Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT A/S [July 14, 2015]

Fælles Bibliotekssystem nærmer sig lancering

Fælles Bibliotekssystem går i luften i løbet af de kommende måneder.

Selvom sommerferien selvfølgelig påvirker aktivitetsniveauet, arbejder vi på højtryk for at blive klar både fra centralt hold og ude i de nævnte kommuner. Blandt de ting vi arbejder på lige nu, kan nævnes arbejde med testkonverteringskørsler og færdiggørelse af integrationer til eksterne kommunikationsparter.

Dette arbejde har budt på nogen udfordringer og gør det fortsat. Vi forventer dog at kunne løse problemerne, og at løsningen vil kunne tages i brug på de udmeldte datoer. Den planlagte dato for ibrugtagning i Horsens Kommune er den 31. august 2015. Umiddelbart efter følger Aabenraa.

Justering af udrulningsplan

Testkonverteringskørslerne har afsløret et behov for at ændre de kørselsprocedurer, der forelå i februar i år, da den nuværende udrulningsplan blev publiceret. Ændringerne påvirker ressourcerne på en måde, så det bliver nødvendigt at justere planen. Da flere kommuner har ytret ønske om at få ændret deres ibrugtagningstidspunkt, ville vi under alle omstændigheder skulle have justeret planen.

Vi håber, at de fleste kommuner kan beholde det ibrugtagningstidspunkt, der er meldt ud, men alle må være forberedt på at kunne blive påvirket af denne replanlægning. Vi forventer dog fortsat, at udrulningen vil være gennemført i alle kommuner inden 2016.

Justeringerne udarbejdes i tæt samarbejde med DBC, og vi forventer at kunne melde den nye plan ud senest i begyndelsen af september.


Summary: Selvom sommerferien selvfølgelig påvirker aktivitetsniveauet, arbejder vi på højtryk for at blive klar både fra centralt hold og ude i de nævnte kommuner. Blandt de ting vi arbejder på lige nu, kan nævnes arbejde med testkonverteringskørsler og færdiggørelse af integrationer til eksterne kommunikationsparter.Dette arbejde har budt på nogen udfordringer og gør det fortsat. Vi forventer dog at kunne løse problemerne, og at løsningen vil kunne tages i brug på de udmeldte datoer. Den planlagte dato for ibrugtagning i Horsens Kommune er den 31. august 2015. Umiddelbart efter følger Aabenraa.
Publication Year:2015
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:July 14, 2015
Publisher:KOMBIT A/S
Company:
Company: KOMBIT A/S
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/20853/faelles-bibliotekssystem-naermer-sig-lancering

LTG Bibliography Record number: 20853. Created: 2015-07-14 07:21:06; Last Modified: 2022-06-03 13:34:32.