Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: Huijsmans en Kuijpers Automatisering [December 11, 2012]

BICAT en bicatWise systemen in de NBC: Mijlpaal bereikt!

11 december 2012. Vorige week heeft HKA wederom een complexe conversie uitgevoerd. De gegevens van de Bibliotheek Velsen zijn zonder problemen (vanuit Concerto) bijgeladen op het Wise-systeem van de Bibliotheek IJmond-Noord (Beverwijk). Direct die week zijn alle titel- en exemplaargegevens van deze 2 organisaties geleverd aan OCLC voor bijlading in de NBC.

Met de levering van deze gegevens aan OCLC hebben we een mijlpaal bereikt: conform de planning zijn nu alle titel- en exemplaargegevens van alle HKA-systemen nu aangeleverd! Het daadwerkelijk laden in de NBC wordt door OCLC uitgevoerd.

Het afgelopen jaar is door HKA hard gewerkt om de ontsluiting van de bezitgegevens voor de NBC mogelijk te maken. Zo zijn alle door HKA-klanten bestelde koppelvlakken met de NBC (Synchronisatie) en met het Landelijk Datawarehouse (LDWH) nu ge´nstalleerd en operationeel. Het operationeel brengen van bovenstaande koppelvlakken zijn belangrijke onderdelen van de landelijke voorwaarden voor de aansluiting op de infrastructuur.

HKA kan samen met BNL terugkijken op een positief jaar waarin we met elkaar veel werk hebben verzet. Uiteraard dienen we ook onze dank uit te spreken richting de bibliotheken. Ook deze organisaties hebben veel inzet geleverd om de aansluitingen mogelijk te maken.


Summary: Vorige week heeft HKA wederom een complexe conversie uitgevoerd. De gegevens van de Bibliotheek Velsen zijn zonder problemen (vanuit Concerto) bijgeladen op het Wise-systeem van de Bibliotheek IJmond-Noord (Beverwijk). Direct die week zijn alle titel- en exemplaargegevens van deze 2 organisaties geleverd aan OCLC voor bijlading in de NBC.
Publication Year:2012
Type of Material:Press Release
LanguageDutch
Date Issued:December 11, 2012
Publisher:Huijsmans en Kuijpers Automatisering
Company:
Company: Huijsmans en Kuijpers Automatisering
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/18404

LTG Bibliography Record number: 18404. Created: 2013-10-04 15:08:01; Last Modified: 2013-10-04 15:08:02.