Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT A/S [September 18, 2013]

Fællesskabet og den fremtidige organisering af Bibliotekssystemet

Efter kontraktindgåelse med Dantek i august har projektet og Dantek afholdt opstartsmøde og fastlagt en detaljeret tidsplan for de kommende måneder. Projektet vil hen over de næste måneder arbejde med en detailafklaring af systemets design og funktioner. I den forbindelse afholder projektet og Dantek otte workshops i efteråret. Kommunerne er repræsenteret i disse workshops både fra skole- og folkebiblioteksområdet, og deltagerne fra kommunerne besidder både specialviden og nødvendigt overblik inden for fagområderne. I afklaringsfasen klarlægges også snitflader mod Danskernes Digitale Bibliotek og DBC.

Projektledelsen ser arbejdet som en vigtig proces i tilblivelsen af den løsning, som Dantek skal udrulle fra vinteren 2014 og fremefter. Kommunernes faglige indsigt i dialogen med Dantek er meget afgørende for etableringen af en løsning, der imødekommer kommunernes behov.

Organisering og udrulning

Organisering af fællesskabet og principperne for udrulning af Bibliotekssystemet blev diskuteret på en workshop for medlemmer af Organisationsfølgegruppen og Advisory board i starten af september.

Aktivitetsniveauet på dagen var højt, og workshoppen resulterede i en række opmærksomhedspunkter og initiativer vedrørende den fremtidige organisering og udrulning.

Organisationsfølgegruppen skal arbejde videre med fællesskabsstrukturen ud fra en enighed om, at medlemmer i de styrende organer bør repræsentere fællesskabet ved at besidde både en høj biblioteksfaglighed og et personligt engagement i arbejdet. Kommunerne skal som en selvfølge opleve, at de er repræsenterede.

I forhold til udrulning af løsningen skal organisationsfølgegruppen tage højde for en fælles udrulning for skole- og folkebiblioteker (i den enkelte kommune) samtidig med at have fokus på de brændende platforme, der måtte være, som f.eks. Integra-udfasningen. Andre anbefalinger fra workshoppen går på at sikre, at nogle af de store kommuner samt et driftsfællesskab kommer hurtigt på systemet. Dette for hurtigt at lokalisere fejl og afdække eventuelle komplekse udfordringer i alle dele af systemet – og dermed hurtigt justere drejebogen for den øvrige udrulning


Summary: Efter kontraktindgåelse med Dantek i august har projektet og Dantek afholdt opstartsmøde og fastlagt en detaljeret tidsplan for de kommende måneder. Projektet vil hen over de næste måneder arbejde med en detailafklaring af systemets design og funktioner. I den forbindelse afholder projektet og Dantek otte workshops i efteråret. Kommunerne er repræsenteret i disse workshops både fra skole- og folkebiblioteksområdet, og deltagerne fra kommunerne besidder både specialviden og nødvendigt overblik inden for fagområderne. I afklaringsfasen klarlægges også snitflader mod Danskernes Digitale Bibliotek og DBC.
Publication Year:2013
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:September 18, 2013
Publisher:KOMBIT A/S
Company:
Company: KOMBIT A/S
Libraries: Danish National Library System
Subject: System announcements -- installations
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/18332/faesskabet-og-den-fremtidige-organisering-af-bibliotekssystemet

LTG Bibliography Record number: 18332. Created: 2013-09-18 05:12:46; Last Modified: 2022-06-03 13:23:23.