Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT A/S [December 5, 2013]

Fælles Bibliotekssystem igangsætter nu udviklingsaktiviteter

05 december 2013. I august måned indgik KOMBIT kontrakt med Dantek A/S om udvikling, udrulning, drift og videreudvikling af det nye Fælles Bibliotekssystem, som 88 kommuner har tilsluttet sig.

Projektet har siden gennemført afklaringsfasen, hvor den tilbudte løsning er blevet analyseret med henblik på at sikre, at løsningen indfrier de stillede krav og opfylder kommunernes behov for et nyt fælles bibliotekssystem. Projektets styregruppe tilsluttede sig d. 27. november en indstilling om godkendelse af afklaringsfasen. Herefter kunne KOMBIT orientere Dantek om at igangsætte udviklingsarbejdet.

Som resultat af afklaringsfasen er der igangsat en række aktiviteter, blandt andet involvering af en række pilotkommuner.

Stort kommunalt engagement i afklaringsarbejdet

Mere end 20 engagerede kommunale repræsentanter fra i alt 12 kommuner har været involveret i afklaringsarbejdet.

Hele vejen igennem analysearbejdet sammen med Dantek har der været en udbredt fælles forståelse af kravformuleringer, og afklaringsfasen har i høj grad bidraget til den ønskede vished for, at den kommende løsning opfylder kravspecifikationens funktionelle og nonfunktionelle krav.

Pilotkommuner involveres nu i udviklingsarbejdet

Projektledelsen har i samarbejde med Advisory Board og Organisationsfølgegruppen tilrettelagt processen med udvælgelse af pilotkommuner, der skal indgå i arbejdet i udviklingsfasen. Pilotkommunernes særlige opgaver bliver at bidrage til at detailspecificere og teste detailfunktionalitet og integration mod tredjepartssystemer, konvertere nuværende bibliotekssystemer til det Fælles Bibliotekssystem og udarbejde drejebøger for udrulningen.

Enighed om organisering og vedtægter for driftsorganisationen

Den kommende permanente driftsorganisation er blevet drøftet i projektledelsen og organisationsfølgegruppen, og der har været stor enighed om organisering, og om hvordan vedtægterne bør se ud, når den nye styregruppe efter udviklingsprojektets afslutning skal tage over. Projektet forventer derfor at kunne gennemføre en skriftlig høring af vedtægtsgrundlaget allerede primo 2014.

Tidsplanen for projektet holder

Der er ingen ændringer i den oprindelige tidsplan, hvilket betyder, at idriftsættelsesprøven fortsat forventes godkendt november 2014, hvorefter de første 2-3 kommuner kan gå i drift i en driftsprøveperiode, der forventes afsluttet i 1. kvartal 2015. Herefter kan udrulningsprocessen indledes og de 88 kommuner flyttes på kortest muligst tid fra de nuværende løsninger over på det Fælles Bibliotekssystem

Læs mere


Summary: I august måned indgik KOMBIT kontrakt med Dantek A/S om udvikling, udrulning, drift og videreudvikling af det nye Fælles Bibliotekssystem, som 88 kommuner har tilsluttet sig.
Publication Year:2013
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:December 5, 2013
Publisher:KOMBIT A/S
Company:
Company: KOMBIT A/S
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/18652/faelles-bibliotekssystem-igangsaetter-nu-udviklingsaktiviteter

LTG Bibliography Record number: 18652. Created: 2013-12-05 05:19:29; Last Modified: 2022-06-16 19:04:57.