Library Technology Guides

Product and Company News and Announcements


March 3, 2014

(Stichting Bibliotheek.nl) The national public library catalogue NBC+ (Nationale Bibliotheek Catalogus Plus) is live at the Public Library of Amsterdam

September 27, 2012

(Stichting Bibliotheek.nl) Stichting Bibliotheek.nl en Serials Solutions gaan vanaf 1 oktober samenwerken bij de lancering van de Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC+). Door deze samenwerking ontstaat er een geleidelijke overgang voor alle deelnemende bibliotheken die willen overstappen van de huidige AquaBrowser naar de nieuwe NBC-omgeving. Serials Solutions zorgt samen met BNL voor een lokaal op maat gefaseerde overgang in 2013 waarbij alle huidige en nieuw toegevoegde bronnen steeds volledig beschikbaar blijven. Gedurende deze transitie zal Serials Solutions tevens een nieuwe AquaBrowser beschikbaar gaan stellen, de ABL+, waarbij bronnen uit de NBC+ via deze nieuwe zoek-interface ontsloten kunnen worden.

July 14, 2010

(Stichting Bibliotheek.nl) The Biblioteek.nl Foundation and OCLC signed a contract to create a national union catalog including the Royal Library, the catalogs of public libraries in The Netherlands, and the Digital Library of Dutch Literature. This shared catalog will provide easier access to the material in Dutch libraries but will not replace local automation systems.

Subscribe:  Subscribe to Industry News Announcements via RSS

News from major companies: