Library Technology Guides

Product and Company News and Announcements

Press Release: Region Halland [September 17, 2012]

Hylte väljer fria bibliotekssystemet Koha

ylte väljer det fria systemet Koha som sitt biblioteksdatasystem för framtiden. En migrering till Koha genomförs 2012-2013 i samarbete med Regionbibliotek Halland i ett projekt finansierat av Region Halland.

Bibliotekssystemet Koha är något så ovanligt som ett datasystem för bibliotek med en licens som låter alla fritt använda systemet, modifiera det och sprida det vidare till andra. Det ägs och utvecklas i en global gemenskap av bibliotek, enskilda och företag. Att varje användare uttryckligen äger sitt system gör att den som har kompetensen själv kan utveckla och drifta systemet. Den som inte vill göra det kan vända sig till något av de 30-tal företag runtom i världen som säljer Koha-relaterade tjänster. Till skillnad från de system som dominerar marknaden idag är det också enkelt att byta leverantör men behålla sitt system.

Såhär säger Monica Falk som är Biblioteks- och Kulturchef i Hylte om projektet

"Grundvärderingarna med ett fritt bibliotekssystem tilltalar oss. Vi gillar "dela med sig-filosofin". Vi utvecklar en funktion i systemet och delar med oss till övriga Koha-användare - och något annat bibliotek utvecklar en annan del som kommer oss till godo. Det webbaserade Koha har en inbyggd utvecklingspotential att tillfredsställa många av våra krav på ett bra bibliotekssystem. De funktioner som i dagsläget saknas eller är otillfredsställande i systemet för ett folkbibliotek avser vi att utveckla under projektet i samarbete med Regionbibliotek Halland.

Varför ger sig då ett litet kommunbibliotek, med en mycket slimmad personalstyrka, obefintlig teknisk kunskap och dålig ekonomi, in i ett sådant här projekt? Vi tror på kombinationen det fria bibliotekssystemet Koha och den fria, nationella Libriskatalalogen som ett nytt tekniskt intressant och ekonomiskt alternativ för folkbiblioteken i Sverige. Vi besitter den praktiska kunskapen om vad ett bibliotekssystem ska innehålla för att vara ett effektivt arbetsredskap, och har krav på ett administratörsvänligt system för all bibliotekspersonal samt vi vill utveckla servicenivån för våra användare.

Vi i Hylte har det största förtroende för organisationen Kulturutveckling i Region Halland där varje medarbetare från verksamhetschef till regionbibliotekarie och utvecklare tillsammans besitter en mycket gedigen kompetens på alla nödvändiga områden för detta projekt, ett brinnande intresse och en vilja av järn att utveckla biblioteks-Sverige. Detta talar för att vi tillsammans ska lyckas genomföra ännu ett framgångsrikt projekt."

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg på Kungliga biblioteket kommenterar projektet med

KB ser positivt på att biblioteken effektiviserar sitt arbete med data och system, och därmed kan frigöra resurser för att möta sina användares behov. KB arbetar också med öppenhetsfrågor, följer och driver utveckling inom detta område

Under projektet kommer information att publiceras på bland annat blogg.regionhalland.se/koha. Projektledare är Viktor Sarge.


Summary: Hylte choose free and open source Koha as its library management system for the future. A migration to Koha will be conducted 2012-2013 in cooperation with Region Library Halland in a project funded by Region Halland.
Publication Year:2012
Type of Material:Press Release
LanguageEnglish
Date Issued:September 17, 2012
Publisher:Region Halland
Company:
Company: Region Halland
Products: Koha
Libraries: Hylte bibliotek
Subject: System announcements -- selection
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/17319

LTG Bibliography Record number: 17319. Created: 2012-10-21 07:32:15; Last Modified: 2012-12-29 14:06:47.