Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: Stichting Bibliotheek.nl [September 27, 2012]

Lancering NBCplus ondersteund door AquaBrowser

Gepubliceerd op: 27 september 2012. Stichting Bibliotheek.nl en Serials Solutions gaan vanaf 1 oktober samenwerken bij de lancering van de Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC+). Door deze samenwerking ontstaat er een geleidelijke overgang voor alle deelnemende bibliotheken die willen overstappen van de huidige AquaBrowser naar de nieuwe NBC-omgeving. Serials Solutions zorgt samen met BNL voor een lokaal op maat gefaseerde overgang in 2013 waarbij alle huidige en nieuw toegevoegde bronnen steeds volledig beschikbaar blijven. Gedurende deze transitie zal Serials Solutions tevens een nieuwe AquaBrowser beschikbaar gaan stellen, de ABL+, waarbij bronnen uit de NBC+ via deze nieuwe zoek-interface ontsloten kunnen worden.

Zowel de kosten voor de eenmalige transitie als voor de nieuwe zoekinterface zullen door BNL worden gedragen. Laatstgenoemde faciliteit in ieder geval tot en met 2015. Ruim voor die datum zullen partijen met elkaar in overleg treden over mogelijke verlenging van deze dienstverlening en de voorwaarden daarvoor.

Gedurende een transitieperiode van een half jaar zullen door Serials Solutions geen supportkosten voor de huidge AquaBrowser in rekening worden gebracht. Uitgangspunt hierbij is dat bibliotheken binnen dit halve jaar op de nieuwe combinatie overstappen. De komende tijd zal in overleg met de individuele bibliotheken een geleidelijke overgang van de oude ABL naar de nieuwe NBC/ABL+ -combinatie worden gepland.

Door de inzet van Serials Solutions binnen deze samenwerking zal het ontsluiten van bronnen via de NBC+ versnellen. Dat is mede nodig als gevolg van de door bibliotheken grote hoeveelheid aangeleverde bronnen: ruim 300 ten opzichte van de huidige 127 lokale en landelijke bronnen in de ABL.

Daarnaast zullen door deze collectieve afspraak tussen Stichting Bibliotheek.nl en Serials Solutions de kosten voor het ontsluiten van bronnen aanzienlijk dalen. De bibliotheeksector gaat hierdoor efficiŽnter werken, een belangrijke doelstelling uit de Agenda van de Toekomst.

Ongeveer 40.000 e-books komen beschikbaar

Door de samenwerking met Serials Solutions worden de e-bookbronnen van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) en Gutenberg zowel in het oude (via de huidige AquaBrowser) als in het nieuwe zoekplatform (via de nieuwe combinatie NBC en AquaBrowser+) beschikbaar gesteld voor bibliotheken die daar belangstelling voor hebben. Ook deze kosten worden door BNL, in dit geval vanaf 1 december 2012, landelijk afgedekt binnen een collectieve afspraak met Serials Solutions. De eerste zichtbare resultaten worden verwacht op 12-12-12 tijdens de Bibliotheektweedaagse, wanneer de eerste versie van de NBC+ wordt gelanceerd.

Informatie

Voor meer informatie over het transitietraject kunt u contact opnemen met: Dennis Eijsten, dennis.eijsten@bibliotheek.nl

Voor meer informatie over opname van de bronnen Gutenberg en DBNL kunt u contact opnemen met: Sander van Kempen, sander.vankempen@bibliotheek.nl


Summary: Stichting Bibliotheek.nl en Serials Solutions gaan vanaf 1 oktober samenwerken bij de lancering van de Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC+). Door deze samenwerking ontstaat er een geleidelijke overgang voor alle deelnemende bibliotheken die willen overstappen van de huidige AquaBrowser naar de nieuwe NBC-omgeving. Serials Solutions zorgt samen met BNL voor een lokaal op maat gefaseerde overgang in 2013 waarbij alle huidige en nieuw toegevoegde bronnen steeds volledig beschikbaar blijven. Gedurende deze transitie zal Serials Solutions tevens een nieuwe AquaBrowser beschikbaar gaan stellen, de ABL+, waarbij bronnen uit de NBC+ via deze nieuwe zoek-interface ontsloten kunnen worden.
Publication Year:2012
Type of Material:Press Release
LanguageDutch
Date Issued:September 27, 2012
Publisher:Stichting Bibliotheek.nl
Company:
Company: Stichting Bibliotheek.nl
Products: AquaBrowser Library
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/18414

LTG Bibliography Record number: 18414. Created: 2013-10-08 16:18:00; Last Modified: 2013-10-08 16:18:29.