Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT A/S [September 18, 2015]

Ny justeret udrulningsplan på Fælles Bibliotekssystem

17. september 2015. Den nye udrulningsplan for Fælles Bibliotekssystem ligger nu klar.

Justeringen af udrulningsplanen for Fælles Bibliotekssystem er nu færdig, og planen kan ses her. Der er en række forudsætninger, som har haft indflydelse på replanlægningen.

På grund af udfordringer med udtræk, konvertering og upload af data kan nogle af de kommuner, hvor løsningen skulle være gået i drift i 2015, først gøres klar til ibrugtagning i starten af 2016. Enkelte kommuner uden institutionssamarbejder idriftsættes dog fortsat efter den plan, der blev publiceret i februar i år.

Flertal af kommuner rykket

Centralbiblioteker er lagt senere i planen end tidligere, fordi der er et særligt koordinerings- og tilpasningsbehov.

Da flere kommuner skal tage Fælles Bibliotekssystem i brug i 2016 forrykkes hele planen, og kun få kommuner har bevaret den oprindelige placering i planen. Dette er ikke en ønsket situation, men den eneste måde, man har kunne undgå meget store omrokeringer for en del kommuner.

Ibrugtagning i 2017

Det fremgår af planen, at der er kommuner, der først tager Fælles Bibliotekssystem i brug i starten af 2017. Det drejer sig primært om kommuner, der har tilsluttet sig Fælles Bibliotekssystem efter udbuddets gennemførelse. Af hensyn til robustheden er der imidlertid også en håndfuld kommuner, der har været med fra starten af projektet, der er rykket til starten af 2017. Såfremt tidspunktet for ibrugtagning for disse kommuner anses for uhensigtsmæssigt, kan det undersøges, om det vil være holdbart at placere en sådan kommune i etablerede bufferperioder i 2016, f.eks. i uger op til, i eller efter ferier.

Replanlægning i samarbejde med DBC

Replanlægningen er udført i tæt samarbejde med DBC. Planen er baseret på erfaringer i Horsens og Aabenraa og udarbejdet udfra mere eksakt viden om, hvilke ressourcer og hvor meget tid, der skal til for at gennemføre udtræk, datakonvertering, datavask og det upload, der skal gennemføres i hver kommune. Denne erfaring er og har været en afgørende forudsætning for en mere robust plan.


Summary: Justeringen af udrulningsplanen for Fælles Bibliotekssystem er nu færdig, og planen kan ses her. Der er en række forudsætninger, som har haft indflydelse på replanlægningen.
Publication Year:2015
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:September 18, 2015
Publisher:KOMBIT A/S
Company:
Company: KOMBIT A/S
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/21013/ny-justeret-udrulningsplan-pa-faelles-bibliotekssystem

LTG Bibliography Record number: 21013. Created: 2015-09-28 10:17:08; Last Modified: 2022-06-03 13:34:02.