Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: OCLC [June 20, 2014]

Tresoar kiest ook voor werken in de cloud

Leiden, 20 juni 2014 – Tresoar, het Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, en OCLC kondigen aan dat ze vandaag een overeenkomst hebben getekend voor de overgang naar OCLC WorldShare Management Services (WMS). Tresoar beheert een grote wetenschappelijke bibliotheek, een collectie archieven van en over Fryslân en een rijke verzameling documentatie en objecten over de Friese literatuur. Dankzij deze overstap maakt Tresoar als derde bibliotheek in Nederland een duidelijke keuze voor flexibiliteit, innovatie, kostenbesparing en betere dienstverlening.

Deze baanbrekende stap van Tresoar betekent dat medewerkers hun werkzaamheden voor acquisitie, circulatie, catalogiseren, interbibliothecair lenen en discovery naadloos op elkaar aan kunnen laten sluiten. WMS biedt een open aanpak in de cloud voor het delen van metadata, applicaties en innovaties, waardoor bibliotheken op nationaal en regionaal niveau kunnen samenwerken. Tevens kunnen zij internationaal de handen ineen slaan om hun online zichtbaarheid en dus vindbaarheid te vergroten en te profiteren van ontwikkelingen dankzij wereldwijde samenwerking.

Het aantal bibliotheken dat wereldwijd overstapt naar WMS, groeit dan ook gestaag. Binnen Nederland is Tresoar de derde instelling die tekent voor WMS, dat in 2013 voor het eerst beschikbaar kwam in Nederland. Wereldwijd zijn er momenteel 200 bibliotheken live met WMS.

"Tresoar neemt WMS van OCLC in gebruik, als bijdrage aan virtueel Fryslân," aldus Bert Looper, Directeur Tresoar. "Een goede en betrouwbare informatievoorziening is essentieel voor studenten, professionals, de geïnteresseerde burger – voor iedereen. Deze samenwerking met OCLC verzekert Tresoar van een dergelijke voorziening. Niet alleen wordt toegang geboden tot de eigen collectie, maar nu ook tot duizenden collecties en digitale informatiebestanden waar ook ter wereld. Samenwerking met derden wordt eenvoudiger, bijvoorbeeld voor het inrichten van een ‘Friese catalogus' samen met de Bibliotheek Service Fryslân. Ook kunnen er virtuele bibliotheken worden ingericht, zoals een kunsthistorische bibliotheek met de Ottema-Kingma Stichting en de bibliotheek van het Rijksmuseum. De samenwerking met OCLC levert zo een belangrijke bijdrage aan ‘virtueel Fryslân'. OCLC is een wereldwijd samenwerkingsverband van bibliotheken en in toenemende mate archieven en musea. Door bibliografische records, data van uitgevers en kennisbanken, leveranciersrecords, seriële patronen en meer te delen binnen en buiten Nederland kan zeer efficiënt gewerkt worden."

"Tresoar behoort vanaf het eerste uur tot een van onze LBS-bibliotheken. Met de overgang naar WorldShare wordt naast een efficiënte bedrijfsvoering ook een sterke verbetering van de presentatie van de rijke collecties van Tresoar bereikt," vertelt Eric van Lubeek, Managing Director OCLC EMEA. "Wij blijven Tresoar ondersteunen bij de innovatieve ontwikkelingen van hun dienstverlening."

Wilt u meer informatie over WorldShare Management Services? Ga naar http://www.oclc.org/nl-NL/worldshare-management-services.html

Over Tresoar

Tresoar is dè plek waar je informatie ziet, vindt en hoort over je achtergrond, je huis, je dorp en misschien zelfs een stukje van je eigen identiteit. In ons gebouw bruist het van activiteiten voor jong en oud: concerten, lezingen, tentoonstellingen, educatieve projecten, kindercolleges. Daarnaast is het een ideale ruimte voor wetenschappers, genealogen, studenten en scholieren om in alle rust (samen) te kunnen werken aan onderzoek.

Tresoar is de bewaarplaats van de geschiedenis van Fryslân. Je vindt hier talloze in Fryslân verschenen kranten en tijdschriften, honderdduizenden boeken waaronder exemplaren uit de bibliotheek van Erasmus, tienduizenden foto's, films, geluidsopnamen, rechtbankverslagen, notariële akten, de Atlas van Blaeu, handschriften en brieven van bekende Friezen, bedrijfsarchieven van Douwe Egberts en archieven van de Elfstedenvereniging, cd's van Friese punk tot klassiek, het monnikenwerk de "Attische Nachten" uit 836 na Christus en de meer dan 150 bibliografieën gemaakt door J.J. Kalma, de oudste en nieuwste (Friese) literatuur, wetenschappelijke publicaties, digitale bestanden. En nog veel meer.

Kortom: Bij Tresoar moet je zijn om fysiek en/of digitaal te ontdekken, onderzoeken en vertellen.

Over OCLC

Als organisatie zonder winstoogmerk levert OCLC diensten en voert onderzoek uit ten behoeve van bibliotheken, documentatiecentra van overheid en zorgsector, musea, archieven en andere culturele instellingen: geautomatiseerd catalogiseren, interbibliothecair lenen, elektronische content, conserveren, bibliotheekbeheer (lokaal, gehost of in de cloud) en online activiteiten. WorldCat, de rijkste bibliografische catalogus, het WorldShare-pakket en de Nederlandse gemeenschappelijke informatie-infrastructuur vormen de kern daarvan. OCLC is een samenwerkingsverband van lidbibliotheken, sinds 1967 bestuurd door en actief dankzij deze bibliotheken. Het publieke doel is de toegang te verbeteren tot de informatie die zij bieden en manieren te vinden om door samenwerking kosten te beperken.


Summary: Tresoar, het Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, en OCLC kondigen aan dat ze vandaag een overeenkomst hebben getekend voor de overgang naar OCLC WorldShare Management Services (WMS). Tresoar beheert een grote wetenschappelijke bibliotheek, een collectie archieven van en over Fryslân en een rijke verzameling documentatie en objecten over de Friese literatuur. Dankzij deze overstap maakt Tresoar als derde bibliotheek in Nederland een duidelijke keuze voor flexibiliteit, innovatie, kostenbesparing en betere dienstverlening.
Publication Year:2014
Type of Material:Press Release
LanguageDutch
Date Issued:June 20, 2014
Publisher:OCLC
Company:
Company: OCLC
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/20118

LTG Bibliography Record number: 20118. Created: 2014-12-16 07:24:52; Last Modified: 2014-12-16 07:25:47.