Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT A/S [December 18, 2014]

Udrulningsplan for Bibliotekssystemet opdateret

Horsens blev i november måned den første kommune, der kunne tage Bibliotekssystemet i pilotdrift. Dette er forløbet som planlagt, og udviklingen af systemet skrider godt frem.

Opgaven med at udvikle den komponent, der kan konvertere data fra de kørende systemer, har vist sig at være større end først antaget. Planen for løsning af denne opgave er nu på plads, og vi kan derfor også planlægge de aktiviteter, der er afhængige af denne komponent.

Rammen for tidsplanen holder stadig

Opgaven er omfattende, og det har medført, at planen for ibrugtagning i første halvår 2015 har måttet justeres. Det er dog lykkedes at lave en plan, der betyder, at hele projektet fortsat kan holdes inden for en ramme, der er bedre end den kontrakten oprindelige lagde op til. Planen er afstemt med de kommuner, der går i gang først.

Dette link giver adgang til et samlet overblik over den planlagte udrulning. Bemærk, at rækkefølgen af kommuner i andet og tredje kvartal 2015 ligger fast (markeret med rød), mens de efterfølgende kommuners placering skal betragtes som forslag (markeret med grå).


Summary: Horsens blev i november måned den første kommune, der kunne tage Bibliotekssystemet i pilotdrift. Dette er forløbet som planlagt, og udviklingen af systemet skrider godt frem.
Publication Year:2014
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:December 18, 2014
Publisher:KOMBIT A/S
Company:
Company: KOMBIT A/S
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/20151/udrulningsplan-for-bibliotekssystemet-opdateret

LTG Bibliography Record number: 20151. Created: 2014-12-18 08:10:41; Last Modified: 2022-06-28 05:47:39.