Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: Axiell [December 11, 2014]

Stor affär för Axiell ALM: Franska filmsamlingar ska dokumenteras och hanteras med Adlib

Franska nationella filminstituten, CNC (Centre National du Cinéma et de límage animée) och CF (Cinemateket française), har köpt systemet Adlib av svenska Axiell. Med systemet kommer CNC:s alla samlingar och arkiv med filmer och material bli möjliga att söka och finna digitalt.

I september accepterade CNC och deras partners erbjudandet från Axiell ALM. Det är baserat på Adlib-systemet för dokumentation och hantering av hela det kompletta franska filmarvet och alla samlingar som de har. Adlib kommer att vara en gemensam plattform för förvaltning av CNC- och CF- samlingarna.

Fyra andra partners i Frankrike och Monaco ingår också i uppgörelsen. Alla dessa samlingar kommer att integreras i systemet – det vill säga inte bara filmer, utan även arkiv, affischer, dräkter, etc. Kontraktet är Axiell ALMs fjärde inom filmsektorn.

– Vi ser fram emot att lansera hela systemet och att bistå CNC, CF och deras partners i att ta ett stort steg in i framtiden, säger René van den Heuvel, försäljningschef på Axiell ALM Nederländerna. De första resultaten kommer att bli tillgängliga under 2015.

Axiell system Adlib har varit viktiga i processen att få bok- och biblioteksvärldens arkiv runt om i världen mer tillgängliga. Kultursektorn i allmänhet består av både stora och små aktörer, med ett gemensamt stort behov att ordna sina arkiv och samlingar, och här kan Axiells Adlib vara ett bra verktyg. Frankrike är ett land med en stor filmindustri, därför är denna affär viktig för Axiell.

Det nya integrerade systemet kommer att göra det möjligt att söka i alla dessa samlingar, liksom i de olika institutionernas samlingar. Varje institution får sin egen identitet och autonomi i ett gemensamt centraliserat system. Adlib-lösningen kommer att ersätta flera olika äldre system och därmed ge ett integrerat och effektivt back-office verktyg för alla användare och partnerinstitut.

Adlib är en lösning som är baserad på internationella standarder, såsom EN 15907. Det är en standard för biograffilmer som specificerar bästa praxis i strukturering av metadata i biofilmer. CNC deltog i utformningen av den standarden och Axiell ALM är den första leverantören att genomföra denna standard i ett programpaket.

- Axiell ALM är på god väg att bli den ledande världsomfattande leverantör av lösningar för filminstitutioner över hela världen genom sitt engagemang i att främja tillgången till filmarvet, säger René van den Heuvel.

Axiell Group utvecklar, i nära samarbete med kunderna, tekniskt avancerade och innovativa lösningar till bibliotek, skolor, arkiv, museer och offentliga myndigheter. Över 1000 biblioteksorganisationer med flera tusen bibliotek använder Axiells bibliotekssystem och Axiell Arena, verktyget för det virtuella biblioteket. Axiells system för arkiv och museum används av över 2600 kunder i världen. Mer än 3 000 skolor använder Axiells system.

Axiell Group, med huvudkontor i Lund, har 260 medarbetare och kontor i Sverige, Australien, Danmark, Finland, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, Storbritannien, Tyskland och USA. Tillsammans utgör vi en av världens största företag inom dessa sektorer.


Summary: Franska nationella filminstituten, CNC (Centre National du Cinéma et de límage animée) och CF (Cinemateket française), har köpt systemet Adlib av svenska Axiell. Med systemet kommer CNC:s alla samlingar och arkiv med filmer och material bli möjliga att söka och finna digitalt.
Publication Year:2014
Type of Material:Press Release
LanguageSwedish
Date Issued:December 11, 2014
Publisher:Axiell
Company:
Company: Axiell
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/20685/

LTG Bibliography Record number: 20685. Created: 2015-06-09 13:39:08; Last Modified: 2022-04-23 20:01:14.