Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT A/S [August 6, 2013]

Vigtig milepæl for Fælles Bibliotekssystem

Kontrakten er nu underskrevet

En vigtig milepæl blev nået for både projektledelsen i Fælles Bibliotekssystem og Dantek A/S, da kontrakten efter nogle ugers udsættelse blev underskrevet tirsdag eftermiddag. Som tidligere meddelt indgav Axiell A/S en klage i standstill-perioden til Klagenævnet for Udbud. Den planlagte kontraktunderskrift blev derfor udsat, indtil resultatet af klagenævnets behandling forelå. Klagenævnet har afsagt kendelse om, at klagen ikke skal have opsættende virkning, og kontrakten er nu indgået med Dantek A/S.

"Forsinkelsen af kontraktunderskrivelsen får ikke nogen nævneværdig betydning for projektet," vurderer projektleder i KOMBIT, Niels Højer-Pedersen og fortsætter: "vi er allerede nu klar til at kickstarte udviklingen af systemet."

Et spændende udviklingsforløb og et tillidsfuldt samarbejde

KOMBIT's projektdirektør, Peter Egelund, er meget tilfreds med resultatet af udbuddet og ser ikke den indkomne klage som et problem. "I KOMBIT gennemfører vi vores udbud efter reglerne, men vi må selvfølgelig være parate til at håndtere klagesager. Klager som denne er en følge af udbudsbestemmelsernes kompleksitet og markedsmekanismerne. I dette tilfælde har vi fundet en kompetent vinder af udbudsrunden, Dantek A/S, som vi tror på kan levere en løsning, som kommunerne bliver begejstrede for," siger Peter Egelund og tilføjer, "vi ser frem til et åbent og tillidsfuldt samarbejde."

Dantek er nu klar til, efter indgåelse af kontrakten, straks at gå i gang med udviklingen af løsningen. "Der er et stort potentiale i den nationale løsning, som kan være med til at skabe forudsætninger for en udbredelse uden for Danmark på sigt," udtaler adm. direktør i Dantek, Erik Bjerregaard Christensen. "Vi ser nu frem til en intensiv afklaringsfase og et spændende udviklingsforløb," tilføjer Renate Nielsen, direktør i Dantek A/S.

Den kommunale involvering er vigtig for projektet

Den store kommunale tilslutning gør, at KOMBIT opfatter projektet som et nationalt projekt, og den forudsætning at løsningen skal benyttes både i skole- og folkebiblioteker er med til at gøre løsningen særlig interessant. Udbudsmaterialets kravspecifikation er resultatet af et stort arbejde med deltagelse af mere end 30 kommunale chefer og fagfolk. "Hele vejen igennem projektets kommende faser vil projektledelsen gøre sit yderste for at bevare denne brede kommunale involvering," afslutter projektleder i KOMBIT, Niels Højer-Pedersen.


Summary: En vigtig milepæl blev nået for både projektledelsen i Fælles Bibliotekssystem og Dantek A/S, da kontrakten efter nogle ugers udsættelse blev underskrevet tirsdag eftermiddag. Som tidligere meddelt indgav Axiell A/S en klage i standstill-perioden til Klagenævnet for Udbud. Den planlagte kontraktunderskrift blev derfor udsat, indtil resultatet af klagenævnets behandling forelå. Klagenævnet har afsagt kendelse om, at klagen ikke skal have opsættende virkning, og kontrakten er nu indgået med Dantek A/S.
Publication Year:2013
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:August 6, 2013
Publisher:KOMBIT A/S
Company:
Company: KOMBIT A/S
Libraries: Danish National Library System
Subject: System announcements -- selection
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/18333/vigtig-milepael-for-faelles-bibliotekssystem

LTG Bibliography Record number: 18333. Created: 2013-09-18 05:16:23; Last Modified: 2022-06-03 13:22:25.