Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT A/S [September 5, 2014]

Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem

Hermed seneste nyt fra KOMBIT om Fælles Bibliotekssystem. Projektet er fortsat i fremdrift i det nu fuldt bemandede udviklingsprojekt, og i projektet har vi intensiveret forberedelsen af ibrugtagningen af den nye løsning.

Udvikling af FBS

Planen for udviklingen af Fælles Bibliotekssystem sigter fortsat mod en godkendelse af projektets driftsprøve i 1. kvartal 2015. Udviklingsprojektet kører i to hovedspor:

Spor 1 vedrører udvikling af kernekomponenterne til håndtering af lånere og materialer og etableringen af de nødvendige integrationer til eksterne systemer. Udviklingsarbejdet kører i høje omdrejninger, og i november i år bliver første version leveret med henblik på snarest mulig ibrugtagning.

Spor 2 vedrører komponenten til konvertering af data fra de nuværende bibliotekssystemer til Fælles Bibliotekssystem. Dette arbejde, der oprindeligt skulle udføres af leverandører af bibliotekernes nuværende løsninger, skal nu udføres af Dantek/Systematic.

Udrulning fra 2015

Det er planen, at alle 88 kommuner tager Fælles Bibliotekssystem i brug i løbet af 2015 og 2016. Dermed kan kommunerne komme hurtigere i gang med at bruge det nye system end kontrakten reelt foreskriver, da systemet oprindeligt skulle være færdigudrullet i 2017.

Den to-årige udrulning er opdelt i to bølger; 1) 2.- 4. kvartal 2015 og 2) hele 2016. Vi planlægger pt udrulningen for de kommuner, der vil tage systemet tidligt i brug, i detaljer.

Pilotkommuner

Lige nu er Horsens og Aabenraa Kommune længst fremme med deres planer om at tage systemet i brug i forbindelse med driftsprøven, men flere kommuner er med i denne del af planen. Første prioritet for at komme tidligt i gang har de kommuner, hvis aftaler med de nuværende systemleverandører udløber.


Summary: Hermed seneste nyt fra KOMBIT om Fælles Bibliotekssystem. Projektet er fortsat i fremdrift i det nu fuldt bemandede udviklingsprojekt, og i projektet har vi intensiveret forberedelsen af ibrugtagningen af den nye løsning.
Publication Year:2014
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:September 5, 2014
Publisher:KOMBIT A/S
Company:
Company: KOMBIT A/S
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/19681/nyhedsbrev-fra-faelles-bibliotekssystem

LTG Bibliography Record number: 19681. Created: 2014-09-05 06:28:56; Last Modified: 2022-06-03 13:30:23.