Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: Axiell [September 14, 2009]

Lerum går i bräschen för bibliotek 2.0

I västsvenska Lerum lanseras nu en ny typ av virtuellt bibliotek. Lerumsborna får tillgång till en helt nätbaserad biblioteksfilial för förmedling av olika medier. Samtidigt är den också en virtuell mötesplats där bibliotekets personal och låntagare kan tipsa och inspirera varandra.

Lerums nya webbportal som lanseras den 15 september liknar en modern nätbokhandel. Alla som är inloggade på webbportalen kan bidra med betyg, recensioner eller kommentarer. Redan vid lanseringen av biblioteksportalen möts låntagarna av tips och råd till litteratur, filmer, ljudböcker och andra medier inom olika populära ämnesområden som bibliotekspersonalen bidragit med.

– Detta är bibliotek 2.0. Förutom det snygga och lättbegripliga gränssnittet har våra låntagare på ett helt nytt sätt möjlighet att guida och inspirera varandra till exempelvis nya läsupplevelser och nyttiga kunskaper, säger Marie Stenäng, IT-bibliotekarie och projektledare på Lerums bibliotek.

Lerums bibliotek blir först i Norden med en live-version av Axiell Arena, som är ett nytt programverktyg för biblioteksportaler. Även andra bibliotek i Sverige ligger i startgroparna.

Databas med recensioner och tips

- Alla bibliotek som kommer att använda Axiell Arena blir kopplade till samma databas med recensioner, sökord och betyg. Om jag till exempel är intresserad av en viss bok eller film, så ska jag kunna få en snabbrecension eller tips på liknande böcker eller filmer från andra läsare i Sverige, säger Marie Stenäng.

Axiell Arena är en verktygslåda som biblioteken kan använda för att själva definiera hur deras portal ska se ut och vilka funktioner den ska ha. Eftersom produkten är byggd i en Open Source-programvara, ger det biblioteket en stor flexibilitet att bygga till nya tjänster och integrera sig med andra medier.

Marie Stenäng vill lyfta fram flexibiliteten: Om vi till exempel har en utställning i ett visst ämne i det fysiska biblioteket, så kan vi lätt sätta ihop en liknande temadel i vårt virtuella bibliotek. Kommuninvånarna kommer att kunna ta ta del av våra tjänster och utbud på ett helt annat sätt än hittills. Vi är både stolta och glada över vårt nya virtuella bibliotek.

– Med Axiell Arena öppnar vi upp för biblioteken att arbeta med interaktion och kunskapsdelning på ett modernt sätt. Den virtuella biblioteksfilialen på nätet ger biblioteken nya möjligheter för att positionera sig och nå nya användare, säger Jerk Sintorn VD för Axiell Library Group som ligger bakom Axiell Arena.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marie Stenäng, IT-bibliotekarie, Lerums bibliotek tel. 0302-52 14 71, Barbro Ahlberg, bibliotekschef, 0302-52 14 72 Jerk Sintorn, VD Axiell Library Group, tel. 0317 - 1029 51 eller 0708- 984 127, jerk.sintorn@axiell.com.

Axiell Library Group AB

Företaget grundades i mitten av 1980-talet då Axiell som den första leverantören i Norden utvecklade ett bibliotekssystem. År 1996 såg Axiell till att placera sig bland världens ledande leverantörer av bibliotekssystem genom att utveckla och lansera ett grafiskt bibliotekssystem som baserades på existerande biblioteksstandarder. Utvecklingen har fortsatt och idag är Axiell Library Group det femte största företaget i världen inom denna sektor. Företaget levererar IT-system och tjänster med bibliotek och arkiv som målgrupp.


Summary: I västsvenska Lerum lanseras nu en ny typ av virtuellt bibliotek. Lerumsborna får tillgång till en helt nätbaserad biblioteksfilial för förmedling av olika medier. Samtidigt är den också en virtuell mötesplats där bibliotekets personal och låntagare kan tipsa och inspirera varandra.
Publication Year:2009
Type of Material:Press Release
LanguageEnglish
Date Issued:September 14, 2009
Publisher:Axiell
Company:
Company: Axiell
Products: Arena
Subject: Product announcements
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/15419/lerum-gar-i-braschen-for-bibliotek-2-0

DocumentID: 15419 views: 39 Created: 2011-01-30 16:16:28 Last Modified: 2023-03-14 00:09:08.