+-snitflade, som medieleverandørerne (Biblioteksmedier) kan benytte.
 • Fællesindkøb på Centralbiblioteker: Funktionalitet til bedre at understøtte arbejdsgange vedrørende fællesindkøb af materialer på Centralbiblioteker. Dette omhandler bl.a. oprettelse og afsendelse af pseudo-bestillinger.
 • Konvertering: Det er muligt at konvertere fra Aleph-systemer til FBS-systemet.
 • Lånergrupper – levetid og automatisk tilhørsforhold: Mulighed for at angive en levetid for lånergrupper samt automatisk styring af tilhørsforhold til lånergrupper.
 • CMS API – materialereserveringer: Udvidelse til CMS API til fx bibliotekets hjemmeside: Mulighed for information om antallet af reserveringer på et givent materiale.
 • Søg materialer via bibliografiske data: Fremsøg beholdning via bibliografiske data (fx faustnummer, titel og forfatter).
 • Automatiske Rapporter: Opsætning af automatisk trækning af rapporter.
 • Fujitsu Prisme Integration gør det muligt at udveksle information lånermellemværende og -faktura på ordre med Fujitsu Prisme økonomisystemet.

Ny funktionalitet som leveres senest med Release 1.5

 • Aldersbegrænsning udlån: Automatisk afvisning af lån på materialer for lånere, der ikke opfylder materialets aldersbegrænsning baseret på låners alder og aldersbegrænsninger defineret i den bibliografisk post.
 • Udlånsstatistik: Data tilgængelig til brug i udlånsstatistik.
 • Lånerstatistik: Data tilgængelig til brug i lånerstatistik.
 • Beholdningsstatistik: Data tilgængelig til brug i beholdningsstatistik.
 • Materialestatistik: Statistik på materialer til brug i materialevalg.
 • Materialegruppe i linjevisning: Visning af materialegrupper i materialeoversigten for en bibliografisk post.
 • Fjernlån: Rykker-funktionalitet i forbindelse med modtagelse af fjernlån på långivende bibliotek.
 • Fjernlån: Hjemkaldelse af fjernlån.
 • Fjernlån: Visning af fjernlån forbedres, så materialetypen vises.
 • Masseoprettelse af materialer: Udvidelse af funktionaliteten til at oprette et antal materialer i en arbejdsgang, fx ved angivelse et interval af materialenumre og print af labels.
 • Skoleportalen: Visning af lånergrupper med tilknytning til den skole, hvor låneren er logget på, på skoleportalen
 • System-generede materialevalgslister: Systemgenererede materialevalgslister ud fra kriterier som fx efterspørgsel (bookinger og reserveringer).
 • Udlån: Forbedring af funktionalitet i forbindelse med udlån af materialer til grupper/klasser.
 • Udlån: Ved udlån bliver det muligt samlet at ændre afleveringsdato for alle udlån i listen, i stedet for et af gangen.
 • Forny lån via SMS: Mulighed for at forny et lån ved at svare på en SMS fra låner
 • Opgavesystem: Opgavestyringssystem til at administrere et biblioteks og en brugers opgaver
 • Periodika modtagelse: Forbedring af arbejdsgange vedrørende modtagelse af periodika forbedres, bl.a. således det bliver hurtigere at få udskrevet labels og skrevet til RFID.
 • Nyhedskarrusel på skoleportal: Skoleportalen udvides med en nyhedskarrusel, hvor skolerne kan vise nyligt indkøbte materialer, emner eller andet.
 • Plukliste: Visning af seneste afleveringsdato for et materiale på pluklisten.
 • Integration til CULR: Integration til DBC's CULR service.
 • Periodika: Mulighed for at ændre faustnummer for abonnementer på tidsskrifter og for tidsskriftsbeholdning
 • Automatisk Materiale kassation: Autokassation samt mulighed for markering af kassering af tidligere udgaver ved indkøb.
 • Værge modtager gebyr i stedet for barn: Angivelse af værger i kommunikationen med kommunens debitorsystemet, i tilfælde af at låneren ikke er myndig. I dag sendes sådanne mellemværende ikke til debitorsystemet.
 • Ordre: Sletning af ordre
 • EG ØS Indsigt Integration gør det muligt udveksle information om lånermellemværende og -faktura på ordre med EG ØS Indsigt økonomisystemet.

Summary: Fælles Bibliotekssystem udvikles løbende med ny funktionalitet. Frem til 12. januar 2017 kommer der tre nye releases.
Publication Year:2016
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:June 15, 2016
Publisher:KOMBIT
Company:
Company: KOMBIT
Products: Fælles Bibliotekssystem
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/21679

LTG Bibliography Record number: 21679. Created: 2016-06-15 07:27:30; Last Modified: 2016-06-15 07:31:38.