Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: BIBSYS [August 14, 2012]

Nytt biblioteksystem for BIBSYS Biblioteksystemkonsortium

BIBSYS har i form av nyhetsbrev, BIBSYS-Nytt og seminarer/presentasjoner jevnlig informert Biblioteksystemkonsortiets medlemmer om fremdriften i prosjektet for nytt biblioteksystem. Som tidligere meddelt, har det siden høsten 2011 vært omfattende diskusjoner med OCLC for å avklare viktige spørsmål samt å lage en revidert tidsplan. Vi har nå kommet frem til en avklaring som følger:

Joint statement on ending the Agreement between BIBSYS and OCLC

Since November 2010, OCLC and BIBSYS have been working together on an innovative online library platform/infrastructure for the Norwegian library community. Regrettably we announce jointly that our agreement will be discontinued, due to differences in timing and interpretation of what the solution would entail for BIBSYS, as a system integrator.

We are disappointed that we could not jointly arrive at a solution that was mutually agreeable within the acceptable time schedule, although we earnestly searched for solutions. We both believe there are still possibilities for future cooperation.

BIBSYS beklager de ulempene dette medfører for konsortiet, men mener at det var på høy tid å komme til en avklaring.

Dagens biblioteksystem vil driftes fram til vi får på plass en erstatning. BIBSYS har sammen med Styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet, startet arbeidet med å få på plass nye løsninger så snart som mulig. Det mest uttalte behovet for institusjonene er et egnet søkeverktøy for sluttbrukeren. Etter mandat fra styret, har BIBSYS allerede startet arbeidet for raskt å kunne gå ut med et anbud på nytt søke-/sluttbrukerverktøy for konsortiet.

Det er opprettet en arbeidsgruppe med deltagere fra brukerinstitusjonene, som skal bistå BIBSYS i arbeidet med å ferdigstille kravspesifikasjonen og sikre at kravene møter institusjonenes behov. Gruppen møtes 29. – 30. august.

Parallelt med anskaffelsen av et søke-/sluttbrukersystem vil vi fortsette arbeidet med å anskaffe nytt biblioteksystem. BIBSYS vil sammen med Styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet vurdere omfanget av og formen på en slik anskaffelse. Styringsgruppen vil ha sitt neste møte 24. august.

Ta gjerne kontakt med BIBSYS v/direktør Frode Arntsen, dersom du har spørsmål eller kommentarer til denne saken.


Summary: Since November 2010, OCLC and BIBSYS have been working together on an innovative online library platform/infrastructure for the Norwegian library community. Regrettably we announce jointly that our agreement will be discontinued, due to differences in timing and interpretation of what the solution would entail for BIBSYS, as a systems integrator.We are disappointed that we could not jointly arrive at a solution that was mutually agreeable within the acceptable time schedule, although we earnestly searched for solutions. We both believe there are still possibilities for future cooperation.
Publication Year:2012
Type of Material:Press Release
LanguageEnglish
Date Issued:August 14, 2012
Publisher:BIBSYS
Company:
Company: BIBSYS
OCLC
Products: WorldShare Management Services
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/17123

LTG Bibliography Record number: 17123. Created: 2012-08-14 07:43:31; Last Modified: 2018-03-27 04:58:35.