Library Technology Guides

Product and Company News and Announcements


January 16, 2014

(Oslo Public Library) At the end of 2013, the Library Director decided that Oslo Public Library will move to the free and open Koha Integrated Library System (ILS). This decision has been made based on a long running process in the "Application project", and the demands placed on systems, tools and software in a modern public library in Oslo.

(Oslo Public Library) På det siste ledermøtet før jul besluttet Biblioteksjefen at Deichmanske bibliotek skal ta i bruk det frie og åpne biblioteksystemet Koha. Beslutningen ble tatt på bakgrunn av en lengre prosess i Applikasjonsprosjektet og de kravene som stilles til systemer, verktøy og programvare i et moderne biblioteknettverk i Oslo.

Subscribe:  Subscribe to Industry News Announcements via RSS

News from major companies: